fbpx
Etäjohtaminen™ -verkkovalmennus
Educo Valmennustalo järjestää nyt koulutuksen:

Etäjohtaminen™ -verkkovalmennus

EUR

01.-02.03.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 17 helmikuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Onnistunut johtaminen etänä on haastavaa.

Kommunikointi muuttuu vaikeammaksi, kun sanattoman viestinnän ja kehonkielen osuus vähenee. Voi olla vaikea ymmärtää tilanteita oikein, ja vielä vaikeampaa on rakentaa suhdetta ja luottamusta, johon kuitenkin kaikki toimiva yhteistyö perustuu. Parhaat johtajat osaavat kuitenkin rakentaa vahvaa yhteyttä työntekijöihinsä myös etänä.

Etäjohtaminen on taito, joka sinun on välttämätöntä oppia menestyäksesi fyysisesti eri paikoissa työskentelevien johtamisessa. Johtajat, jotka harjoittelevat olemaan tarkkaavaisia ja tietoisesti läsnä, vaalimaan yhteisöä sekä vauhdittamaan suorituksia ja kehittymistä, pystyvät lisäämään etätyötä tekevien työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja tuottavuutta.

Etäjohtamisen valmennuksessa opit
– käyttämään toimivaksi todettua etäjohtamisen mallia
– tärkeimmät tavat ja taidot, joita tarvitset onnistuaksesi etäjohtajana
– käymään vaikuttavia virtuaalisia valmennuskeskusteluja
– konkreettisesti kehittämään omia etäjohtamisen taitojasi

Etäjohtamisen valmennuksen avulla voit
– Parantaa yhteyttä. Tarkoituksenmukaisemman ja jäsennellymmän viestinnän avulla vahvistat yhteyttä
etätyötä tekeviin. Luot parempia suhteita.
– Tukea itsenäisyyttä ja voimaantumista. Lisäät ihmisten autonomian tunnetta ja tuet voimaantumista. Ihmiset saavuttavat johdonmukaisesti tavoitteensa ja onnistuvat paremmin työssään.
– Parantaa sitoutumista. Aktiivisella yhteistyön ohjaamisella yhdistät ihmiset organisaatioon, luot tiimikulttuuria ja rakennat yhteisöä.
– Innostaa itseäsi johtamaan etätyöntekijöitä tavalla, joka motivoi heitä, auttaa onnistumaan sekä
luomaan yhteistä ymmärrystä.


Etäjohtamisen valmennuksemme perustuu The Ken Blanchard Companiesin lähes 20 vuoden kokemukseen etäjohtamisen kehittämisestä. Se keskittyy kolmeen keskeiseen käytäntöön etätiimien johtamisessa, joiden on todettu parantavan johtamistuloksia johdettaessa etänä.


Kenelle?
– tiiminvetäjät, lähijohtajat, projektipäälliköt ja ylin johto
– kaikki, jotka johtavat eri paikoissa työskenteleviä ihmisiä


Kouluttaja 

Pasi Lehtiniemi, Etäjohtaminen -kouluttaja
Pasi Lehtiniemi
KTM, johtamisvalmentaja
Pasi on kokenut liiketoimintajohtaja ja johtajuuden kehittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projekti- ja palvelujohtamisesta sekä esimiestyöstä. Pasi on vastannut lukuisten kriittisten muutoshankkeiden toteuttamisesta vaativissa toimintaympäristössä. Pasi valmentaa laajalla skaalalla projektijohtamista ja esimiestyötä. Erityinen asiantuntemus kohdistuu tietojohtamiseen sekä ihmisten johtamisen Leadership-taitojen ja tiimidynamiikan kehittämiseen.


Ohjelma – aikataulu ja sisältö

Etäjohtamisen -valmennus koostuu kolmesta vuorovaikutteisesta kahden tunnin moduulista. Se tarjoaa sinulle erittäin mukaansatempaavan oppimiskokemuksen, joka sisältää opastusta, parhaita vinkkejä, oman toiminnan reflektointia, ryhmäaktiviteetteja ja mahdollisuuden oppia uusia taitoja turvallisessa ympäristössä.

1. ALOITA: Ennakkotehtävä (15 minuuttia)
Etäjohtamisen tarkastuslista

2. OPI: Verkkotapaaminen 1.3.2022 klo 9–11
Tervetuloa ja johdanto
Etätyön eri tasot
Etätyöskentelyn haasteet
Etäjohtamisen haasteet

Ole tarkkaavainen ja tietoisesti läsnä
– ole läsnä
– ota huomioon ihmisten yksilöllisyys
– pyydä palautetta

3. OPI JA HARJOITTELE: Verkkotapaaminen 1.3.2023 klo 12.00–14.00
Tapa 4 — johda tarkoituksenmukaisesti
Tavoitteellinen viestintä

Vaali yhteisöä
– rakenna luottamusta
– tarjoa tukea etäviestintä-välineiden käyttöön
– panosta yhteydenpitoon
– juhli menestystä

4. OPI JA HARJOITTELE: Verkkotapaaminen 2.3.2023 klo 09.00–11.00
Vauhdita suorituksia ja kehittymistä
– keskity tuloksiin
– kasvata itseluottamusta

Valmennuskeskustelut etänä
– auta verkostoitumaan
– tue urakehitystä

Toimintasuunnitelma etäjohtamistaitojen kehittämiseen

5. SOVELLA: Oppimisen vahvistamisen
Toimintasuunnitelma etäjohtamistaitojen kehittämiseen
Parhaat vinkit käytännön etäjohtamiseen


Koulutuspaikka:
Zoom ja Blanchard Exchange oppimisalusta

Ajankohta
1.-2.3.2023

Hinta
690 € + alv
Valmennuksen hintaan sisältyy vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen etäjohtamisen verkkovalmennus,
laadukas 50-sivuinen työkirja ja muu aineisto sekä 12 kuukauden käyttöoikeus innovatiiviselle Blanchard Exchange -oppimisalustalle.


Laskutus ja maksuehdot
Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä (1) erässä osallistumiskuukautena. Maksuehto on 10 pv netto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot
Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta. Keskeytetyn koulutuksen osallistumishintaa ei hyvitetä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja