Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Yritystoiminta ja ammattimainen esimiestyö vaativat talouden perusteiden hallintaa. Monet esimiehet ja yrittäjät eivät kuitenkaan ole saaneet laskentatoimen- tai muuta taloushallinnon koulutusta.

Tämä peruskurssi tarjoaa selkeän kuvauksen yritystalouden eri osa-alueista, sekä monia neuvoja ja työkaluja päivittäisen päätöksenteon tueksi. Tällä käytännönläheisellä kurssilla keskitymme siihen yritystaloutta koskevaan osaamiseen, jota esimies, yrittäjä tai asiantuntija tarvitsee päivittäisessä työssään.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu kaikille esimiehille, yrittäjille ja asiantuntijoille, jotka kaipaavat tehokasta tapaa terästää taloudellista osaamistaan.
Järjestämme aiheesta myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.


Hyöty osallistujalle

Kurssi antaa selkeän yleisnäkemyksen yritystalouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät taloussanastoa ja osaat arvioida, mitä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat. Koulutuksen jälkeen:

– Tunnet yritystalouden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat suunnitella ja budjetoida toimintaasi entistä ammattimaisemmin
– Tunnet kirjanpidon perusperiaatteet ja osaat laatia tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä
– Osaat laskea erilaisten investointien kannattavuutta
– Tunnet rahoituksen perusperiaatteet ja yrityksen erilaiset rahoituslähteet
– Tunnet kassavirran käsitteen ja osaat laskea toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavan käyttöpääoman määrän
– Osaat laskea tärkeimmät yrityksen tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

Valmentajiemme korkeatasoinen pedagoginen osaaminen yhdistettynä pitkäaikaiseen kokemukseen yritystoiminnasta takaavat, että kurssin sisältö on kattava, mutta myös helppo omaksua. Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään.

Pienryhmä -koulutuksessamme osallistujat voivat syvällisesti pohtia oman vastuualueensa haasteita inspiroivassa ilmapiirissä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitusjohtajan tehtävistä, yrittäjänä toimimisesta ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten tehtävien hoitamisesta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Hän on kirjoittanut 12 esimiestyön kehittämistä koskevaa kirjaa ja lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä. Sain paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita oman esimiestyöni kehittämiseksi.”
– ”Mielenkiinto säilyi alusta loppuun! Laadukas! Ammattitaitoista! Rahalle vastinetta!”


OHJELMA

Päivä 1.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus ja osallistujien odotukset koulutukselle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritystaloudesta?
Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
Tärkeimmät raportit ja tunnusluvut
Esimiehen vastuu taloudenpidosta
Taloudenpidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi
Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
Osabudjetit
Tulosbudjetti ja tase-ennuste
Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laatimisen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Investointilaskelmat
Investointien suunnittelu
Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
Investointiriskien arviointi ja hallinta
Investointilaskelmien tunnuslukuja

Harjoitus: Investointilaskelmien laatiminen

14.15 Kahvi

14.30 Yritysrahoituksen perusteet
Oma ja vieras pääoma
Tulorahoitus
Osakkeenomistajan näkökulma yritystoimintaan
Rahoituslaitokset ja muut rahanlähteet
Rahoituksen riittävyyden varmistaminen
Rahoittajien valintakriteereitä

Harjoitus: Yleisimpien rahoittajien käyttämien tunnuslukujen laskeminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

—–

Päivä 2.

8.30 Aamukahvi

09.00 Tuloslaskelma
Kirjanpidon perusperiaatteet
Yrityksen tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelman laatimisen periaatteet
Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
Poikkeamien tunnistaminen
Katetuottolaskelmat
Arvonlisävero

Harjoitus: Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden analysointi

10.30 Tauko

10.45 Tase
Miten tase laaditaan?
Taseen tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
Poikkeamien tunnistaminen
Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu
Mihin rahoittajat ja analyytikot kiinnittävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkitseminen

12.00 Lounas

13.00 Kassavirta ja käyttöpääoman riittävyys
Tulo- ja menovirtojen synkronointi
Kolme kassavirtaa
Mitä kassavirrat kertovat
Käyttöpääomatarpeen laskeminen
Keinoja kassavirran tasapainottamiseen

Harjoitus: Käyttöpääoman riittävyyden arvioiminen

14.30 Kahvi

14.45 Organisaation tehokkuuden arvioiminen
Sijoitetun pääoman tuotto
Erilaiset kiertonopeudet
Henkilöstön tuottavuus

Harjoitus: Toiminnan tehokkuuden mittaaminen

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Ajankohta:
14.-15.2.2018

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24%. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun.
Lisäksi hintaan sisältyy Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle -kirja, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.