Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Henkilötietojen käsittely työelämässä (1 pv)

Miten keväällä 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa käytännössä henkilötietojen käsittelyyn työelämässä? Mitä tietoja työntekijästä voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä? Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja?

Työelämässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on uutta ja nopeasti kehittyvää. EU:n uusi tietosuoja-asetus esimerkiksi synnyttää työnantajille uusia velvoitteita. Henkilötietojen käsittelyyn liittyy monia oikeudellisia haasteita.

Henkilötietojen käsittelyyn lukeutuvat kaikki työelämässä henkilötietoihin kohdistetut toimenpiteet alkaen henkilötietojen luovuttamisesta niiden poistamiseen. Työpaikoilla ei aina tunnisteta, milloin on kyse henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen suojaa ja tietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä ei monissa organisaatioissa myöskään tunneta riittävän hyvin, jotta osattaisiin toimia oikein.

Koulutus tarjoaa henkilöstöhallinnon ammattilaisille, esimiehille ja henkilöstön edustajille selkeän yleiskuvan henkilötietojen sääntelystä ja konkreettisia neuvoja eri tilanteisiin.

Osallistujat saavat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn yleiset lähtökohdat?
– Mitä tietoja voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä ja miten?
– Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja?
– Mitkä ovat arkaluonteisia tietoja, ja miten niitä tulee käsitellä?
– Mitkä ovat työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, ja mitä velvoitteita tähän liittyy?
– Millainen yhteys on digitalisaatiolla ja henkilötietojen käsittelyllä työelämässä?
– Millaisia muutoksia EU:n tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen käsittelyyn työpaikoilla?
– Millaisia muutospaineita työelämän tietosuojalainsäädännöllä on jatkossa?

Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu kaikille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, esimiehille ja henkilöstön edustajille.

Koulutusosallistujan kirjaetu:
Koulutuksen osallistujat voivat tilata 50 % alennuksella keväällä 2018 ilmestyvän teoksen Henkilötietojen käsittely työelämässä. Jos haluat tilata kirjan, merkitse tilauslomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”Tilaan Henkilötietojen käsittely työelämässä -teoksen – 50 % alennuksella”. Tilauksen voi tehdä Edilex Pron asiakaspalveluun myös ilmoittautumisen jälkeen.

Kouluttajat
Leena Alapuranen[/b], OTL, tietosuojalakimies

Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS


OHJELMA

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, VTK, Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Henkilötietojen käsittely työelämässä -koulutukseen!
Edilex Pron edustaja ja Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

9:10 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet työelämässä ja EU:n tietosuoja-asetus
• Uudistuvan tietosuojan ydinperiaatteet, käsitteet ja määritelmät
• Henkilötietojen suoja osana yksityisyyden suojaa
• Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
• Arkaluonteiset tiedot
• Tarpeellisuusvaatimus tietojen käsittelyn keskeisenä periaatteena
• Digitalisaatio ja henkilötietojen käsittely työelämässä
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojalakimies

10:40 Tauko

10:55 Henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja
• Henkilötietojen käsittelyperusteet
• Työehtosopimuslaki (työehtosopimukset) ja muut erityislait henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena
• Henkilötietojen käsittely YT-menettelyssä
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

11:40 Lounas

12:40 Terveydentilatietojen käsittely
• Työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja ja tähän liittyvät velvoitteet
• Terveystarkastukset ja huumetestit
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

13:35 Kahvitauko

13:50 Rekrytoitaessa kerättävät tiedot, testit ja arviot
• Tietojen käsittely työhönoton eri vaiheissa
• Työnhakijoista koottavat henkilörekisterit
• Työhönottopäätöksen yhteydessä kerättävät tiedot
• Työnhakijan ja rekrytoidun testaamisen ja arvioinnin pelisäännöt
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

15:10 Keskustelua ja kokemusten vaihtamista

15:20 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa.

Ajankohta:
24.05.2018 Klo 9.00 – 15.20

Hinta:
740
euroa /hlö + alv 24 %.
Webinaari: 690 euroa + alv 24% / yksi webinaariosallistuja.

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %.
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.