Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Henkilöstöhallinnon tietosuoja – käytännön ongelmakohtia (2 h)

Mitä tietoja henkilöstöstä saa kerätä? Miten kauan tietoja saa säilyttää? Mitä tulee huomioida terveystietojen käsittelyyn liittyen? Mitä tulee huomioida viestinnässä? Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa?

Tämä koulutus antaa kattavan kuvan henkilöstöhallinnon ja esimiesten roolista ja velvollisuuksista tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen. Webinaarissa käydään läpi työsuhteen elinkaaren mukaisesti henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja hävittämistä. Fokus pidetään tiukasti paitsi tietosuojassa myös työoikeudessa. Esiin nostetaan erityisesti käytännön ongelmakohtia sekä tietosuojan ja työoikeuden leikkauspintoja.

Kouluttajina toimii työelämän tietosuojan asiantuntija oikeustieteen lisensiaatti, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen sekä työoikeuden asiantuntija asianajaja, varatuomari Maria Penttilä. Saamme kattavan kuvan uuden tietosuojalain muutoksista ja vaatimuksista henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Toisaalta juurrutamme muutokset aiempaan käytäntöön ja työlainsäädännön vaatimuksiin.

Asiantuntijat käyvät aihetta läpi dialogisesti toisiaan täydentäen.

– Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millaisia uusia vastuita ja velvollisuuksia uusi tietosuoja-asetus on tuonut?
– Mitkä ovat HR:n oikeudet ja velvollisuudet rekisteröityyn nähden työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa; työhönottotilanteet, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä?
– Mitä tietoja työntekijästä ja työnhakijasta saa kerätä? Entä mitä tietoja ei kannata kerätä? Miten tietoja saa käyttää?
– Mitä työnantaja saa viestiä missäkin foorumissa?
– Tietojen säilyttämisen ja käsittelyn yleiset periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet?
– Miten tietopyyntöihin vastataan? Tuleeko rekisteröidylle luovuttaa esimerkiksi sähköpostit, joissa on hänestä maininta?
– Terveystietojen käsittely – missä voi mennä mönkään?
– Kuinka kauan voi mitäkin tietoja säilyttää?
– Entä jos kuitenkin mokataan? Mitä tiedetään sanktiomenettelystä meillä ja Euroopassa? Entä mitä työoikeudellisia sanktiota työnantajalle taikka esimiehelle seurata?


Kenelle?
Webinaari on suunniteltu erityisesti ajatellen henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja esimiehiä.

Se sopii myös henkilöstölakimiehille, työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille ja lakimiehille, työoikeuslakimiehille sekä muille työelämän tietosuojan ja työlainsäädännön parissa työskenteleville.


Kouluttajat:

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy
Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli kymmenen vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla.

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja
OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta.. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.OHJELMA

9:00 Uuden tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet henkilöstöhallinnossa

Työnantajan vastuut ja velvollisuudet
Rekrytointi ja perehdytys

– Tietojen kerääminen
– Työntekijän testaaminen
– Tietojen käsittelyn peruste

Tietojen kerääminen, käsittely ja säilytys työsuhteen aikana

– Yleiset periaatteet
– Henkilötietojen käsittelyn perusteet
– Erityisten henkilötietoryhmien käsittely
– Vuokratyöntekijät, itsensä työllistäjät – mitä erityisesti on huomioita
– Rekisteröidyn oikeudet
– Mahdollisuudet hakea ja avata työntekijän työsähköpostiviestejä

Työkyky ja työterveys

– Terveystietojen käsittely työnantajayrityksen sisällä
– Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Tietojen hävittäminen

– Mm. työsuhteen päättämistilanteet

Sanktiomenettely

– Osoitusvelvollisuus
– Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa muualla Euroopassa?
– Työoikeudelliset sanktiot

11:00 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina

Ajankohta:
torstai 28.03.2019 9:00-11:00

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %, lisäosallistujat samasta organisaatiota 99 euroa /hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton etuhinta -20 %.

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.