fbpx
Etätyön johtaminen – työkaluja esimiehelle (1 pv)
Suositun koulutuksen uusinta
Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Etätyön johtaminen – työkaluja esimiehelle (1 pv)

EUR

14.09.2016, Tapahtumatalo Bank, Helsinki Unioninkatu 20, Helsinki 11 marraskuun, 2016 Sampo Korppoo

Syyskuun ohjelmassa muutama lisäpaikka, varaa omasi nyt. Seuraava koulutus on 16.11.2016.

Etäjohtaminen on tulevaisuuden ydinosaamista

Etäjohtamisessa nousee uudenlaisia haasteita perinteisen johtamisen rinnalle:

 • Luottamus ja työsuorituksen mittaaminen
 • Työntekijän kyky johtaa itseään
 • Työntekijän kyky suunnitella omaa ajankäyttöään
 • Sitoutuminen organisaatioon ja sen kulttuuriin.

Hyödytremo

Koulutuksen jälkeen
– Tiedät, mikä osaaminen etäjohtamisen kannalta on erityisen tärkeää
– Tiedostat omat vahvuudet ja riskit etäjohtajana sekä osaat kehittää niitä
– Osaat hyödyntää vuorovaikutustyylejä etäjohtamisessa
– Tiedät, minkälaisia vaikutuksia ryhmädynamiikalla on etäjohtamisessa
– Sinulla on keinoja motivaation vahvistamiseen ja sitouttamiseen


Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu niin suurten kuin pientenkin organisaatioiden esimiehille, jotka eivät tapaa johdettaviaan päivittäin: myynti, taloushallinto, tuotanto, projektit, asiatuntijat ja tietohallinto.


Kouluttaja

Päivän valmentajana toimii Ulla Vilkman, Master Suomi Oy:n Ulla_web_120x180HR-kehittämiskonsultti.

Ulla työskentelee esimiesten ja työyhteisöjen kehittämisen parissa asiakasyrityksissä.  Ullalla on usean vuoden kokemus esimiesten ja työyhteisöjen kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Syyskuussa 2016 Ullalta ilmestyy kirja Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum).

Kouluttajana Ulla saa kiitosta erityisesti käytännönläheisestä lähestymistavastaan ja innostavasta otteestaan.

Seuraava ohjelma on marraskuussa:

http://www.eventium.fi/koulutus/etatyon-johtaminen-tyokaluja-esimiehelle-1-pv-2/


Koulutuksen tavoitteena on antaa käsitys siitä, miten etäjohtaminen eroaa perinteisestä johtamisesta, auttaa tunnistamaan etäjohtamiseen liittyvät kompastuskivet sekä antaa eväitä virtuaalisesti tapahtuvaan johtamiseen menestyksekkäästi.

Koulutuspäivä tarjoaa tietoa erilaisista haasteista, joita tutkimukset ja työssään etäjohtamista tehneet ovat törmänneet, sekä erilaisia ratkaisumalleja, harjoituksia, keskustelua ja vertaistukea osallistujien haastaviksi kokemiin asioihin.

Osana koulutusta tarkastellaan etäjohtajan omaa toimintatapaa, etäjohtamisen kannalta tärkeitä vahvuuksia ja riskitekijöitä EASI-profiilin avulla sekä laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Koulutuksessa keskitytään myös ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä työskennellään workshop-muotoisesti ratkaisujen löytämiseksi osallistujien omiin haastaviin tilanteisiin.

Ennakkotehtävät
Ennen koulutusta osallistujat saavat henkilökohtaisen linkin EASI-kartoitukseen, jonka avulla koulutuksessa perehdytään omiin vahvuuksiin ja kompastuskiviin etäjohtajana. EASI-mallia käytetään viitekehyksenä myös muissa koulutuksen osioissa. Ennen koulutusta osallistujien tehtävänä on tutustua omaan EASI-raporttiin. Kartoituksen tekemiseen menee n. 15 min.


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Koulutus alkaa

Etäjohtaminen – mitä se on?

 • Terminologia ja käsitteet
 • Toimivan tiimin perusedellytykset
 • Etäjohtamisen kulmakivet

Etäjohtamisen haasteiden voittaminen

 • Tutkittuja ja koettuja etäjohtamisen haasteita
 • Keinoja haasteiden voittamiseksi -workshop

11.45-12.30 Lounas

Etäjohtajan osaamisprofiili

 • Etäjohtajan osaamisalueet
 • Omat vahvuudet etäjohtamisessa
 • Omat kompastuskivet ja riskitekijät
 • Kehittymissuunnitelman laatiminen

Erilaiset johdettavat, vuorovaikutus ja motivointi

 • Erilaisuuden ymmärtäminen
 • Miten kommunikoin eri tyylien kanssa?
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet etäjohtamisessa

14.00 Iltapäiväkahvi

Ryhmädynamiikka ja johtaminen

 • Tiimin dynamiikan vaikutukset johtamiseen
 • Monimuotoisuuden aiheuttamien haasteiden voittaminen

Yhteenveto ja aikaa kysymyksille / keskustelulle

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 13, Helsinki

Hinta:
597
 eur/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun sekä henkilökohtaisen EASI-johtamisprofiilin ja kehittymissuunnitelman.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 497 eur/hlö

Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja