Wistec järjestää nyt koulutuksen:

Excel toimintojen automatisointi makroilla (sis. VBA) (2 pv)

Kurssi antaa hyvät perusvalmiudet makrojen laadintaan. Kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, joka suunnittelet esimerkiksi toistuvien rutiinien automatisointia makrojen avulla tai jolle Excelin perustoiminnot eivät riitä.

Kurssilla opitaan luomaan ja muokkaamaan makrokoodia, jotta makrot saataisiin toimimaan juuri halutulla tavalla. Kurssin jälkeen ymmärrät myös VBA-kielen peruskäsitteitä ja –rakenteita. Koska VBA-kielen oppiminen on suhteellisen helppoa ja nopeaa, niin sinulla ei tarvitse olla ollenkaan aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Riittää, että tunnet Excelin käyttöä sekä omaat innon oppia, miten nopeuttaa Excelissä toistuvasti tekemiäsi rutiinitoimintoja.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on, että kurssilainen hallitsee koulutuksen jälkeen makrojen luonnin ja nauhoitusmakrojen muokkauksen. Lisäksi kurssilainen osaa käyttää VBA:n ohjausrakenteita sekä hyödyntää muuttujia ja vakioita sekä käyttäjän kanssa kommunikointiin tarkoitettuja funktioita.

Ohjelmaversio
Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013 ja 2016 Windows-versioille.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat esimerkiksi toistuvien rutiinien automatisointia makrojen avulla tai joille Excelin perustoiminnot eivät riitä.


OHJELMA

Mikä on makro?
– Mikä on makro? Makrojen käyttötapauksia (Mihin makro sopii ja mihin ei?)
– Olisiko makroista hyötyä työssäni? Käytännön esimerkkejä makroista.

Kehitystyökalut –valintanauha ja makrojen tietoturva-asetukset

Makron nauhoittaminen ja suorittaminen
– Mitä minun tulee tietää ennen makron nauhoittamista? Makrojen suunnittelun perusteet.
– Miten lähden nauhoittamaan makroa? Makron asetukset ja tallennuspaikan merkitys.
– Mitä pitää ottaa huomioon, kun makronauhuri on päällä? Käytännön vinkkejä oikeista makron nauhoitustavoista (mm. suhteellisten viittausten merkitys)

Makron luominen ja muokkaaminen VBA-kielellä
– Miten pääsen muokkaamaan nauhoittamaani makroa? Visual Basic –editori työskentely-ympäristönä. Editorin toiminnot ja käyttö.
– Projektit, moduulit ja valintaikkunat

Makrokieli eli Visual Basic for Applications
– Miksi minun täytyy tuntea Excel hyvin? Excelin objektimalli.
– Mikä on objekti ja mihin sitä käytetään? Objektien ominaisuudet ja metodit.
– Olioselaajan (Object Browser) hyödyntäminen
– Minkälaista kieltä on VBA? Kielen merkintätavat ja peruskielioppi.

Makrokielen eli VBA:n rakenteet
– Mihin käytetään muuttujia? Muuttuja käsitteenä. Muuttujien esittely, tietotyypit, näkyvyys ja elinikä.
– Onko erilaisia muuttujia? Taulukkomuuttujat.
– Mitä ovat vakiot ja mihin niitä käytetään?
– With – End With -rakenne
– Miten makroon saadaan lisättyä ehtoja? VBA:n ehtorakenteet (If- ja Select Case –rakenne)
– Miten makro saadaan toistamaan jotakin rutiinia useita kertoja? VBA:n toistorakenteet (Do…Loop, For…Next, For…Each)
– Virheenhallintarakenteet

Käyttäjän kanssa kommunikointi
– Saanko makron kysymään tai ilmoittamaan käyttäjältä jotakin? MsgBox- ja InputBox –funktiot.

Funktiot
– Voinko itse tehdä funktioita esimerkiksi Exceliin? Funktioiden käyttö makrokoodissa ja Excelin käyttäjän määrittämät funktiot.

Lomakeohjelmoinnin perusteet

Yhteydet muihin Office-ohjelmiin

Yhteydet tietokantoihin

————————

Koulutuspaikka:
Wistec Training Oy
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki.

Ajankohta:
19.-20.09.2018

Hinta:
960
euroa /hlö + alv 24 %. Päivähintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamupala sekä kahvitarjoilut. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.