fbpx
Hyödynnä Chat GPT:tä johtamistyössäsi (3h)
järjestää nyt koulutuksen:

Hyödynnä Chat GPT:tä johtamistyössäsi (3h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

390 EUR

05.12.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 28 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Tekoäly

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus antoi mukavasti konkreettisia työkaluja Chat GPT:n hyödyntämiseen juuri johtamisessa eli teemojen rajaus oli sopiva. Kouluttajan innostus aiheeseen välittyi ja tarttui!" -Minna Hietakangas, Duodecim

 • "Erinomaisesti jäsennelty kurssi, jossa mihinkään turhaan ei käytetty aikaa. Kiitos!" -Osallistuja

 • "Kokonaisuus oli hyvä sekoitus johtamista ja ChatGPT:n avusteisuutta. Myös esiintyjä oli hyvä ja selkeä." -Osallistuja

  Tekoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Tekoäly on jo muuttanut useiden eri liiketoiminta-alueiden arkea käytännössä. Johtaminen ei ole tästä poikkeus. Tekoäly tulee ehdottomasti nähdä johtamisen tukifunktiona, joka vapauttaa aikaa johtamistyön keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten vuorovaikutussuhteisiin, empatian ja tunne-älyn kehittämisen, luovaan ajatteluun, johtajuuden mahdollistamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen.

  Tässä koulutuksessa opit miten Chat GPT toimii ja miten voit luoda parhaiten tilanteeseesi sopivia kysymyksiä sekä miten pystyt kouluttamaan Chat GPT:tä tukemaan johtamistyötäsi. Saat myös käyttöösi kokoelman johtamistyön eri osa-alueiden keskeisimpiä kysymyksiä, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi.

  Tämä koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan siitä, kuinka ChatGPT voidaan ottaa avuksi päivittäisessä johtamistyössä päätöksenteon, viestinnän ja tiimien rakentamisen apuvälineenä.


  Hyödyt osallistujalle
  – Opit hyödyntämään Chat GPT:tä päätöksenteon tukena ja strategisessa suunnittelussa
  – Kuulet, miten tekoälyä voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, kuten sähköpostien ja raporttien laatimisessa
  – Opit hyödyntämään Chat GPT:tä kokousten ja ideointisessioiden suunnitteluun ja hallintaan
  – Saat näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen sitoutumisen, oppimisen ja kehitysohjelmien räätälöinnissä
  – Opit hyödyntämään tekoälyä myös strategian jalkauttamisen ja muiden muutosprosessien läpiviennissä sekä oman johtajuutesi pohtimisessa.


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoitettu johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.


  Kouluttaja:

  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
  Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kymmenen vuoden ajan koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Esihenkilötyön erilaiset aiheet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Tiimityö
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkit­se­minen
  – Haastavat vuorovaikutustilanteet  OHJELMA

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Johtamistyön ominaispiirteet ja tekoälyn rooli sen kehittämisessä
  – Chat GPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
  – Johtamisen rooli organisaatiossa
  – Chat GPT:n hyödyntäminen johtamistyössä

  09:45 Johtaminen ja päätöksenteko
  – Tekoäly strategiatyön tukena
  – Fasilitointityön helpottaminen tekoälyn avulla
  – Sitoutumisen ja yhteistyön kehittäminen

  10:30 Tauko

  10:45 Chat GPT:n hyödyntäminen johtamisviestinnän näkökulmasta
  – Sähköpostien laatiminen ja optimointi
  – Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
  – Muutosviestinnän tehostaminen
  – Keskeisimmät kysymykset ja Chat GPT:n ohjeistusten rakentaminen

  12:00 Koulutus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Etäkoulutus

  Ajankohta:
  ti 5.12.2023, klo 09.00-12.00

  Hinta:
  390 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja