Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Ilkka Kouri: Prosessit kuntoon (2x 3 h)

Opi selkeät menetelmät prosessien johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen


Organisaation toiminnan tehokkuus riippuu merkittävästi eri prosessien tehokkuudesta ja laadusta. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä tuottavuuden, laadun ja asiakaskokemuksen kehittämisessä on miten saada organisaation prosessit tukemaan toiminnan haasteita.

Monen työpaikan arjessa kamppaillaan päivittäin heikosti toimivien prosessien kanssa – ilman että havaitaan mahdollisuudet kehittää toimintaa aivan uudelle tasolle.

Prosessit kuntoon -koulutuksessa paneudumme monipuolisesti ja selkeästi prosessien kehittämisen eri keinoihin. Koulutuksessa pääset perehtymään myös prosessien analysointimenetelmiin sekä prosessien johtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmiin. Esiteltävät menetelmät ovat yksinkertaisia ja käytännössä toimiviksi havaittuja.


Hyödyt
– saat monipuolista käytännön tietoa prosessien kehittämisen mahdollisuuksista sekä käytettävistä työkaluista
– opit selkeitä menetelmiä prosessien johtamiseen, analysointiin ja jatkuvaan parantamiseen
– saat valmiudet aloittaa omien prosessien kehittämisen omassa organisaatiossa.


Kenelle
Prosessit kuntoon -koulutus soveltuu kaikille toimisto- ja hallintoprosessien esihenkilöille, tiiminvetäjille sekä prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä kiinnostuneille.


Kouluttaja

Ilkka Kouri, Lean-johtamisen, prosessien ja tuotannonohjauksen asiantuntija

Ilkka Kouri on valmentanut suomalaisia organisaatioita toiminnan kehittämisessä jo kolme vuosikymmentä. Ilkka on yksi Suomen tunnetuimmista lean- ja tuotannonohjausosaajista. Viime vuosina hän on paneutunut aktiivisesti toimisto- ja hallintotyön kehittämiseen. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean -yhdistys ry:n ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa ansiosta.

Palautetta aikaisemmista koulutuksista:
– ”Paljon käytännön esimerkkejä havainnollistamassa opetusta, selkeät kertaukset osioiden lopussa, rauhallinen opetustyyli.”
– ”Kokenut ja osaava vetäjä! Hallitsee ko. alan teoriat ja käytännön problematiikan suvereenisti.”
– ”Paljon jäi haaviin asioita, joita voi käyttää oman firman kehittämiseen, todella hyödyllinen kurssi.”


OHJELMA

1.osa ke 5.10.2022 klo 9-12
2.osa to 6.10.2022 klo 9-12

8:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9:00 Koulutus alkaa
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa väleissä.
12:00 Koulutus päättyy


SISÄLTÖ

Prosessit ja niiden merkitys kilpailukyvylle
– Prosessien ominaisuudet
– Prosessit ja asiakasarvo
– Osaamisen kehittäminen

Asiakasarvo ja hukkatekijät
– Asiakasarvo kehittämisen lähtökohtana
– Hukan ja tehottomuuden poistaminen prosessista
– Virtaustehokkuus vs. resurssitehokkuus

Prosessien analysointi
– Analysointiprosessi
– Virtauksen analysointitekniikat
– Vuokaaviot, Uimarata, Value Stream Map

Harjoite: Prosessin kuvaus
– Prosessien mallinnus aikasidonnaisella vuokaaviolla

Prosessien kehittäminen käytännössä
– Prosessin omistajuus
– Kehittämisperiaatteet ja ideat

Prosessien vakiointi
– Prosessien vakioinnin periaatteet
– Prosessien kuvaus ja ohjeistus

Harjoite: Oman prosessin hyvyyden arviointi

Prosessien johtaminen ja kehittäminen
– Johtamistapahtumat
– Prosessien mittarit
– Ongelmanratkaisu ja kehittäminen

Loppuyhteenveto

Aikaa kysymyksille


Koulutuspaikka:
Etävalmennus Zoom-alustalla. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Ajankohta:
1.osa ke 5.10.2022 klo 9-12
2.osa to 6.10.2022 klo 9-12

Hinta:
697 euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta 2 osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
3 tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.