fbpx
Esihenkilön taloustaidot -työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen (2 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilön taloustaidot -työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen (2 pv)

1290 euroa /hlö + alv 24 %

1290 EUR

12.-13.06.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 18 huhtikuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Itsensä kehittäminen , Taloushallinto ja verotus , Toiminnan kehittäminen

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä. Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin – sekä aivan erityisesti: riittävätkö rahat?

Organisaatioiden madaltuessa ja itseohjautuvuuden lisääntyessä esihenkilöiden ja tiimipäälliköiden taloustaitojen tarve kasvaa.

Esihenkilön taloustaidot -koulutuksesta saat kattavat tiedot talouden eri osa-alueista, opit talouden tärkeimmät käsitteet ja osaat budjetoida, sekä seurata toimintaa ja investointeja aiempaa tarkemmin ja helpommin.

Tähän koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.

Kouluttaja:
Riku Lehtinen
, LJK, auktorisoitu liikkeenjohdon konsultti, Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen, talousmallinnuksen ja yrityssuunnittelun asiantuntija


OHJELMA

1. päivä: Pääpaino sisäisen ja operatiivisen laskentatoimen näkökulmilla

”Enempää ei esihenkilön tai tiimipäällikön tarvitse tietää taloudesta”

– Toiminnan ja talouden yhteydet
– ”Tulokset” eivät ole aina rahaa – miten ja miksi?

Toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen budjeteiksi

– Tavoitteet vs. toteuma plus ennusteet
– Mistä näemme, onko toiminnan ohjaukselle tarvetta?
– Toiminnan rahanäkökulmainen seuranta ja korjausliikkeet
– Tulosyksikkö-/ kustannuspaikka-/ osasto-/ tiimikohtainen budjetointi ja seuranta
– Katelaskennan eri muodot – myös rahanäkökulmaiset
– Hinnoittelu

Investointilaskelmat ja niiden seuranta

– Investointien vaikuttavuuden mallintaminen
– Investointilaskelmat päätösten teon pohjaksi
– Investointien rahoituksen suunnittelu ja rahoitusratkaisut
– Investointien toteutumisen seuranta
– Investointien aikataulu- ja kustannusmuutosten päivittäminen
– Investointi- ja muiden riskien hallinta
– Aineellisten ja aineettomien investointien erilaiset kirjanpitokäsittelyt sekä niiden vaikutus seurantaan

2.päivä: Pääpaino ulkoisen ja strategisen laskentatoimen näkökulmilla

Kustannuspaikkojen ja projektien talousvaikutukset koko yritykseen

– Tiimien talous osana yrityksen tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtoja
– Konsernit ja verkostot – johtaminen ja seuranta erityisesti rahan virtausten näkökulmista

Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmat

– Mitä tunnuslukuja ulkopuoliset sidosryhmät yleensä seuraavat ja miksi?
– Mitä mittareita heidän kannattaisi seurata?

Tuloslaskelmien ”alimmat rivit” ja rahan liikkeet – miten poikkeavat toisistaan?

– Kilpailijavertailut ja kirjanpidon jaksotettujen vs. jaksottamattomien kassavirtatulosten väliset vertailut – mitä ne kertovat?

Organisaation tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarit

– Mitä eroa on ”tuottavuudella” ja ”vaikuttavuudella”?
– Kassavirtaperustaiset ja rooliodotuksiin pohjaavat kannustinjärjestelmät

Prosessit tarvitsevat käyttöpääomia – mitä ne ovat ja miten lasketaan?

– Brutto- vs. nettokäyttöpääoma sekä kausivaihtelujen rahoitus

Johtamistavan vaikutukset toimintaan ja talouteen

– Vertikaalisen vs. horisontaalisen johtamistavan vaikutukset investointi- ja osinkojen maksukykyyn tuoreiden tutkimusten valossa

Koulutuspäivän aikana käsitellään tuoreita keisejä julkisista tiedoista, esim. mistä nähtiin Siklatilojen tuleva konkurssi jo vuoden 2020 -luvuista. Jos kiinnostusta riittää ja aika antaa myöten, niin rahavirtanäkymiä avataan myös Jukkatalosta, rakennusliike Lehdosta, Atriasta, HKScanista, Olvista, Raisiosta, Sandvikista, Snellmannista, Trainers Housesta jne.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
12.-13.06.2024, klo 9:00-15:30

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja