Edita järjestää nyt koulutuksen:

Henkilötietojen käsittely työelämässä (1 pv)

Huom! Koulutus siirtyy kesän jälkeen. Uusi ajankohta on 02.09.2020.


Mitä tietoja työntekijästä voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä? Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja? Millaista dataa työntekijöistä on mahdollista kerätä ja millaisia haasteita siihen liittyy?

Työelämässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on uutta ja nopeasti kehittyvää. Esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus on synnyttänyt työnantajille uusia velvoitteita. Lisäksi digitalisaatio kehittyy huimaa vauhtia ja työvälineet sekä työntekomuodot lisääntyvät nopeasti. Tämä luo sekä monia mahdollisuuksia että oikeudellisia haasteita työnantajalle.

Henkilötietojen käsittelyyn lukeutuvat kaikki työelämässä henkilötietoihin kohdistetut toimenpiteet alkaen henkilötietojen luovuttamisesta niiden poistamiseen.

Osallistujat saavat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä olivat EU:n tietosuoja-asetuksen ydinperiaatteet?
– Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn yleiset lähtökohdat?
– Mitä tietoja voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä ja miten?
– Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja?
– Mitkä ovat arkaluonteisia tietoja, ja miten niitä tulee käsitellä?
– Mitkä ovat työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, ja mitä velvoitteita tähän liittyy?
– Millainen yhteys on digitalisaatiolla ja henkilötietojen käsittelyllä työelämässä?
– Millaisia muutospaineita työelämän tietosuojalainsäädännöllä on jatkossa?


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu henkilöstölakimiehille ja muille lakimiehille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, henkilöstön edustajille sekä konsultoiville tahoille.
Koulutus tarjoaa selkeän yleiskuvan henkilötietojen sääntelystä ja konkreettisia neuvoja eri tilanteisiin.


Kouluttajat:
Seppo Koskinen
, emeritusprofessori, OTT, VTK
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtajaOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Henkilötietojen käsittely työelämässä -koulutukseen!
Editan edustaja ja Seppo Koskinen emeritusprofessori, OTT, VTK

9:10 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet työelämässä ja EU:n tietosuoja-asetus
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

– Tietosuoja-asetuksen ydinperiaatteet
– Henkilötietojen suoja osana yksityisyyden suojaa
– Työelämän tietosuojasääntelykehikko

9:30 Työntekijää koskevien tietojen käsittely, työntekijän oikeudet ja työnantajan velvollisuudet
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

– Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
– Arkaluonteiset tiedot
– Tarpeellisuusvaatimus tietojen käsittelyn keskeisenä periaatteena
– Rekisteröidyn oikeudet
– Digitalisaatio ja henkilötietojen käsittely työelämässä
– Etätyön yleistyminen
– Kansainvälistyminen
– Uudet työntekomuodot ja työvälineet

10:45 Tauko

11:00 Henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

– Henkilötietojen käsittelyperusteet
– Työehtosopimuslaki (työehtosopimukset) ja muut erityislait henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena
– Henkilötietojen käsittely YT-menettelyssä

11:45 Lounas

12:45 Terveydentilatietojen käsittely
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

– Työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja ja tähän liittyvät velvoitteet
– Terveystarkastukset ja huumetestit

13:40 Kahvitauko

13:55 Rekrytoitaessa kerättävät tiedot, testit ja arviot
Seppo Koskinen, emeritusprofessori, OTT, VTK

– Tietojen käsittely työhönoton eri vaiheissa
– Työnhakijoista koottavat henkilörekisterit
– Työhönottopäätöksen yhteydessä kerättävät tiedot
– Työnhakijan ja rekrytoidun testaamisen ja arvioinnin pelisäännöt

15:15 Keskustelua ja kokemusten vaihtamista

15:25 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsingin keskustassa. Tarkempi paikka ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta.

Voit osallistua myös verkossa.

Lisäksi koulutuksen tallenne on osallistujien käytössä 2 viikkoa koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
keskiviikko 02.09.2020

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaari:
690 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 490 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 390 euroa + alv 24% / hlö

Merkitse ilmoittautumislomakkeen, osallistutko lähikoulutukseen vai webinaariin.

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Huom! Koulutus siirtyy kesän jälkeen. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.