fbpx
Fasilitoinnin rautaisannos (2 pv)
Elevator järjestää nyt koulutuksen:

Fasilitoinnin rautaisannos (2 pv)

EUR

07.-08.09.2016, , 22 huhtikuun, 2016 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen

Valmennuksen tavoitteet
Tässä valmennuksessa opit:

– Tekemään kokouksista tavoitteellisia tilaisuuksia, jotka johtavat konkreettisiin tuloksiin
– Luomaan työpajaan / palaveriin / tilaisuuteen ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat ja innostuvat osallistumaan
– Lukuisia tehokkaita, konkreettisia ryhmätyökaluja, joilla teet omista tilaisuuksista osallistavampia ja tehokkaampia
– Rikkomaan jään tilaisuuden alussa
– Suunnittelemaan ja valmistelemaan omat palaverisi
– Saamaan ihmiset osallistumaan tilaisuudessa kuin tilaisuudessa
– Motivoimaan ja sitouttamaan osallistujat tilaisuutesi tavoitteisiin
– Tasapainottamaan hiljaisten ja äänekkäämpien osallistujien vuorovaikutuksen
– Saamaan hiljaisetkin osallistujat aidosti osallistumaan
– Saamaan ihmiset tuomaan aidot mielipiteensä esille
– Yhdistämään ryhmän kuin ryhmän tietotaidon
– Tehostamaan ryhmäsi toimintaa nopeuttamalla päätöksentekoa ryhmässä
– Konkretisoimaan ja kiteyttämään asiat tilaisuuden lopussa
– Tekemään toimintasuunnitelman, johon osallistujat aidosti sitoutuvat.

Valmennustapa
Valmennuksen toimintatapa on työpaja
–tyyppinen. Valmennuksessa työstetään paljon osallistujien itse valitsemia aiheita ja haasteita. Tarkoitus on oppia tekemällä ja muuttaa osallistujien osaaminen tekemiseksi. Osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan valmennuksessa opeteltavia menetelmiä ja suunnittelemaan, kuinka soveltavat oppimaansa omassa työssään.

Valmennuksessa opit seuraavat työkalut:
– Onnistuneen kokouksen kaava:
1) Aloitus, 2) Ymmärryksen luonti, 3) Ratkaisujen suunnittelu, 4) Sopiminen ja 5) Arviointi
Speed dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen
Cocktail-kutsut – keskusteleva menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen todellisuuden luomiseen
Yksin – Ryhmissä – Kaikki – kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan
Odotusten listaus ja priorisointi – työkalu, jolla varmistan yhteisen ymmärryksen tavoitteista
Jana – menetelmä ryhmän virittämiseen ja näkymättömien asioiden mittaamiseen
Havaintokehä – monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen
Open Space – itseohjautuvuuteen perustuva vallankumouksellinen kokoustyökalu
Voimakenttäanalyysi – nopea ja monikäyttöinen analyysimalli
Ulottuvuusmatriisi – nopea ja tehokas suunnittelutyökalu
Päätöksenteon optimoinnin malli – malli hankaliin valintatilanteisiin
Ideamylly – menetelmä ryhmän yhteisen todellisuuden luomiseen, ryhmän tietotaidon yhdistämiseen ja sitouttavaan toimintasuunnitelmien tekoon
Negatiivinen aivoriihi – työkalu, jolla käsittelet vastarinnan, käännät haasteet ratkaisuiksi ja varmistat päätösten toimeenpanon
Viisi sormea – nopea ja yksinkertainen mutta informatiivinen valintatekniikka
Puhuva keppiSteven Coveyn nerokas menetelmä ymmärryksen luontiin ja syvän luottamuksen synnyttämiseen
Työkaluja ryhmän energiatason ylläpitämiseen
Fasilitoinnin sovelluksia – palaverit, ongelmanratkaisu, muutoksen jalkauttaminen, innovointi, henkilöstökyselyn tulosten käsittely, osaamisen suunnittelu, vision ja strategian luominen, konfliktien ratkaiseminen, ryhmien kehittäminen, kehityskeskustelut ym…

Valmentaja
Valmennuksen onnistumisesta vastaa Mirko Häyrinen.

Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vetänyt pitkälti yli 2000 tilaisuutta – yksittäisistä valmennuspäivistä aina kokonaisten konsernien strategioiden luomis- ja jalkautusprosesseihin asti.

Mirko on karismaattinen valmentaja, joka vetää vaikuttavia valmennuksia. Mirko sytyttää osallistujissa halun kehittyä ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat fasilitointivalmennukset, tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennukset ja erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.

Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin Mestarit –yhteisöä, jossa fasilitoinnin ammattilaiset keskustelevat työryhmän johtamisen haasteista, onnistumisista ja metodologioista sekä kehittävät osaamistaan fasilitoinnin saralla. Mirko on IAF:n (International Association of Facilitators) jäsen. Koulutukseltaan Mirko on psykologi. Mirko on Elevatorin johtava valmentaja ja toimitusjohtaja.

Käy katsomassa Mirkon esittäytymisvideo osoitteessa www.youtube.com/watch?v=somLu-TKX-8.


OHJELMA
1. valmennuspäivä

09.00    Päivän aloitus, ohjelma ja tavoitteet
– Määrittelemme valmennuksen tavoitteet

Osallistujat valitsevat valmennuksen painopistealueet

10.00   Teoriaa ja työkaluja tilaisuuksien suunnitteluun ja aloittamiseen
o Milloin kannattaa järjestää kokous / kokoontuminen
o Konkreettisten tavoitteiden määrittely
o Tavoitteiden, ajankäytön ja resurssien tasapainotus
o Luottamuksen rakentaminen
o Keskittyneen ilmapiirin virittäminen
o Keskittymisen kohdistaminen
Yksin – Ryhmissä – Kaikki: kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan
– Useita aloittamisen työkaluja

Valmennuksen väliarviointi
– Menetelmänä Jana

11.00 Lounas

12.00 Osallistamisen perusteet
– Asiaa ryhmän vetäjän eri roolivaihtoehdoista

13.00 Havaintokehä
– monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen

14.00 Kahvitauko

14.20 Ydinkysymysten pohdintaa
– Haetaan ratkaisuja osallistujien ja vetäjän yhdessä valitsemiin ydinkysymyksiin
– Menetelmänä Open Space
– Menetelmän arviointi

16.30 Valmennuksen väliarviointi
– Arvioidaan ensimmäinen valmennuspäivä
– Suunnitellaan, mitä toisena valmennuspäivänä voidaan tehdä paremmin
– Arvioinnin työkaluna Voimakenttäanalyysi

16.30   Päivän päätös

2. valmennuspäivä

09.00 Aloitus ja opitun kertaus
– Menetelmänä Speed dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen

09.30 Ulottuvuusmatriisi – nopea ja tehokas suunnittelutyökalu

Päätöksenteon optimoinnin malli – malli hankaliin valintatilanteisiin

11.00   Lounas

12.00 Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman tekeminen
– Osallistujat analysoivat, mitä haasteita heillä tulee olemaan valmennuksen oppien käytäntöön viemisessä
– Jokainen osallistuja tekee henkilökohtaisen toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan valmennuksen oppien muuttuminen toiminnaksi
Negatiivinen aivoriihi – työkalu, jolla käsittelet vastarinnan, käännät haasteet ratkaisuiksi ja varmistat päätösten toimeenpanon

13.30   Kahvitauko

13.45   Oman tilaisuuden suunnittelu
– Osallistujat työstävät ratkaisuja itse valitsemiinsa tilanteisiin / palavereihin valmennuksessa saamiaan ideoita ja työkaluja käyttäen

15.45   Valmennuksen tärkeimpien oppien kiteyttäminen
– Osallistujat kiteyttävät valmennuksen tärkeimmät opit
– Menetelmänä Ideamylly – menetelmä ryhmän yhteisen todellisuuden luomiseen, ryhmän tietotaidon yhdistämiseen ja sitouttavaan toimintasuunnitelmien tekoon

16.15   Valmennuksen loppuarviointi
– Menetelminä Viisi sormea ja Puhuva keppi

16.30   Valmennus päättyy

Koulutuspaikka:
Elevatorin koulutustilat, Toukolankatu 13, 00560 Helsinki

Aika:
07.-08.09.2016

Hinta:
Tilaisuuden hinta on 2000 eur/hlö
+ alv 24 %, joka sisältää koulutusmateriaalin, sekä lounaan ja kahvitarjoilun.

Kysy ryhmätarjousta: Sampo Korppoo, puh: 041 510 6466, s-posti: sampo.korppoo@ratekoulutus.fi

Peruutusehdot:
Elevator laskuttaa kurssin ilmoittautumisen yhteydessä. Tämä sitouttaa kokemuksemme mukaan osallistujat hyvällä prosentilla saapumaan paikalle. Jos osallistuja ei pääsekään valmennukseen, osallistujan saa kuluitta vaihtaa. Osallistujan vaihdon saa tehdä kuluitta kerran.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja