Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Etätyön johtaminen – työkaluja esimiehelle (1 pv)

Tulosta joustavalla työllä – motivoiva etätyön johtaminen!

Työn tekemisen tavat muuttuvat, kun teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Esimiestyö ja tiimityö eivät enää edellytä fyysistä läsnäoloa. Uudessa tilanteessa esimiehet tarvitsevat uudenlaista osaamista ihmisten johtamiseen. On osattava kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja sekä kehittää yhteistyötä – mieluiten yhdessä työntekijöiden kanssa.

Etäjohtamisessa nousee uudenlaisia haasteita perinteisen johtamisen rinnalle:

 • Luottamus ja työsuorituksen mittaaminen
 • Työntekijän kyky johtaa itseään
 • Työntekijän kyky suunnitella omaa ajankäyttöään
 • Sitoutuminen organisaatioon ja sen kulttuuriin.

Etäjohtaminen on tämän päivän ja tulevaisuuden ydinosaamista.


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu niin suurten kuin pientenkin organisaatioiden esimiehille, jotka eivät tapaa johdettaviaan päivittäin: myynti, taloushallinto, tuotanto, projektit, asiantuntijat ja tietohallinto.


Hyödytetätyön johtaminen, etätyö, remote work,

Koulutuksen jälkeen
– Tiedät, mikä osaaminen etäjohtamisen kannalta on erityisen tärkeää
– Tiedostat omat vahvuudet ja riskit etäjohtajana sekä osaat kehittää niitä
– Osaat hyödyntää vuorovaikutustyylejä etäjohtamisessa
– Tiedät, minkälaisia vaikutuksia ryhmädynamiikalla on etäjohtamisessa
– Sinulla on keinoja motivaation vahvistamiseen ja sitouttamiseen

Tämä valmennus tarjoaa ratkaisuja etäjohtamisen haasteisiin sekä vinkkejä ja työkaluja parempaan etäjohtamiseen.


Kouluttaja
Kouluttajana Ulla Vilkman

Päivän valmentajana toimii Ulla Vilkman, Senior Consultant, Leadership & HRD, Master Suomi Oy.

Ulla työskentelee esimiesten ja työyhteisöjen kehittämisen parissa asiakasyrityksissä.  Hänellä on usean vuoden kokemus esimiesten ja työyhteisöjen kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Syyskuussa 2016 Ullalta ilmestyi kirja Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum).

Kouluttajana Ulla saa kiitosta erityisesti käytännönläheisestä lähestymistavastaan ja innostavasta otteestaan.

”Oman etäjohtajuuden analysointi uudella tavalla, puutteiden ymmärtäminen”
”Joustavien työaikamuotojen löytöä tehostamaan koko työyhteisöä”


EASI-profiili ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

kansi_etajohtaminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa käsitys siitä, miten etätyön johtaminen eroaa perinteisestä johtamisesta, auttaa tunnistamaan etäjohtamiseen liittyvät kompastuskivet sekä antaa eväitä virtuaalisesti tapahtuvaan johtamiseen menestyksekkäästi.

Koulutuspäivä tarjoaa tietoa erilaisista haasteista, joita tutkimukset ja työssään etäjohtamista tehneet ovat törmänneet, sekä erilaisia ratkaisumalleja, harjoituksia, keskustelua ja vertaistukea osallistujien haastaviksi kokemiin asioihin.

Osana koulutusta tarkastellaan etäjohtajan omaa toimintatapaa, etäjohtamisen kannalta tärkeitä vahvuuksia ja riskitekijöitä EASI-profiilin avulla sekä laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Koulutuksessa keskitytään myös ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä työskennellään workshop-muotoisesti ratkaisujen löytämiseksi osallistujien omiin haastaviin tilanteisiin.

Ennakkotehtävät
Ennen koulutusta osallistujat saavat henkilökohtaisen linkin EASI-kartoitukseen, jonka avulla koulutuksessa perehdytään omiin vahvuuksiin ja kompastuskiviin etäjohtajana. EASI-mallia käytetään viitekehyksenä myös muissa koulutuksen osioissa. Ennen koulutusta osallistujien tehtävänä on tutustua omaan EASI-raporttiin. Kartoituksen tekemiseen menee n. 15 min.


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00 Koulutus alkaa

Etätyön johtaminen – mitä se on?

 • Terminologia ja käsitteet
 • Toimivan tiimin perusedellytykset
 • Etäjohtamisen kulmakivet

Etäjohtamisen haasteiden voittaminen

 • Tutkittuja ja koettuja etäjohtamisen haasteita
 • Keinoja haasteiden voittamiseksi -workshop

11:45-12:30 Lounas

Etäjohtajan osaamisprofiili

 • Etäjohtajan osaamisalueet
 • Omat vahvuudet etäjohtamisessa
 • Omat kompastuskivet ja riskitekijät
 • Kehittymissuunnitelman laatiminen

Erilaiset johdettavat, vuorovaikutus ja motivointi

 • Erilaisuuden ymmärtäminen
 • Miten kommunikoin eri tyylien kanssa?
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet etäjohtamisessa

14:00 Iltapäiväkahvi

Ryhmädynamiikka ja johtaminen

 • Tiimin dynamiikan vaikutukset johtamiseen
 • Monimuotoisuuden aiheuttamien haasteiden voittaminen

Yhteenveto ja aikaa kysymyksille / keskustelulle

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 21.11.2017

Hinta: 597 euroa / hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi hlöä tai enemmän 497 euroa/hlö

BONUS: EASI-raportti ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (arvo 90 €)

Early bird: Saat nopean ilmoittautujan etuna Ulla Vilkmanin Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä -kirjan (ovh 55 €), kun ilmoittaudut 31.10. mennessä.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.