Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen (2 x 1/2 pv)

Tuloksellista yhteistyötä etäisyydestä huolimatta

Hajautetusti toimiva tiimi voi olla yhtä tehokas ja tuloksellinen kuin samassa toimistossa työskentelevä tiimikin. Tärkeää on ymmärtää hajautetun tiimityön kompastuskivet ja mistä mahdolliset haasteet johtuvat, jotta niitä voidaan ennalta ehkäistä tai puuttua ajoissa.

Tämä koulutus sisältää kaksi pääteemaa:

Päivä 1. Tiimityö ja me-hengen rakentaminen etänä

Päivä 2. Tavoitteet ja työsuorituksen johtaminen etänä

Voit osallistua koulutuskokonaisuuteen, tai valita vain toisen aamupäivän.


Onnistuuko tiimityö vaikka tiimin jäsenet ovat etänä? Miten huolehtia me-hengen ja yhteisöllisyyden säilymisestä?

Etäisyys vaikuttaa vuorovaikutuksen määrään ja vähentää vapaamuotoista keskustelua ja työn sosiaalisuutta. Näin sen ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan tiimityö voi olla tehokasta ja toimivaa ja jopa luovuus ja asioiden kehittäminen onnistuu etänä.

Miten varmistat asioiden etenemisen etäältä? Miten olla etäisyydestä huolimatta riittävästi ”läsnä” ja tukena?

Etätyön onnistumisen lähtökohtana on luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Luottamuksen pariksi tarvitaan kuitenkin hyvää johtamista. Koulutuksesta saat työkaluja ja vinkkejä tavoitteiden kirkastamiseen ja etenemisen seuraamiseen. Samalla kun varmistat hyvän työsuorituksen, pysyt kärryillä myös työntekijän jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.


Kenelle

Esimiehille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, verkostomaista työtä johtaville.


Hyödyt

Päivä 1

 • Tiedät, miten lisätä vuorovaikutuksen määrää ja laatua etätyössä
 • Saat keinoja parantaa ja tehostaa yhteistyötä etätiimissä
 • Tiedät mihin kiinnittää huomiota yhteisöllisyyden ja me-hengen ylläpitämisessä
 • Saat konkreettisia vinkkejä yhteisöllisyyden ylläpitämiseen tiimin kesken

Päivä 2

 • Osaat kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen määrään ja laatuun etäjohtamisessa
 • Saat konkreettisen mallin tavoitteiden asettamiseen sekä etenemisen seuraamiseen
 • Saat ajatuksia oman johtamisen kehittämiseen
 • Saat ideoita läsnäolon ja tuen lisäämiseen etänä

Kouluttaja 

Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä, etäjohtamisen ja etätyön asiantuntija sekä tietokirjailija. Ulla auttaa organisaatioita kehittämään hajautetussa organisaatiossa, monipaikkaisessa työssä sekä etätyössä tarvittavaa osaamista sekä muokkaamaan toimintakulttuuria sopivammaksi aika- ja paikkariippumattomaan työhön.

 

Ilmestyneet julkaisut: Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016), Hyvän johtamisen työkalupakki (Ideapakka 2017), Etätyö ulkomailla – unelmasta todeksi (Basam Books 2020).


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Ohjelma

Päivä 1 

Tiimityö ja me-hengen rakentaminen etänä

08.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09.00 Koulutus alkaa

 • Etäisyyden vaikutukset tiimityöhön ja yhteisöllisyyteen
 • Muodosta yhteinen näkemys työn päämäärästä
 • Yhteiset pelisäännöt antavat raamit yhteistyölle
 • Välineiden hyödyntäminen tehokkaaseen yhteistyöhön
 • Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen etänä
 • Tiimin jäsenten osallistaminen ja osallistuminen etänä

11.30 Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2 

Tavoitteet ja työsuorituksen johtaminen etänä

08.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09.00 Koulutus alkaa

 • Innostavan vision tärkeys itsensä johtamisen näkökulmasta
 • Millainen on hyvä tavoite?
 • Työmotivaatiota vahvistava keskustelu tavoitteista ja etenemisestä etätyössä
 • Keinoja etenemisen varmistamiseen etänä
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuusnäkökulmat etätyössä
 • Esimiehen tavoitettavuus, tuki ja ”läsnäolo” etänä

11.30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Etäkoulutus Zoomilla (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)
Ajankohta: 12.01.2021 ja 19.01.2021 klo 09.00-11.30

Osallistumismaksu: 597 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa / hlö (+ alv 24%)

Huom. Mahdollisuus osallistua vain yhteen aamupäivään. Hinta 397 eur / hlö (+ alv 24%).

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 297 euroa / hlö (+ alv 24%). Kirjoita Muut tiedot -kohtaan, jos osallistut vain jompaankumpaan, 12.1. tai 19.1. päivään.

Early Bird -etu! Ilmoittaudu 31.12.2020 mennessä, hinnasta pois -100 euroa.

Bonus: Ilmoittaudu 04.01.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.