fbpx
Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa (1 pv)
TÄYNNÄ! Seuraavat uusinnat 23.3.2017 Helsinki, 5.4.2017 Tampere, 6.4.2017 Turku, 10.5.2017 Oulu, 16.5.2017 Vantaa ja 17.5.2017 Jyväskylä.
KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa (1 pv)

EUR

24.01.2017, Tapahtumatalo Bank, Helsinki Unioninkatu 20, Helsinki 23 tammikuun, 2017 Sampo Korppoo

Työhyvinvointi

Kenelle
Työoikeuden ja johtamisoppien käytännön soveltamisesta kiinnostuneille.

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti lähiesimiehille, mutta se soveltuu myös kaikille muille työyhteisön ongelmatilanteisiin ratkaisuja hakeville, esimerkiksi HR-asiantuntijoille ja luottamusmiehille. Erilaiset näkökulmat ovat rikkaus, jota hyödynnämme toisiltamme oppien ja ymmärrystä etsien mahdollisimman laajasti niin ryhmä- kuin parikeskusteluissakin. Kaikki päivän aikana käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Jokainen saa sisällöstä uusia oivalluksia.

Etukäteiskysymyksiä ja vastauksia niihin käsitellään päivän aikana sopivissa asiayhteyksissä. Etukäteiskysymykset muokkaavat kurssia juuri kulloistenkin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavavaksi – ole siis rohkeasti yhteydessä kouluttajaan!

Tavoite ja hyöty
Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia
– mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi tämän koulutuksen jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki.

Koska lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi myös muun muassa organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään tällä kurssilla yhdessä.

Kurssipäivä antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu ja odotettu!

Kouluttaja
Katariina Sorvanto
, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä. Katariina on innostava ja pidetty, kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Katariina kirjoittaa säännöllisesti työoikeudesta ja johtamisesta muun muassa Taloustaidon blogissa (taloustaito.fi sivuilta löytyvä TT-Blogi).

KataKoski Oy on alkuvuodesta 2016 perustettu, esimies- ja työyhteisökoulutuksia, työoikeudellista konsultointia sekä erilaisia johtamisratkaisuja tarjoava yritys. Kouluttajaan ja KataKoski Oy:öön voi tutustua laajemmin sivuilla: www.katakoski.fi


SISÄLTÖ
08.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

09.00 Kurssi alkaa

Muutos on mahdollisuus

Muutosvastarinnasta muutosmyötärinnaksi
– Muutospsykologiaa – kuinka nopeasti voidaan päästä normaalin harmistumisen yli?
– Esimiehen rooli viestinnässä ja muutoksen jalkauttamisessa

Erilaiset reaktiot muutostilanteissa
– Mikä on sallittua ja mikä ei?
– Vaikutukset työn tuloksiin

Mikä saa muuttua ja mikä ei?
– Muutokset työnkuviin – mitä on huomioitava ja miten toimittava?
– Mikä oikeasti muuttuu ja mikä käytännössä pysyy ennallaan – miksi?

Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa?

Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
– Luit oikein: esimiehilläkin on oikeus – ja toisaalta myös velvollisuus – vaatia ryhmäläisiltään
– Psykologisen sopimuksen eli vapaaehtoisen sitoutumisen merkitys

Alisuorittajien motivoiminen
– Mistä on kyse?
– Harjoituksia

Varhainen puuttuminen
– Tarkoitus ja hyödyt
– Samanlaisissa tilanteissa samanlainen toiminta

Palaverit
– Palaverin tarkoitus – mistä se löytyy ja miten siihen päästään?
– Keskitytään käytännössä olennaiseen – eli mihin?

12.00 Lounas

Voisinko itsekin toimia tehokkaammin?

Stressinhallinta ja sitkeys
– Miten kehittyä näissä?
– Oman esimerkin vaikutus työyhteisössä

Kehittäisinkö heikkouksiani vai vahvuuksiani?
– Omien tavoitteiden asettaminen
– Miten tunnistan heikkoudet ja vahvuudet?

Tekemisen selkiyttäminen
– Uskottavuus
– Riskit

Mitä voin ja mitä en saa delegoida?
– Voimavarojen ja taitojen laaja hyödyntäminen
– Tehtävät, jotka esimiehen on hoidettava itse

14.00 Kahvi

Konfliktit ja loukkaukset

Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
– Roolin mukainen toiminta
– Esimiehen työnjohto-oikeus ja -velvollisuus

Mihin kannattaa puuttua – ja mihin ei?
– Miksi epätoivottavaan käytökseen on usein tärkeää puuttua?
– Kenellä milloinkin on vastuu toiminnasta?

Tuki omalta esimieheltä
– Mitä esimiehellä on oikeus vaatia omalta esimieheltään?
– Voiko oman esimiehen antamaan tukeen itse vaikuttaa?

Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto

Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
– Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat
– Tuomioistuinratkaisuja

16.00 Kurssi päättyy

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Aika:
24.01.2017

Hinta:
587 eur
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:
(Osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 487 eur/hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja