Taloushallintoliitto järjestää nyt koulutuksen:

IFRS – arvostukset, laskelmat, kirjaukset ja liitetiedot (1 pv)

Miksi?
Koulutus sopii kaikille, jotka työssään antavat neuvoja ja hoitavat yrityskaupan vero- ja kirjanpitokysymyksiä.

Yrityksestä luopumista harkitseva yrittäjä pohtii usein seuraavia kysymyksiä: ”Myynkö yritykseni liiketoiminnan vai omistamani osakkeet” , ”Miten kauppaa käsitellään verotuksessa” ja ”Mitä kannattaa huomioida sukupolvenvaihdostilanteessa”.

Päivän aikana yrityskauppoja pohditaan useasta eri näkökulmasta. Saat osaamisesi työkalupakkiin välineitä yrityskaupan vero- ja kirjanpitokysymysten syvempää hallintaa varten.

Miten?
Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus yrityskauppatilanteista.


Kenelle?
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle.

Vaativuustaso: Syventävä taso


Kouluttajat:
Jaakko Ossa
, finanssioikeuden professori OTT, varatuomari
on liiton suositun TAL-Taloushallinnon verotutkinnon vastuuuennoija. Hän on toiminut Turun yliopiston finanssioikeuden professorina vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi hän on hoitanut asianajotehtäviä jo yli 20 vuoden ajan, joista Asianajotoimisto Astrea Oy:n palveluksessa vuodesta 2004. Lisäksi hän on Itä-Suomen yliopiston vero-oikeuden dosentti. Ossa on antanut vero-oikeudellisista kysymyk-
sistä useita asiantuntijalausuntoja. Hän on toiminut myös useiden yritysten sekä mm. verohallinnon kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä.

Kari Alhola, KTM, veroasiantuntija
Alholalla on laaja ja monipuolinen kokemus yritysten ja yrittäjien veroneuvonta- ja muista talouden hallinnan asiantuntijatehtävistä. Hän on kirjoittanut lukuisia taloushallinnon, johtamisen ja verotuksen tietokirjoja. Lisäksi hän on toiminut erilaisten yhteisöjen johtotehtävissä useita vuosia.

Kari Hoppu, KTT, OTL, VT, professori
Hoppu toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa yritysjuridiikan professorina. Hänen erityisalojaan ovat sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeus.

Kari Hoppu on myös luvan saanut oikeudenkäynti- avustaja. Akateemisen uran ohella hän hoitaa oikeudenkäyntejä ja tekee käytännön konsultointia Econlaw Oy:ssa.

Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija
Markku Ojala toimii niin verotuksen neuvonanto- kuin edunvalvonta-asioissa liiton jäsenten hyväksi. Hän toimii myös liiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän sihteerinä sekä erilaisten hanke- ja muiden toimielinten jäsenenä.

Petri Salomaa, OTK, KTM, arvonlisäveroasiantuntija
Salomaalla on monen vuoden kokemus arvonlisäveroasiantuntijana, -kouluttajana ja -kirjoittajana.

Risto Walden, KLT, KTL
Walden toimii yksityisenä vero- ja tilinpäätöskonsulttina. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään tutkija-opettajana Aalto-yliopiston kauppa- korkeakoulussa. Walden on erikoistunut yritysten ja konsernien tilinpäätös- ja verosuunnitteluun.

Tapio Tikkanen, KLT, KTM, partneri
Tikkanen toimii partnerina Kirjurituote Oy:ssä ja Veromo Oy:ssä mm. vastaten Liikekirjuri- ja Kiinteistökirjuri-tietopalveluiden sisällöstä. Hän on aiemmin toiminut eri järjestöissä kirjanpito- ja veroasiantuntijana sekä Kilan yleisohjetyöryhmien sihteerinä. Tikkanen on myös pitkäaikainen verotuksen oikaisulautakunnan varsinainen jäsen.OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 – 9.45 Yrityskaupan toteutustavoista ja yrityskauppasopimuksista
• Osakekauppa vai liiketoimintakauppa
• Sopimusneuvottelut ja kauppasopimuksen tekeminen
• Yrityskauppasopimusten keskeiset kohdat
• Kaupan osapuolten aseman turvaaminen
Kari Hoppu

9.45 – 10.30 Yrityskaupan toteutustapa ja verotus
• Osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen vai osakevaihto
• Hankintameno, -ajankohta ja hankintahinnan vähennyskelpoisuus verotuksessa
• Käyttöomaisuusosakkeet ja uusin oikeuskäytäntö
Risto Walden

10.30 – 10.45 Tauko

10.45 – 11.30 Yrityskauppa omistajayrittäjän verorasituksen kannalta
• Kannattaako myyjän valita osake- vai liiketoimintakauppa?
• Yhdistymistilanteet myyjän näkökulmasta
• SVOP-rahasto ja varojenjako yrityskauppatilanteissa – mitä pitää ottaa huomioon?
Kari Alhola

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.15 Yrityskauppa yhtiön omien osakkeiden hankintana – kirjanpito ja verotus
• Hankinta sekä mitätöinti tai myynti kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
• Omien osakkeiden hankinnan ja myynnin verokysymykset
Tapio Tikkanen

13.15 – 14.00 Yrityskauppa sukupolvenvaihdostilanteissa
• Tuloverolaissa tarkoitettu sukupolvenvaihdoshuojennus
• Alihintainen kauppa ja lahjaverotus
• Omien osakkeiden hankinta ja sukupolvenvaihdoshuojennus
Jaakko Ossa

14.00 – 14.30 Kahvi

14.30 – 15.15 Yrityskaupan arvonlisäverokysymykset
• Osakekaupan ja liikkeen tai sen osan luovutus arvonlisäverotuksessa
• Yrityskauppaan liittyvien kulujen vähennysoikeus
Petri Salomaa

15.15 – 16.00 Yrityskaupan yksittäisiä kirjanpito- ja tuloverokysymyksiä
• Liikearvo tilinpäätöksessä ja yritysverotuksessa
• Kauppahinta ja lisäkauppahinta – oikea verovuosi
• Yrityskauppaan liittyvien asiantuntijapalkkioiden vähennysoikeus
Markku Ojala


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta:
torstai 10.10.2019

Hinta:
600 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit ja luentoaineiston.

Jäsenhinta Taloushallintoliiton jäsenille:
435 euroa /hlö + alv 24 %.

KLT- ja PHT-hinta:
530 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.09.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.