fbpx
Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

1 490 euroa /hlö + alv 24 %

1 490 EUR

17.-18.09.2024, Life Science center, Espoo Keilaranta 10-18, Espoo 31 toukokuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Liiketoiminnan kehittäminen , Taloushallinto ja verotus

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus on erittäin hyvä. Sain sen tiedon mitä halusin. Järjestelyt yms toimivat myös kaiken puolin hyvin. Ei siis mitään moitittavaa." - Timo Saarela, Hosmed Oy

 • "Kurssi vastasi tavoitteisiin täydellisesti. Kurssin vetäjälle erikoiskiitos, samoin materiaalin selkeyteen ja määrään. Lähtökohtaisesti pidin kurssia kalliina mutta sain todellakin vastinetta hintaan nähden." -Mika Soinio, Stiftelsen Åbo

 • "Hyvä katsaus yrityksen talouden seurannan perusteisiin. Koulutuksessa jaettu materiaali tulee varmasti aktiiviseen käyttöön päivittäisessä työssä." - Aki Koivula, Ekokaari

  Hämmentävätkö esihenkilötyöhön liittyvät raha-asiat? Teetkö työssäsi merkittäviä taloudellisia päätöksiä, mutta kaipaat vahvistusta osaamiseesi? Kaihertaako epävarmuus taloustaidoissa?

  Tämä koulutus antaa valmiudet yrityksen taloushallinnon perusteiden ymmärtämiseen ja vahvistaa kykyäsi tehdä valistuneita taloudellisia päätöksiä. Koulutuksesta saat käytännönläheistä talousosaamista, jota voit soveltaa omaan työhösi. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulutus on suun­ni­teltu erityisesti esihenkilöille, joille taloudenhallinta on osa työtä. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta, vaan se vastaa kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin aiheesta.

  Kasvotusten järjestettävässä pienryhmätoteutuksessa pääset opettelemaan taloustaitoja käytännönläheisesti valmentajan opastuksella. Tämä koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään!


  Hyödyt osallistujalle
  – Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
  – Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  – Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
  – Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
  – Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
  – Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.


  Kouluttaja

  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija
  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityisosaamisalueet:
  – Strateginen johtaminen ja haastavien muutostilanteiden hallinta
  – Johtaminen ja esihenkilötyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johtamisviestintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimintatavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johtamiseen liittyvät teemat


  OHJELMA

  PÄIVÄ 1

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus ja osallistujien odotukset koulutukselle

  09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritystaloudesta?
  – Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
  – Tärkeimmät raportit ja tunnusluvut
  – Esihenkilön vastuu taloudenpidosta
  – Taloudenpidon hyvät käytänteet

  10:15 Tauko

  10:30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi
  – Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
  – Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
  – Osabudjetit
  – Tulosbudjetti ja tase-ennuste
  – Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

  Harjoitus: Budjetin laatimisen osa-alueet

  12:00 Lounas

  13:00 Investointilaskelmat
  – Investointien suunnittelu
  – Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
  – Investointiriskien arviointi ja hallinta
  – Investointilaskelmien tunnuslukuja

  Harjoitus: Investointilaskelmien laatiminen

  14:15 Iltapäiväkahvi

  14:30 Yritysrahoituksen perusteet
  – Oma ja vieras pääoma
  – Tulorahoitus
  – Osakkeenomistajan näkökulma yritystoimintaan
  – Rahoituslaitokset ja muut rahanlähteet

  15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


  PÄIVÄ 2

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Tuloslaskelma
  – Kirjanpidon perusperiaatteet
  – Yrityksen tuloksen muodostuminen
  – Tuloslaskelman laatimisen periaatteet
  – Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
  – Poikkeamien tunnistaminen
  – Katetuottolaskelmat

  Harjoitus: Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden analysointi

  10:30 Tauko

  10:45 Tase
  – Miten tase laaditaan?
  – Taseen tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
  – Poikkeamien tunnistaminen
  – Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu
  – Mihin rahoittajat ja analyytikot kiinnittävät huomiota taseessa?

  Harjoitus: Taseen tulkitseminen

  12:00 Lounas

  13:00 Kassavirta ja käyttöpääoman riittävyys
  – Tulo- ja menovirtojen synkronointi
  – Kolme kassavirtaa
  – Mitä kassavirrat kertovat
  – Käyttöpääomatarpeen laskeminen
  – Keinoja kassavirran tasapainottamiseen

  Harjoitus: Käyttöpääoman riittävyyden arvioiminen

  14:30 Iltapäiväkahvi

  14:45 Organisaation tehokkuuden arvioiminen
  – Sijoitetun pääoman tuotto
  – Erilaiset kiertonopeudet
  – Henkilöstön tuottavuus

  Harjoitus: Toiminnan tehokkuuden mittaaminen

  15:15 Loppukeskustelu

  15:30 Koulutus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Life Science Center, Keilaranta 10-18, 02150 Espoo.

  Ajankohta:
  ti-ke 17.-18.9.2024, klo 09.00-15.30

  Hinta:
  1 490 euroa /hlö + alv 24 %.
  – Hintaan sisältyy koulutusmateriaali sekä lounas- ja kahvitarjoilut koulutuspäivinä.

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  info@kurssitnyt.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja