TT Valmennus järjestää nyt koulutuksen:

”Hyvä tyyppi” talousjohtajaksi StartUp-yritykseen -koulutus (3 pv)

Puuttuuko teiltä osaava talousjohtaja, CFO?

Palkkaamisen sijaan voisi olla järkevää kouluttaa ”hyvä tyyppi” yrityksen sisältä.

Startup-yritys tarvitsee talousjohtajan, toisin sanoen henkilön joka vastaa startup-yrityksen talous- ja rahoitusasioista. Tällaisia kriittisiä asioita ovat muun muassa talouden suunnittelu ja -valvonta, rahoitus sekä hallitusmateriaalin valmistelu. On suuri haaste löytää – ja onnistua saamaan – valmiiksi pätevä ja kokenut talouden asiantuntija aloittavaan yritykseen.

Me ehdotammekin, että koulutetaan ”hyvä tyyppi”, jolla on oikea asenne ja joka kykenee toimimaan myös liikkeelle panevana voimana organisaatiossa.

Talouden johtaminen startup-yrityksessä on tyypillisesti hyvin dynaamista. Päätöksiä tehdään paljon ja usein vaikeista ja epävarmoista asioista. Täytyy samalla muistaa, että päätösten pitää perustua ensisijaisesti päteviin, voimassa oleviin ja luotettaviin numeroihin. Siksi on ehdottoman tärkeää luoda tiukat rutiinit ja laadukas raportointiprosessi noudattaen hyvää hallintotapaa.

Lisäksi startup-yrityksessä on paljon erityiskirjauksia, jotka on ehdottomasti hallittava. Vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen tuntemus sekä rahoituspakettien laatiminen on tietenkin myös ehdoton eloonjäämisen edellytys.


Tämän koulutuksen tarkoitus on opettaa ja ohjata kuinka suunnitella ja valvoa kannattavuutta, mitkä ovat ’ne’ kriittiset kirjaukset, kuinka valmistella laadukas ja uskottava rahoitusmateriaali potentiaalisille rahoittajille ja kuinka paljon vakuuksia vaaditaan – ja toisaalta mitä on voidaan tarjota.

Opastus hallitustyön käytäntöihin ja talousjohtajan rooliin hallituksessa on tänä päivänä se avainsana. Talousjohtajan on noustava eteen!

Jos yrityksellänne ei ole resursseja palkata talousjohtajaa, nyt on loistotilaisuus kouluttaa sellainen!


Kenelle tämä koulutus on?
Miksi osallistua?

– Olet ’hyvä tyyppi’ ja kiinnostunut taloudesta sekä haluat osallistua startup-yrityksen menestystarinaan
– Työskentelet start-up yrityksessä, mutta tarvitset työkalupakin sen talouden johtamiseen
– Olet kokenut talouden asiantuntija, mutta haluat oppia nimenomaan startup-yrityksen talouden erityispiirteitä koskien jotain osa-aluetta;
* kirjanpito,
* talouden suunnittelu,
* hallitustyöskentely,
* strategiatyöskentely jne.


Kouluttajat:
Kouluttajiemme teesit ovat: osaa asiasi, vuorovaikutus puree, intouta, rautalangoita ja oivalluta.

Hannamari Heino, KTM, KM, HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen/ Keskuskauppakamari)
Hannamari on kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri sekä väitöskirjatutkija, aiheenaan strateginen johtaminen.
– Tutkimustyön lisäksi Hannamari on taloushallinnon ja -johtamisen sekä tulosvastuullisen johtamisen kokenut asiantuntija ja kouluttaja, jolla on monipuolinen johtajakokemus hyvin erilaisien omistajapohjien omaavista yrityksistä eri toimialoilta. Oppiva organisaatio on myös hänen erityisosaamisalueitaan. Hannamarin johtotähtenä on yhdistää taloudellinen ajattelu numerotavoitteineen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisen – inhimillisyyden – kanssa.
– Hannamarin erityinen vahvuus on tuoda viimeisin tutkimus helposti ymmärrettävään muotoon toiminnan tasolla toteutettavaksi.

Timo Toivanen, KTM
Timo on kauppatieteiden maisteri, talouden oivalluttaja, yritysvalmentaja sekä toimitusjohtaja. Hän on yritystalouden moniottelija, jonka intohimona on synnyttää kuulijoilleen talouden oivalluksia.
– Timo on kokenut yritysvalmentaja, joka on kouluttanut yli 100 yrityksen räätälöidyissä talouden valmennuksessa sekä avoimissa valmennuksissa tuhansille kuulijoille. Timolla on yli 1000 valmennustapahtuman kokemus vuodesta 2008 lähtien.
– Timo tuo koulutukseen valtavan kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, missä haasteet ovat, kun talouden asiantuntijat puhuvan talousasioista muulle henkilöstölle ja varsinkin ei talousihmisille.

Johanna Vuorto-Honkala, KTM, BA (Business Advisor), KLT
Johanna on pitkän linjan yrittäjä sekä kokenut taloushallinnon ja verotuksen asiantuntija, joka on myös erikoistunut PK-yritysten talousneuvontaan.
– Johannalla on usean vuoden kokemus laskentatoimesta sekä henkilöstöjohtamisesta nimenomaan kasvuyrityksissä.


OHJELMA

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Koulutus alkaa
11.45–12.30 Lounas
15.00 Koulutuspäivä päättyy

– – –

1. PÄIVÄ:
tiistai 1.10.2019
Start-up yrityksen erityiskirjaukset ja tilinpäätös

Tavoite: Hallita tilinpäätös ja sen liitetiedot sekä keskeiset startup-yrityksen kirjaukset

Liiketoiminnan kieli on laskentatoimi!

Tase
– Siirtosaamiset ja –velat
– Oma pääoma ja omavaraisuusaste
– Osakemerkinnät ja –kirjaukset
– Nettökäyttöpääoma

Tuloslaskelma
– Tuotekehityksen kulut/aktivoinnit
– Poistot ja jaksotukset

Tilinpäätösmateriaali
– Vastuut ja vakuudet liite
– Taseen ulkopuoliset erät
– Rahoituslaskelma

Kassanhallinta

“Trend is your friend”
– Trendien seuranta mm. liikevaihdossa, kustannuksissa, avain luvuissa, omassa pääomassa sekä kassavirrassa.

Case-esimerkkejä, harjoituksia, keskustelua

Yhteenveto ja keskustelua
– Mitä opimme tästä ja miten viemme tämän käytäntöön?

– – –

2. PÄIVÄ:
maanantai 14.10.2019
Sisäinen laskenta kannattavuuden näkökulmasta

Tavoite: Hallita olennaiset sisäisen laskennan tekniikat
– Strateginen talouden johtaminen
– Kannattavuus: Sisäinen laskenta sekä tuloslaskelma
– Hinnoittelu: Strategiat, metodit, tuotekehitys, kasvukustannusten käsittely
– Perusmittareiden valvonta

Keissejä, esimerkkejä, keskustelua

Workshop
– Hinnoittelu ja kannattavuus

Yhteenveto ja keskustelua

– Mitä opimme tästä ja miten tämän voi viedä käytäntöön?

– – –

3. PÄIVÄ:
keskiviikko 30.10.2019
Rahoitus ja hallitustyöskentely

Rahoitus
– Tavoite: Hallita rahoitusta startup-yrityksessä
– Rahoitusinstrumentit ja vakuudet
– Laadukas rahoituspaketti – rahoitushakemus
– Rahoitussuunnittelu, -valvonta sekä rahoituksen suoritusmittarit
– Esimerkkejä ja keskustelua

Hallitustyöskentely
– Tavoite: Ymmärtää hyvän hallitustyöskentelyn tärkeys sekä talousjohtajan merkittävä rooli osana sitä
– Hallituksen vastuut ja tehtävät
– Talousjohtajan rooli osana merkittävää päätöksentekotiimiä

Workshop
– Hallitusmateriaalin valmistamisen käytännöt sekä sisällön ja rutiinien suunnittelu

Yhteenveto ja keskustelua
– Mitä opimme tästä ja miten viemme tämän käytäntöön?


Koulutuspaikka:
Hotel St. George, Yrjönkatu 13, 00120 Helsinki

Valmennuksen aikataulu:
klo 8:30-15:00

1. päivä: 1.10.2019
2. päivä: 14.10.2019
3. päivä: 30.10.2019

Hinta:
945 euroa
/hlö +alv 24 %.
Hinta sisältää 3 päivän koulutuksen, koulutusmateriaalit sekä aamukahvin, lounaan ja kokoustilan tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Varaus on sitova 18.8.2019 lähtien. Peruutukset tulee ilmoittaa viimeistään 12.9.2019. Tätä myöhemmin peruutetuista ilmoittautumisista laskutetaan koulutus alkuperäisen hinnan mukaan.
Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, pidätämme oikeuden perua koulutuksen.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.