Eduhouse järjestää nyt koulutuksen:

Excel Business Intelligence Pro -koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät)

Onko yrityksenne liiketoimintakriittisen tiedon käsittely ja raportointi Excelin varassa? Oletko kyllästynyt yhdistelemään useista Excel-taulukoista tietoa PHaku (VLoopup) -funktioilla? Onko Excelin laskentamahdollisuudet liian rajoitettuja tarvitsemasi tiedon käsittelyyn ja laskentaan? Joudutko tuomaan Exceliin isoja tietomassoja muista järjestelmistä eikä Excelin tila ja laskentateho enää riitä?

Jos vastasit yhteenkään edellä olevista kysymyksistä ”Kyllä”, niin ratkaisun ongelmaasi löydät tästä Excel Business Intelligence Pro -koulutusohjelmasta.

Tavoite
Viiteen moduuliin jakautuvassa koulutuksessa sinusta leivotaan Excelin uusien Power Tools -työvälineiden käytön ammattilainen. Opiskelemme tiedon tuontia erilaisista lähteistä, analysoimme sitä funktioiden avulla sekä luomme tehokkaita ja visuaalisia raportteja käyttäen mm. työkirjan sisäistä tietomallia sekä Power Query (Excel 2016 -versiossa Hae ja muunna/Get & Transform) ja PowerPivot -työvälineitä.


Kenelle?
Koulutus sopii käyttäjille, jotka jo osaavat Excelin perusasiat, kuten taulukoiden käsittelyn ja kaavalaskennan sekä haluavat kehittyä todellisiksi tehokäyttäjiksi.

Ohjelmaversio
Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013, 2016 ja 2019 Windows -versioille.OHJELMA

9.00 Koulutus alkaa
16.00 Koulutus päättyy

Koulutuksen sisältö

1. Etätehtävä (palautus viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää kouluttajalle sähköpostilla)

2. Koulutuspäivä 1

Excelin Muotoile taulukoksi -toiminto
– Aineiston ”muotoileminen” taulukoksi
– Työskentelyä helpottavat ominaisuudet
– Laskennalliset sarakkeet ja strukturoidut viittaukset.
– Laskenta taulukon tiedoilla

Työkirjan sisäinen tietomalli
– Mikä on tietomalli?
– Taulukoiden välisten suhteiden luominen Excelissä
– Tietomallin hyödyntäminen mm. pivotoinnissa

Power Query (Hae ja muunna/Get & Transform)
– Mikä on Power Query? Käytön perusperiaatteet.
– Tietomallin merkitys ja käsittely Power Queryssä.
– Tiedon hakeminen Excel-, CSV- ja tekstitiedostoista
– Tiedon tuominen tietokannoista
– Tiedon tuominen muun tyyppisistä lähteistä
– Kyselyn lataamisen tyypit. Yhteys ja taulukko
– Kyselyn muokkaaminen kyselyeditorissa
– Tietotyyppien käsittely
– Rivien ja sarakkeiden käsittely
– Mukautetun sarakkeen, indeksisarakkeen ja ehdollisen sarakkeen luonti
– Laskenta Power Queryssa, katsaus M-kaavakieleen
– Poista sarakkeiden pivot-asetus –toiminto
– Tietomallin päivittäminen

Power Pivot
– Mikä on Power Pivot? Käytön perusteet.
– Tiedon hakeminen Excel-, CSV- ja tekstitiedostoista
– Tiedon tuominen tietokannoista
– Tiedon tuominen muun tyyppisistä lähteistä
– Tietomallin merkitys ja käsittely Power Pivotissa

3. Etätehtävä (palautus viimeistään viikkoa ennen toista koulutuspäivää kouluttajalle sähköpostilla)

4. Koulutuspäivä 2

Power Pivot

Tuodun aineiston käsittely Power Pivotissa
– Taulujen yhteyksien tarkistaminen tai luonti
– Tauluissa olevan tiedon peruskäsittelyyn liittyvät perustoiminnot
– Suodatukset
– Lajittelut
– Tietotyypit
– Muotoilut
– Tiedon piilottaminen
– Hierarkiat
– Perspektiivit
– Päivämäärätaulukon käyttö

Laskenta Power Pivotissa
– Miten laskenta eroaa Excel -laskennasta?
– Laskettujen kenttien ja sarakkeiden luonti DAX-kaavoilla.
– Johdatus DAX-funktioihin
– Funktiot
– Funktioiden syntaksi
– Laskentakonteksti
– Selkeämpiä kaavoja Dax Formatterin avulla
– Mittayksiköt eli lasketut kentät
– Yhteenvetolaskennassa käytettävät funktiot (SUM, SUMX, DISTINCTCOUNT yms.)
– Suodatinfunktiot (CALCULATION, FILTER, ALL yms.)
– Ehtofunktiot (IF, SWITCH, yms.)
– Aikatietofunktiot (DATEADD, TOTALYTD, PREVIOUSYEAR, SAMEPERIODLASYEAR, PARALLELPERIOD, DARESBETWEEN, yms.) ja aikaan sidottu laskenta muilla funktioilla
– Muut funktiot
– Vinkkejä tehokkaaseen laskentaan
– Tietomallista Pivot-raportiksi
– Tietomallin päivittäminen
– Ulkoiset tietolähteet
– Automaattipäivitys

5. Lopputehtävä (palautus viimeistään kahden viikon kuluttua koulutuksen päättymisestä kouluttajalle)

Koulutuspaikka:
Eduhouse Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 Helsinki
– Etäosallistumismahdollisuus

Ajankohta:
12.5.2022 + 25.5.2022, klo 9-16

Hinta:
1 590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.