Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

F-kaasua käyttävien kaasusammutuslaitteistojen asentajien ja huoltajien pätevyyskoulutus (1 pv)

Ympäristölainsäädännön muutoksen seurauksena kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien henkilöiden on suoritettava pätevyyskoe.

Koulutus perustuu Suomen lainsäädäntöön ”Asetukseen 452/2009

Kohderyhmä:
Kaasusammutusjärjestelmäliikkeet, jotka käsittelevät fluorattuja hiilivetyjä.

Kaasusammutuslaitteistojen huoltajan pätevyysvaatimukset:
Laitteita tarkastavan, asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan henkilön sekä sammutusaineita käsittelevän henkilön on suoritettava teoria- ja näyttökoe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Koulutuksesta järjestetään tentti, joka toimii teoriaosan todistuksena.

Näyttökoe käytännön osaamisesta:
Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään henkilön omalla työpaikalla. Näyttökokeen arvostelee yrityksen kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilö, jolla tulee olla voimassa oleva kaasusammutuslaitteistojen vastuuhenkilöpätevyys tai sertifioitu työnjohtajapätevyys.

Näyttökoe järjestetään asennetulla ja tarkastetulla kaasusammutuslaitteistolla.

Näyttökokeen osa-alueet:
• Kaasupullojen ja -säiliöiden turvallinen käsittely (liikuttaminen, varastointi ja huolto)
• Kaasupullojen tai – säiliöiden turvallinen asentaminen laitteistoon
• Laitteiston kirjanpidon, tarkastusdokumenttien ja huolto-ohjelman tarkastaminen ja tietojen päivittäminen sekä ongelmakohtien toteaminen ja tarkastaminen
• Laitteiston ja kaasusäiliöiden visuaalinen tarkastaminen vuotojen varalta

Näyttökoetta suorittava henkilö suorittaa valvotusti pätevyyskokeen edellyttämät työtehtävät. Näyttökoetta arvosteleva henkilö seuraa työsuoritukset ja tekee suorituksista arvioinnin (arvosteluasteikko 0-5, jossa tulos 0 vastaa hylättyä).
Arvioinnin tulokset toimitetaan Inspectalle.
Inspecta liittää tiedot lopulliseen todistukseen ja toimittaa hakijalle todistuksen.
Näyttökokeen kaikki arvosteluosa-alueet tulee olla hyväksyttyjä.

Hyväksytysti kummatkin kokeet (teoria/näyttökoe) suorittaneet henkilöt ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Kenelle?
Kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt.

Kouluttajat
Jyri Lavikka
, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta
Antero Peltomaa, aluepäällikkö, Kiwa Inspecta


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus

09.05 Otsonikerros ja sen suojelu
• Ilmastonmuutos ja sen hillintä
• Lainsäädäntö otsonikerroksen suojelemiseksi
• Lainsäädäntö fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi

Antero Peltomaa, aluepäällikkö. Kiwa Inspecta

Tauko

10.00 Kaasupullot
• mitä voi tehdä
• miten täytetään
• miten liikutellaan
• mtien huolletaan ja käsitellään
• mitä vaaroja on olemassa

Jyri Lavikka, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

12.00 Lounas

13.00 Standardit ja lainsäädäntö
Sammutuslaitteistojen läpikäynti
• eri tyyppiset sammutuslaitteistot
• kaasusammutuslaitteistoissa käytetyt tekniikat

Antero Peltomaa, aluepäällikkö. Kiwa Inspecta

14.00 Kahvi

14.15 Koulutuksen päätteeksi suoritetaan pätevyyskokeen teoriaosuus.
Pätevyyskokeen näyttökoe (käytännön osuus) järjestetään myöhemmin henkilön omalla työpaikalla.

Teoriakokeen tuloksista hakija saa osatodistuksen. Lopullisen todistuksen hakija saa suoritettuaan käytännön osaamista arvostelevan näyttökokeen.

16.00 Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
05.09.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
635
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.