Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Fasilitoinnin rautaisannos (2 pv)

Tässä valmennuksessa opit:
– Systematiikan, jolla rakennat kokouksistasi ja muista tilaisuuksistasi tavoitteellisia loogisia kokonaisuuksia
– Rakentamaan tavoitteellisia tilaisuuksia, jotka johtavat konkreettisiin tuloksiin
– Vetämään tilaisuuksia, jotka saavat osallistujat innostumaan ja motivoitumaan
– Lukuisia tehokkaita, konkreettisia ryhmätyökaluja, joilla teet omista tilaisuuksista osallistavampia ja tehokkaampia
– Motivoimaan ja sitouttamaan osallistujat tilaisuutesi tavoitteisiin
– Tasapainottamaan hiljaisten ja äänekkäämpien osallistujien vuorovaikutuksen
– Saamaan ihmiset tuomaan aidot mielipiteensä esille
– Valjastamaan vastarintaisten osallistujien energian ryhmän hyötykäyttöön
– Tehostamaan ryhmäsi toimintaa nopeuttamalla päätöksentekoa ryhmässä
– Välttämään päätöksenteon syvimmät sudenkuopat
– Konkretisoimaan ja kiteyttämään asiat tilaisuuden lopussa
– Tekemään toimintasuunnitelman, johon osallistujat aidosti sitoutuvat

Opit nämä menetelmät ja työkalut:
Onnistuneen kohtaamisen kaava – työkalu onnistuneiden tilaisuuksien rakentamiseen
High Five – aivan uudenlainen menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen todellisuuden luomiseen
Yksin – Ryhmissä – Kaikki – kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan
Odotusten listaus ja priorisointi – työkalu, jolla varmistat yhteisen ymmärryksen tavoitteista
Jana – menetelmä ryhmän virittämiseen ja näkymättömien asioiden mittaamiseen
Havaintokehä – monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen
Voimakenttäanalyysi – nopea ja monikäyttöinen analyysimalli
Open Space – itseohjautuvuuteen perustuva vallankumouksellinen kokoustyökalu
Speed Dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen
Ulottuvuusmatriisi – nopea ja tehokas suunnittelutyökalu, jolla konkretisoit ja kiteytät tilaisuuden lopussa
Päätöksenteon optimoinnin malli – käänteen tekevä malli hankaliin ja konfliktiherkkiin valintatilanteisiin
Negatiivinen aivoriihi – työkalu, jolla käsittelet vastarinnan, käännät haasteet ratkaisuiksi ja varmistat päätösten toimeenpanon
Toiminnan ensi askeleet – avain toimenpiteiden käytäntöön viemiseen
Ideamylly – menetelmä ryhmän yhteisen todellisuuden luomiseen, tietotaidon yhdistämiseen ja toimintasuunnitelmien tekoon
Viisi sormea – nopea ja yksinkertainen mutta informatiivinen valintatekniikka
Puhuva keppi – Steven Coveyn nerokas menetelmä ymmärryksen luontiin ja syvän luottamuksen synnyttämiseen

Valmennustapa
Valmennuksen toimintatapa on työpaja–tyyppinen. Osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan valmennuksessa opeteltavia menetelmiä. Tarkoitus on oppia tekemällä ja muuttaa osallistujien osaaminen tekemiseksi. Jokainen osallistuja rakentaa henkilökohtaisen aikataulutetun toimintasuunnitelman, mikä varmistaa valmennuksen oppien käyttöönoton ja henkilökohtaisen kehityksen.

Kouluttaja
Valmentaja, toimitusjohtaja Mirko Häyrinen on valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vetänyt pitkälti yli 2000 tilaisuutta – yksittäisistä kokouksista ja valmennuksista aina kokonaisten konsernien strategioiden jalkautusprosesseihin ja henkilöstökyselyn purkuihin asti.

Mirko on karismaattinen valmentaja, joka sytyttää osallistujissa halun kehittyä ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennukset, fasilitointivalmennukset ja erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.

Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin Mestarit -yhteisöä, johon kuuluu yli 1000 jäsentä. Mirko on IAF:n (International Association of Facilitators) jäsen ja koulutukseltaan psykologian maisteri. Ennen uraansa valmentajana Mirko on toiminut muun muassa kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajana.
Käy tutustumassa Mirkoon katsomalla muutaman minuutin esittelyvideo täältä


Otteita Mirko Häyrisen valmennusten palautteista:

”Probably the best training ever during my 30 year work career.”
– Per Karlsson, Financial Analyst, Nordea Bank Ab

”Paikalla olleena voin lämpimästi – melkein avotulella – suositella Mirkon ja Elevatorin koulutuksia. Great stuff!”
– Juha Voipio, Commercial Contract Manager, Hewlett Packard

”Mieletön päivä! Kiitos Mirkolle osaavasta valmennuksesta ja isosta tukusta uusia työkaluja.”
– Ilari Viippola, Content Strategist, Dagmar

”Kiitos upeasta päivästä niin Mirkolle kuin tälle huikealle porukalle! Selkeytti ajatuksia ja toi uutta näkökulmaan omaan työhön. Mirkon 100% läsnäolo ja vankka kokemus antoivat innostusta, jonka siivittämänä saatuja työvälineitä vien arkeeni!”
– Heli Pironetti, Aikuisopettaja, Ylä-Savon Ammattiopisto


OHJELMA

1. valmennuspäivä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Päivän aloitus, ohjelma ja tavoitteet

Osallistujat valitsevat valmennuksen painopistealueet

10.00 Teoriaa ja työkaluja tilaisuuksien suunnitteluun ja aloittamiseen
– Milloin kannattaa järjestää kokous / kokoontuminen
– Konkreettisten tavoitteiden määrittely
– Tavoitteiden, ajankäytön ja resurssien tasapainotus
– Luottamuksen rakentaminen
– Keskittyneen ilmapiirin virittäminen
– Keskittymisen kohdistaminen
Onnistuneen kokouksen kaava – työkalu onnistuneiden tilaisuuksien rakentamiseen
High Five – aivan uudenlainen menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen todellisuuden luomiseen
Yksin – Ryhmissä – Kaikki: kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan
Odotusten listaus ja priorisointi – työkalu, jolla varmistat yhteisen ymmärryksen tavoitteista

11.10 Lounas

12.00 Valmennuksen väliarviointi
– Menetelmänä Jana – menetelmä ryhmän virittämiseen ja näkymättömien asioiden mittaamiseen

12.15 Osallistamisen perusteet
– Asiaa ryhmän vetäjän eri roolivaihtoehdoista

13.00 Havaintokehä
– Monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen

13.30 Kahvitauko

13.45 Ydinkysymysten pohdintaa
– Haetaan ratkaisuja osallistujien ja vetäjän yhdessä valitsemiin ydinkysymyksiin
– Menetelmänä Open Space – itseohjautuvuuteen perustuva vallankumouksellinen kokoustyökalu
– Menetelmän arviointi

16.15 Valmennuksen väliarviointi
– Arvioidaan ensimmäinen valmennuspäivä
– Suunnitellaan, mitä toisena valmennuspäivänä voidaan tehdä paremmin
– Arvioinnin työkaluna Voimakenttäanalyysi – nopea ja monikäyttöinen analyysimalli

16.30 Päivän päätös

—–

2. valmennuspäivä

8.30 Aamukahvi

9.00 Aloitus ja opitun kertaus
– Menetelmänä Speed Dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen

9.20 Ulottuvuusmatriisi
– Nopea ja tehokas suunnittelutyökalu

10.10 Päätöksenteon optimoinnin malli
– Malli hankaliin valintatilanteisiin

11.10 Lounas

12.00 Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman tekeminen
– Osallistujat kiteyttävät merkittävimmät haasteet, joita heillä voisi olla valmennuksen oppien käytäntöön viemisessä
– Keskeisimpiin haasteisiin työstetään ratkaisut, joiden pohjalta jokainen osallistuja rakentaa henkilökohtaisen aikataulutetun toimintasuunnitelman valitsemiensa ratkaisujen toteuttamiseksi
– Osallistujat kokevat oikean kokonaisen työpajan, jossa valmennuksen työkaluja käytetään samalla tavalla kuin aidossa tilanteessa
– Osallistujat viedään aloituksen, ymmärryksen luonnin ja vaihtoehtojen tarkastelun kautta aina toimenpiteiden konkretisointiin asti

13.30 Kahvitauko

13.40 Työpajan arviointi
– Valmentaja ja ryhmä kiteyttävät keskeisimmät oppinsa kahvitaukoa edeltäneestä työpajasta, siinä käytetyistä menetelmistä ja työskentelytavoista
– Menetelminä työpajassa:
Onnistuneen kokouksen kaava – työkalu onnistuneiden tilaisuuksien rakentamiseen
Negatiivinen aivoriihi – työkalu, jolla käsittelet vastarinnan, käännät haasteet ratkaisuiksi ja varmistat päätösten toimeenpanon
Toiminnan ensi askeleet – avain toimenpiteiden käytäntöön viemiseen

15.00 Valmennuksen tärkeimpien oppien kiteyttäminen
– Osallistujat kiteyttävät valmennuksen tärkeimmät opit
– Menetelmänä Ideamylly – menetelmä ryhmän yhteisen todellisuuden luomiseen, ryhmän tietotaidon yhdistämiseen ja toimintasuunnitelmien tekoon

16.15 Valmennuksen loppuarviointi
– Menetelminä Viisi sormea ja Puhuva keppi

16.30 Valmennus päättyy

————

Koulutuspaikka:
Elevatorin koulutustilat, Birger Kaipiaisen katu 4 C, Arabianranta, 00560 Helsinki

Ajankohta:
21.-22.5.2019

Hinta:
1399 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää kurssimateriaalit sekä aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin valmennuspäivinä. Hintaan sisältyy myös Mirko Häyrisen 41–sivuinen Työkalut -teos.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.