Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Hyvinvoiva työyhteisö (1 pv)

Työyhteisön jäsenten ymmärrys hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä on yksi keskeisimmistä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja myös työtulosten tekijöistä. Koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja asemastaan riippumatta edistämään näitä toimintatapoja omassa työyhteisössään.

Koulutus jakautuu kolmeen pääteemaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan sitä, millä tavalla ihmiset ovat psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisia ja millä tapaa nämä eroavaisuudet näkyvät työelämässä.

Toisessa osassa tarkastellaan sellaisia yksilön vuorovaikutustyylejä ja tulkintamalleja, jotka joko edesauttavat tai estävät sujuvaa ja hyvinvointia tukevaa työkäyttäytymistä. Lisäksi tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan työelämässä pyrkiä vaikuttamaan.

Kolmannessa osassa pohditaan työyhteisön tasolla esiin nousevia keskeisiä hyvinvointia tukevia ja sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin vaikuttamista. Erityisenä tähän liittyvänä teemana nostetaan esiin myös korona-pandemian vaikutukset työyhteisöille.

Koulutuksen eri teemoja pyritään painottamaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus on suunnattu kaikille työelämän vuorovaikutuskysymyksistä kiinnostuneille.

Lähikoulutus on pienryhmämuotoinen, 5-14 osallistujaa.

Kouluttaja:
Psykologi, psykoterapeutti Teemu Heino, Supportio


OHJELMA

YKSILÖIDEN VÄLISEN ERILAISUUDEN YMMÄRTÄMINEN
• Tunteiden kehämalli
• Viisi persoonallisuuden piirrettä (Big5)
• Motivaatio
• Ajatus-/tulkintavääristymät
• Itsetunnon vaikutus työpaikalla
• Stressi- ja uupumusoireilu

YKSILÖN VUOROVAIKUTUSOMINAISUUDET
• Kontakti
• Rajahäiriöt vuorovaikutusta estämässä
• Läsnäolo
• Kyynisyys ja halveksunta
• Dialogisuus ja manipulointi

TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUKSEN KESKEISET OMINAISUUDET
• Asiaton ja vuorovaikutusta estävä työkäyttäytyminen
• Asiattoman työkäyttäytymisen selvittäminen
• Työyhteisöä tukevat ja hajottavat vuorovaikutustekijät
• Kritiikin ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• Jämäkkä ja rakentava viestintätyyli
• Konfliktit
• Koronan vaikutukset työyhteisöön
• Etätyötä tekevä työyhteisö
• Muutosten vaikutus työyhteisöön
• Muutoksen psykologiaa

—————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
13.10.2022, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus, materiaali, lähikoulutuksessa kahvit ja lounas sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.