Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin (1 pv)

Työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvassa koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ja kattavasti työsopimusten päättämistä ja niihin liittyviä ongelmatilanteita.

Koulutus vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
– Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
– Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
– Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
– Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
– Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
– Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
– Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?

Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi erilaiset työsopimuksen päättämistilanteet, kuten
– henkilöön liittyvä irtisanominen,
– taloudellis-tuotannollinen irtisanominen sekä lomauttaminen,
– työsopimuksen purkaminen,
– koeaikapurku sekä
– työsopimuksen päättäminen sopimuksella.

Päivän aikana työsopimuksen päättämistilanteisiin perehdytään käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta ja mahdollisia päättämiseen liittyviä ongelmatilanteita silmällä pitäen. Osallistujat saavat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Työsopimuslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista ja se suojaa vahvasti työntekijää. Virhe työsopimuksen päättämisessä voi johtaa merkittävään työnantajan korvausvelvollisuuteen. Sen vuoksi työnantajan on tärkeää tuntea työsuhdelainsäädäntö hyvin ja välttää näin riski lain rikkomisesta ja siitä johtuvasta korvausvastuusta.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville henkilöille, kuten henkilöstöjohtajille, esimiehille ja omistajayrittäjille. Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville. Koulutuksessa käydään läpi perustietoja, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi koulutuksessa käsitellään työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on opastaa esimiehiä ja muita työnantajan edustajia ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset. Näin osallistujat oppivat välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheisiä ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii asianajaja, KTM Petri Nevalainen. Hän työskentelee Asianajotoimisto Applex Oy:ssä muun muassa yritysten työoikeudellisten asioiden parissa ja on avustanut satoja yrityksiä työsopimuksen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä ja työoikeusriitojen ratkaisemisessa.
Petrillä on vuosien kokemus myös kouluttajana, ja hän on poikkeuksetta saanut osallistujilta kiittävää palautetta.

OHJELMA

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:15 Ohjelman ja kouluttajan esittely

Johdatus työsopimuksen päättämiseen
– Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
– Irtisanominen ja purkaminen
– Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
– Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset
– Koeaikapurku

10:00 Henkilöstä johtuva työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Millainen työntekijän menettely riittää irtisanomisperusteeksi?
– Työntekijän alisuoriutuminen
– Työntekijän rikollinen menettely
– Työntekijän epäasiallinen tai epärehellinen käytös
– Työntekijän kommentointi sosiaalisessa mediassa päättämisperusteena
– Työntekijän luvattomat poissaolot
– Työntekijän kilpaileva toiminta
– Työntekijän sairauspoissaolot
Varoitusmenettely
Muun työn tarjoamisvelvollisuus

11:30 Lounas

12:15 Kollektiiviperusteinen irtisanominen
– Koska työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
– Muun työn tarjoamisvelvollisuus
– Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
– Työntarjoamisvelvollisuus irtisanomisen jälkeen
– Yhteistoimintaneuvottelut

13:00 Lomauttaminen
– Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
– Lomautusmenettely
– Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
– Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

13:15 Kahvi

13:30 Työsuhteen päättämissopimukset
– Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
– Mistä voidaan sopia?
– Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

14:00 Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu

– Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
– Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

14:30 Koulutus päättyy

—————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Ajankohta:
3.10.2019

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.