Edita järjestää nyt koulutuksen:

Henkilöstöhallinnon tietosuoja (2 h)

Mitä tietoja henkilöstöstä saa kerätä? Miten kauan tietoja saa säilyttää? Mitä tulee huomioida terveystietojen käsittelyyn liittyen? Mitä tulee huomioida viestinnässä? Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa?

Tämä koulutus antaa kattavan kuvan henkilöstöhallinnon ja esimiesten roolista ja velvollisuuksista tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen. Webinaarissa käydään läpi työsuhteen elinkaaren mukaisesti henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja hävittämistä. Fokus pidetään tiukasti paitsi tietosuojassa myös työoikeudessa. Esiin nostetaan erityisesti käytännön ongelmakohtia sekä tietosuojan ja työoikeuden leikkauspintoja.

Kouluttajina toimii työelämän tietosuojan asiantuntija oikeustieteen lisensiaatti, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen sekä työoikeuden asiantuntija asianajaja, varatuomari Maria Penttilä. Saamme kattavan kuvan uuden tietosuojalain muutoksista ja vaatimuksista henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Toisaalta juurrutamme muutokset aiempaan käytäntöön ja työlainsäädännön vaatimuksiin.

Asiantuntijat käyvät aihetta läpi dialogisesti toisiaan täydentäen.

– Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millaisia uusia vastuita ja velvollisuuksia uusi tietosuoja-asetus on tuonut?
– Mitkä ovat HR:n oikeudet ja velvollisuudet rekisteröityyn nähden työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa; työhönottotilanteet, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä?
– Mitä tietoja työntekijästä ja työnhakijasta saa kerätä? Entä mitä tietoja ei kannata kerätä? Miten tietoja saa käyttää?
– Mitä työnantaja saa viestiä missäkin foorumissa?
– Tietojen säilyttämisen ja käsittelyn yleiset periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet?
– Miten tietopyyntöihin vastataan? Tuleeko rekisteröidylle luovuttaa esimerkiksi sähköpostit, joissa on hänestä maininta?
– Terveystietojen käsittely – missä voi mennä mönkään?
– Kuinka kauan voi mitäkin tietoja säilyttää?
– Entä jos kuitenkin mokataan? Mitä tiedetään sanktiomenettelystä meillä ja Euroopassa? Entä mitä työoikeudellisia sanktiota työnantajalle taikka esimiehelle seurata?


Kenelle?
Webinaari on suunniteltu erityisesti ajatellen henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja esimiehiä.

Se sopii myös henkilöstölakimiehille, työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille ja lakimiehille, työoikeuslakimiehille sekä muille työelämän tietosuojan ja työlainsäädännön parissa työskenteleville.OHJELMA

9:00 Uuden tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet henkilöstöhallinnossa

– Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

Rekrytointi ja perehdytys

– Tietojen kerääminen
– Tietojen käsittelyn peruste

Tietojen säilytys työsuhteen aikana

– Säilyttämisen yleiset periaatteet
– Erityisten henkilötietoryhmien käsittely
– Rekisteröidyn oikeudet

Työkyky ja työterveys

– Terveystietojen käsittely
– Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Tietojen hävittäminen

– Työsuhteen päättämistilanteet
– Saako työnantaja katsoa työntekijän sähköpostia tai henkilökohtaisia kansioita/tiedostoja työsuhteen päättymisen jälkeen?

Sanktiomenettely

– Osoitusvelvollisuus
– Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa muualla Euroopassa?

11:00 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina.

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
torstai 07.05.2020

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 190 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 150 euroa + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.04.2020

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.