Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023? (3 h)

Laki hankintamenettelystä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Muutosten tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti rajata halvimman hinnan käyttöä ainoana vertailuperusteena, lisätä hankintojen vastuullisuutta ja edistää kaksikielisiä hankintoja. Taustalla vaikuttaa myös uusi EU:n vakiolomakeasetus (voimaan marraskuussa 2022). Hankintalain muutosten myötä muutettavaksi tulee vähäisiltä osin myös rikosrekisterilaki (770/1993).

Hallituksen esitys sisältää lukuisia hankintayksiköiden ja tarjoajien tehtäviin vaikuttavia muutoksia läpi koko hankintaprosessin alkaen hankintailmoituksen sisällöstä ja kielestä, poissulkemisen edellytyksistä ja alihankkijoiden poissulkemisesta, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta, hankintapäätöksen perusteluista ja lopulta muutoksenhakuoikeudesta. Muutoksia on tulossa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle annettavien esitysten määräaikoihin. Lisäksi laki sisältää asetuksenantovaltuutuksen, jolla valtioneuvosto voi jatkossa antaa säädöksiä hankinta-asiakirjojen sisällöstä.

Mitä uusia velvollisuuksia lakimuutos asettaa hankintamenettelyssä? Millaisia uusia mahdollisuuksia sen myötä avautuu? Miten lakimuutokset vaikuttavat käytännössä? Tässä koulutuksessa käymme läpi muuttuneet pykälät hankintalaista, erityisalojen hankintalaista sekä rikosrekisterilaista. Olennaista on ymmärtää lakimuutosten jako mahdollistaviin ja velvoittaviin säännöksiin sekä havaita ne käytännön toimenpiteet, joihin lakimuutos vaikuttaa. Koulutus tarjoaa kattavan läpileikkauksen sekä teoriaan että käytäntöön.

Kouluttajat
Hanna-Mari Harju
, OTM, lakimies, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Marita Iskala, OTM, KTM, asianajaja, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Valtteri Nieminen, OTM, HTM, Specialist Counsel, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA

Koulutuksen keskeinen sisältö:
– Lakimuutoksen tavoitteet
– Muutokset hankintaprosessin aikana
– Hankintailmoitus
– Poissulkeminen
– Tarjousten valinta
– Hankintapäätöksen perusteleminen
– Muutoksenhaku
– Muutokset viranomaisten valtuuksiin
– Lakimuutosten vaikutukset käytännössä

————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
10.02.2023, klo 9:00-12:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023? (3 h) -koulutukseen 10.02.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)