Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Yritystoiminta ja ammattimainen esimiestyö vaativat talouden perusteiden hallintaa. Monet esimiehet ja yrittäjät eivät kuitenkaan ole saaneet laskentatoimen- tai muuta taloushallinnon koulutusta.

Esimiehen taloustaidot käytännössä
-peruskurssi tarjoaa selkeän kuvauksen yritystalouden eri osa-alueista, sekä monia neuvoja ja työkaluja päivittäisen päätöksenteon tueksi. Tällä käytännönläheisellä kurssilla keskitymme siihen yritystaloutta koskevaan osaamiseen, jota esimies, yrittäjä tai asiantuntija tarvitsee päivittäisessä työssään.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu kaikille esimiehille, yrittäjille ja asiantuntijoille, jotka kaipaavat tehokasta tapaa terästää taloudellista osaamistaan.
Järjestämme tästä aiheesta myös yritysten ja organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.

Hyöty osallistujalle
Kurssi antaa selkeän yleisnäkemyksen yritystalouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät taloussanastoa ja osaat arvioida, mitä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat.

Koulutuksen jälkeen:
– Tunnet yritystalouden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat suunnitella ja budjetoida toimintaasi entistä ammattimaisemmin
– Tunnet kirjanpidon perusperiaatteet ja osaat laatia tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä
– Osaat laskea erilaisten investointien kannattavuutta
– Tunnet rahoituksen perusperiaatteet ja yrityksen erilaiset rahoituslähteet
– Tunnet kassavirran käsitteen ja osaat laskea toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavan käyttöpääoman määrän
– Osaat laskea tärkeimmät yrityksen tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

Valmentajiemme korkeatasoinen pedagoginen osaaminen yhdistettynä pitkäaikaiseen kokemukseen yritystoiminnasta takaavat, että kurssin sisältö on kattava, mutta myös helppo omaksua. Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään.

Pienryhmä -koulutuksessamme osallistujat voivat syvällisesti pohtia oman vastuualueensa haasteita inspiroivassa ilmapiirissä yhdessä muiden osallistujien kanssa.


Kouluttaja
Vastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitusjohtajan tehtävistä, yrittäjänä toimimisesta ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten tehtävien hoitamisesta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Hän on kirjoittanut 12 esimiestyön kehittämistä koskevaa kirjaa ja lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.


Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä. Sain paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita oman esimiestyöni kehittämiseksi.”
– ”Mielenkiinto säilyi alusta loppuun! Laadukas! Ammattitaitoista! Rahalle vastinetta!”
OHJELMA

Päivä 1.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus ja osallistujien odotukset koulutukselle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritystaloudesta?
– Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
– Tärkeimmät raportit ja tunnusluvut
– Esimiehen vastuu taloudenpidosta
– Taloudenpidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
– Osabudjetit
– Tulosbudjetti ja tase-ennuste
– Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laatimisen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Investointilaskelmat
– Investointien suunnittelu
– Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
– Investointiriskien arviointi ja hallinta
– Investointilaskelmien tunnuslukuja

Harjoitus: Investointilaskelmien laatiminen

14.15 Kahvi

14.30 Yritysrahoituksen perusteet
– Oma ja vieras pääoma
– Tulorahoitus
– Osakkeenomistajan näkökulma yritystoimintaan
– Rahoituslaitokset ja muut rahanlähteet
– Rahoituksen riittävyyden varmistaminen
– Rahoittajien valintakriteereitä

Harjoitus: Yleisimpien rahoittajien käyttämien tunnuslukujen laskeminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

—–

Päivä 2.

8.30 Aamukahvi

09.00 Tuloslaskelma
– Kirjanpidon perusperiaatteet
– Yrityksen tuloksen muodostuminen
– Tuloslaskelman laatimisen periaatteet
– Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
– Poikkeamien tunnistaminen
– Katetuottolaskelmat
– Arvonlisävero

Harjoitus: Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden analysointi

10.30 Tauko

10.45 Tase
– Miten tase laaditaan?
– Taseen tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
– Poikkeamien tunnistaminen
– Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu
– Mihin rahoittajat ja analyytikot kiinnittävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkitseminen

12.00 Lounas

13.00 Kassavirta ja käyttöpääoman riittävyys
– Tulo- ja menovirtojen synkronointi
– Kolme kassavirtaa
– Mitä kassavirrat kertovat
– Käyttöpääomatarpeen laskeminen
– Keinoja kassavirran tasapainottamiseen

Harjoitus: Käyttöpääoman riittävyyden arvioiminen

14.30 Kahvi

14.45 Organisaation tehokkuuden arvioiminen
– Sijoitetun pääoman tuotto
– Erilaiset kiertonopeudet
– Henkilöstön tuottavuus

Harjoitus: Toiminnan tehokkuuden mittaaminen

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Ajankohta:
13.-14.6.2018

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle -kirja, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.