Edita järjestää nyt koulutuksen:

HR:n ja esihenkilöiden normipäivä (1 pv)

Mitä asioita esihenkilön tulee ottaa huomioon, kun tiimi työskentelee etänä? Mitkä ovat työnantajan vastuut työtilojen järjestelyistä, tietoturvasta ja tietosuojan huomioimisesta? Entäpä jos osa tiimistä toivoisi voivansa työskennelle ulkomailta käsin?

Miltä näyttää työsuhteiden tulevaisuus? Yrittäjämäinen työ yleistyy ja alustatyö haastaa perinteisiä työnteon tapoja, onko työn suorittaja työsuhteessa vai ei? Mitä HR:n ja esihenkilöiden tulisi tietää whistleblowingista?

Miten puuttua työntekijän epäasialliseen käytökseen? Miten varoitus tulee antaa? Milloin epäasiallinen käytös oikeuttaa irtisanomaan tai purkamaan työsuhteen?

HR:n ja esihenkilöiden normipäivä pureutuu alan ajankohtaisiin juridisiin kysymyksiin kokonaisen päivän ajan! Seminaarissa kuulet työoikeuden ja tietosuojan huippujuristeilta näkemyksiä ja ratkaisuja arjen juridisiin pähkinöihin.

Päivän aikana käymme läpi mitä HR:n ja esihenkilöiden tulee tietää etä- ja monipaikkatyön työoikeus- ja tietosuojakysymyksistä sekä whistleblowingista. Keskustelemme myös siitä, miltä näyttää työsuhteiden tulevaisuus ja mitä keskeisiä asioita tähän liittyen on otettava huomioon. Pohdimme myös ratkaisuja tilanteisiin, joissa työntekijän epäasialliseen käytökseen on syytä puuttua.

Voit osallistua HR:n ja esihenkilöiden normipäivään paikan päällä Helsingin Scandic Simonkentän kokoushotellissa tai etänä striimin kautta.


Kenelle?
HR:n ja esihenkilöiden normipäivä on tarkoitettu kaikille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja esihenkilöille. Seminaaripäivä soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Erityisesti seminaari on suunnattu:
– esihenkilöille
– henkilöstöjohtajille
– henkilöstöpäälliköille
– HR-asiantuntijoille
– HR-assistenteille
– henkilöstöjuristeille.


Kouluttajat

Leena Alapuranen, OTL, CIPP/E, Senior legal counsel
Leena on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt juristi. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy
Maria on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli 15 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös säännöllisesti erilaisia työ- ja virkasuhteeseen liittyviä riita- ja rikosasioita.

Mika Kärkkäinen, asianajaja, VT, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Mika on harjaantunut työoikeuden ammattilainen. Mikalla on laaja kokemus työsuhteeseen liittyvien riita-asioiden hoitamisesta. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita työoikeudesta.

Suvi Knaapila, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Suvi on arvostettu työoikeuden ammattilainen ja toinen asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan vetäjistä. Suvi neuvoo asiakkaita mm. työoikeuteen, ulkomaankomennuksiin sekä palkitsemiseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Jouni Kautto, asianajaja, specialist partner, Asianajotoimisto Waselius & Wist
Jouni on Asianajotoimisto Waselius & Wistin työoikeustiimin vetäjä ja työssään Jouni avustaa työnantajia niin päivittäisissä työoikeudellisissa kysymyksissä kuin erilaisissa työsuhteen muutostilanteissa.

Viivi Lajunen, Perustajaosakas, Tvenda Oy
Viivillä on yli 10 vuoden kokemus vaativista taloudellisista väärinkäytöstutkinnoista, vahinkolaskelmista, compliance-tarkastuksista, konkursseihin ja saneerauksiin liittyvistä erityistarkastuksista, valtionavustusten tarkastamisesta sekä tilinpäätösten vääristelyyn liittyvistä tutkinnoista. Viivi on työskennellyt useissa kansainvälisissä projekteissa ja omaa kokemusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin tarkastuksista Suomessa.OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.00 Tervetuloa

9.10 Ratkaisuja etä- ja monipaikkatyön työoikeus- ja tietosuojakysymyksiin
– Mitkä ovat työnantajan vastuut työtilojen järjestelyistä, tietoturvasta ja tietosuojan huomioimisesta sekä työntekijöiden ohjeistamisessa etätyössä ja hybridimallissa?
– Miten työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoite tulee huomioida?
– Voiko työntekijä kieltäytyä palaamasta lähityöhön tai siirtymästä hybridimalliin ja millä seurauksilla?
– Mitkä ovat työajan ja paikan jouston mahdollisuudet hybridi- tai etätyössä – entä jos työntekijä haluaisi työskennellä ulkomailta käsin?
– Miten maantieteellinen sijainti vaikuttaa tietojen käsittelyyn?
– Miten työnantaja huolehtii hybridi- tai etätyössä työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta kuten työergonomiasta ja työn oikean tasoisesta kuormituksesta?
– Mitä on huomioitava vakuutusturvan kannalta?
– Miten tunnistaa ja hallita etätyöhön liittyviä tietosuojariskejä?

10.45 Tauko

11.00 Mitä HR:n ja esihenkilöiden tulisi tietää whistleblowingista?
– Mistä whistleblower-direktiivissä on kyse?
– Mitä henkilöstölle tulisi kertoa ilmoituskanavan käytöstä?
– Miten tulisi toimia, jos pilliin puhalletaan?

11.40 Lounas

12.40 Työsuhteiden tulevaisuus: freelancer-työ, vaihteleva työaika, määräaikaiset työsopimukset, vuokratyö ja alustatyö
– Yrittäjämäinen työ yleistyy ja alustatyö haastaa perinteisiä työnteon tapoja- onko työn suorittaja työsuhteessa vai ei?
– Millaisia kriteerejä arvioinnissa käytetään ja millaisia ehdotuksia lainsäätäjä esittää? Mitä vaikutuksia näillä on yrittäjätyön tulevaisuudelle?
– Miten työtä voidaan tehdä joustavasti työsuhteessa?
– Työsopimuslakiin tehdään muutoksia, jotka luovat työnantajalle uusia velvollisuuksia vaihtelevan työajan sopimuksiin ja työehtojen selvittämiseen liittyen. Sääntely sisältää muun muassa työajan tarkasteluvelvollisuuden. Miten muutokset vaikuttavat joustaviin työaikamuotoihin?
– Mitä eroa on puitesopimuksilla ja vaihtelevan työajan sopimuksilla?
– Mitä keskeisiä asioita on otettava huomioon vuokratyötä käytettäessä?
– Entä mikä on vuokratyötä käyttävän yrityksen ja vuokratyöntekijän vastuu eri tilanteissa?

14.10 Kahvit

14.25 Anti olla laitimmainen kerta! Työntekijän moitittavaan toimintaan puuttuminen
– Miten puuttua työntekijän epäasialliseen käytökseen?
– Mikä on varoituksen tarkoitus?
– Miten varoitus tulee antaa?
– Milloin epäasiallinen käytös oikeuttaa irtisanomaan tai purkamaan työsuhteen?
– Voiko työsuhteen päättää sopimalla?

15.10 Koonti ja loppukeskustelu

15.30 Seminaaripäivä päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
10.11.2022, klo 08:30-15:30

Lähikoulutuksen hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 600 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 500 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
690 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariinm useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 580 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 480 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun HR:n ja esihenkilöiden normipäivä (1 pv) -koulutukseen 10.11.2022, Scandic Simonkenttä, Helsinki
Hlö(ä)