fbpx
Hankintojen johtaminen (11 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Hankintojen johtaminen (11 pv)

7 890 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

25.05.-17.11.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 17 tammikuun, 2023 Sampo Korppoo

Osto- ja hankintatoimi

Kasvua ulkoisten resurssien paremmalla hyödyntämisellä

Miten hankinta-asiantuntijana kehität organisaatiosi ulkoisten resurssien käyttöä? Hyödynnättekö tarjolla olevat mahdollisuudet riittävällä toimittajamarkkinoiden analysoinnilla?

Hankinnalla on tärkeä rooli liikevaihdon kasvattamisessa ulkoisen resurssiverkostonsa avulla. Kasvulle ja kannattavuudelle on kuitenkin keskeistä se, miten ulkoisia resursseja johdetaan, hyödynnetään ja kehitetään. Toimittajaverkostoon suhtautuminen ulkoisina resursseina vaikuttaa laajasti yrityksen eri toimintojen toimintatapoihin ja käytäntöihin parantaen sekä sisäistä että ulkoista yhteistyötä.

Hankintojen johtaminen on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja yritysmaailman edustajien kanssa. Ohjelmasta saat kattavan kuvan strategisen ja tehokkaan hankinnan johtamisesta. Syvennät osaamistasi muun muassa taloudellisista mittareista ja ennustamisesta, käänteisestä markkinoinnista ja toimitusketjujen kehittämisestä sekä toimitusprosesseista. Koulutuksessa vahvistat muutosjohtamisen valmiuksiasi sekä otat haltuun keinoja, joiden avulla käynnistät kehittämistyön omassa organisaatiossasi.

Ohjelman sisällön painopisteet on valittu tukemaan parhaiten yrityksiä, joissa hankinnan roolia halutaan kehittää liiketoiminnan tavoitteita paremmin tukevaksi, ulkoisia resursseja hyödyntäen, kokonaisuus ymmärtäen.

Ei vain halvinta hintaa vaan kasvua ulkoisia resursseja hyödyntäen
70–90 % yrityksen kustannuksista muodostuu ulkoisten palveluiden ja tavaroiden hankinnoista. Ei siis ole ihme, että hankinnalle on usein asetettu tavoitteeksi nopeiden voittojen saavuttaminen säästöjen kautta. Hankinnalla on kuitenkin tärkeä rooli myös liikevaihdon kasvattamisessa ulkoisen resurssiverkostonsa avulla. Liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle on keskeistä se, miten ulkoisia resursseja johdetaan, hyödynnetään ja kehitetään.

Muutoksella on saavutettavissa – oikein toteutettuna – suuria tehokkuus- ja kilpailukykyetuja. Tämä kuitenkin edellyttää suhtautumistavan muutosta, uutta osaamista ja yhteisten tavoitteiden asettamista eri funktioiden välillä.

– Kehitä organisaation sisäistä yhteistyötä ja kasvata ymmärrystä eri funktioiden roolista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
– Keskity strategiseen hankintaosaamiseen ja ulkoisten resurssien johtamiseen
– Edellisen ohjelman osallistujat antoivat koulutukselle huippuarvosanan 5,11/6

Hyödyt
Koulutuksessa kasvatat kykyäsi analysoida, arvioida ja kehittää hankintaa osana liiketoiminnan tavoitteita. Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat sinua hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana. Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva modernista hankinnasta ja ymmärrys siitä, millaisilla toimenpiteillä kehitystä voi lähteä viemään eteenpäin. Saat uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

– Oivallat hankinnan merkityksen liiketoiminnan tuloksessa ja arvon luojana
– Kirkastat, vahvistat ja kehität omaa asiantuntemustasi hankinnan johtamisesta
– Omaksut kehittämisen menetelmät ja työkalut, toimit parannuksiin tähtäävän toiminnan käynnistäjänä
– Syvennät yhteistyötä sisäisten sidosryhmien kanssa

Kenelle?
Koulutus on suunniteltu kokeneille hankinta-, kategoria- ja ostopäälliköille, hankinnan strategisissa- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Se sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Koulutus tarjoaa hankintapäälliköille ja muille hankinnan ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää hankintaa ja verkostoitua muiden hankinnan ammattilaisten kanssa.

Kouluttajat
Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2023 ohjelmassa kouluttavat mm.

Marja Blomqvist
Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Max Finne
Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen.

Finnen erityisosaamisalueina on palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät (flipped learning).

Finne on tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä monen yrityksen kanssa, muun muassa ABB, Costain, Finnair, Fujitsu, KONE, NCC ja Skanska. Finne on myös voittanut arvostetun Nigel Slack Teaching Innovation Award -palkinnon vuosina 2015, 2016 ja 2018 innovatiisten ja kiinnostavien opetusmenetelmien ansiosta.

Jari Melgin
Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä.

Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen eritysesti hallituksen rooliin.

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön. Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.

Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

Kari Tanskanen
Kari Tanskanen on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Hannu Vierimaa
Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.


OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutus sisältää 11 lähiopetuspäivää, joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana pääset keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan toisilta. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen auttavat sinua laajan kokonaiskuvan muodostamisessa ja opitun käyttöönotossa.

Verkostoituminen muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa on arvokasta. Valmennuspäivien aikana tutustut paitsi muihin osallistujiin, myös asiantuntijoihimme. Yhteistä koulutukseen osallistuville on tarve ja halu kehittää organisaationsa hankintatoimea ja kartuttaa omaa osaamistaan kehityksen toteuttamiseksi. Ryhmätyöskentelyn ja siitä syntyvien oivallusten avulla tunnistat oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja löydät omaan organisaatioon sopivat ratkaisut jo koulutuksen aikana.

Rakenne:

11 opetuspäivää
– Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia.

Verkkokurssit ja itsenäistä opiskelua
– Monipuolisten menetelmien avulla syvennät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana.

Vaikuttavuuden syventäminen
– Kaikutiimityöskentely syventää omaa oppimista ja auttaa jakamaan opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi.

Koulutusjaksot:

25.–26.5.2023
Toimitusketjun johtaminen
Erilaiset kriisit ovat aiheuttaneet merkittäviä tuotanto- ja toimitusvaikeuksia useilla aloilla. Toimitusketjun resilienssi ja parempi varautuminen nopeasti tapahtuviin muutoksiin ovat edellytyksiä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Alustat ja digitaaliset tuovat uusia mahdollisuuksia ja käyttöönotettuina myös parantavat liiketoimintamahdollisuuksia.

Jaksolla perehdyt siihen, miten riskien hallintaa, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä parannetaan tiiviimmällä yhteistyöllä ja toimitusketjujen tarkemman kartoituksen avulla. Lisäksi tutustut digitaalisten teknologioiden, alustojen ja analytiikan tuomiin mahdollisuuksiin toimitusketjuissa.

– Toimitusketjustrategiat ja suunnittelu
– Riskien hallinta ja varautuminen
– Vastuullisuus ja kestävän kehityksen implementointi
– Digitaaliset teknologiat ja alustat
– Analytiikan hyödyntäminen toimitusketjun suunnittelussa

Kouluttaja
Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto


15.–16.6.2023
Strategisen hankinnan kehittäminen
Hankinnalla on merkittävä rooli arvon tuottamisessa asiakkaalle ulkoisen resurssiverkostonsa ja sisäisten asiakkaiden rajapinnassa. Hankinnan rooli organisaation sisällä nähdään harmittavan usein varsin kapeana, vaikka hyvin toimiessaan hankinnalla on merkittävä rooli myös liikevaihdon kasvattajana eikä pelkästään kustannusten valvojana.

Jaksolla perehdyt strategisen hankinnan tavoitteisiin ja mitä kyvykkyyksiä niiden saavuttaminen edellyttää. Pohdit ulkoisten resurssiverkostojen merkitystä liikevaihdon kasvattamisessa ja sitä, miten ulkoiset resurssit organisoidaan johdettaviksi yksiköiksi ja miten näille muodostetaan eriytetyt toimintamallit.

Käsittelet toimittajamarkkinatuntemuksen ja sisäisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä, edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä, miten hankinnan oikea-aikainen osallistuminen mm. tuotekehitykseen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

– Strategisen hankinnan tavoitteet
– Ulkoisten resurssien johtaminen
– Kategorioiden johtaminen
– Toimittajamarkkinatuntemuksen hyödyntäminen
– Kokonaiskustannusajattettelu
– Sisäinen sidosryhmäyhteistyö

Kouluttaja
Kari Tanskanen, professori, Aalto-yliopisto


22.–23.8.2023
Prosessien johtaminen ja kehittäminen

Jaksolla tarkastelet prosesseja, niiden roolia, tavoitteita ja kehittämistä kokonaisuuden näkökulmasta. Perehdyt Lean-ajatteluun kehittämis- ja johtamismenetelmänä ja erityisesti keinoihin, joilla systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä voidaan toteuttaa.

– Analyysimenetelmät kehittämisen perustana
– Systemaattinen ongelmanratkaisu
– Kehittämisen kulttuurin luominen ja ylläpito
– Systeemisen nopeuden taloudellinen merkitys
– Prosessit ja siilo-organisaatio-roolit
– Johdatko ihmisiä ja koneita samalla tavalla?

Kouluttajat
Marja Blomqvist, konsultti
Hannu Vierimaa, konsultti, Processman Oy


19.–20.9.2023
Toimittajaverkoston johtaminen
Toimittajaverkoston hyvällä johtamisella saavutetaan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Yritysten kilpaillessa parhaista ulkoisista resursseista, mm. houkuttelevuuden merkitys kasvaa.

Jaksolla perehdyt käänteiseen markkinointiin, toimittajien valintaan, yhteistyöhön, suorituskyvyn johtamiseen sekä kehittämiseen. Syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä. Löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja kasvun ja kilpailuedun saavuttamiseksi toimittajaverkostoa hyödyntäen.

– Houkuttelevuus ja käänteinen markkinointi
– Toimittajien ja kumppanien järjestelmällinen valinta ja suorituskyvyn johtaminen
– Toimittajat innovaatiotoiminnassa
– Toimittajien kehittäminen

Kouluttaja
Kari Tanskanen, professori, Aalto-yliopisto


17.–18.10.2023
Talouden hallinta, tunnusluvut ja mittaaminen
Jaksolla perehdyt toimintojen ja prosessien suorituskyvyn mittaamiseen, talouden tunnuslukuihin, ja siihen, miten tietoa hyödynnetään, analysoidaan ja myös viestitään parempien päätösten tekemiseksi.
– Taloudellinen arvontuotto
– Kannattavuuden operatiivinen johtaminen
– Toimitusketju ja kokonaiskustannukset
– Kustannuslaskenta
– Toimintojen ja prosessien suorituskyvyn mittaaminen

Kouluttaja
Jari Melgin, tutkija, Aalto-yliopisto


17.11.2023
Päätöspäivä
Päätöspäivässä käymme läpi kehitysprojektit sekä suuntaamme katseet tulevaan muutoksen näkökulmasta. Miten ihmisiin vaikutetaan ja miten tiimejä motivoidaan muutoksen läpiviemiseksi.

– Tiimien johtaminen ja leadership
– Vaikuttaminen
– Motivointi

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
25.5.–17.11.2023

Normaali hinta:
7 890 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 24.4.2023 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja