fbpx
Ilkka Kouri: Tehoa tuotekehitykseen Lean-periaatteilla (2x 1/2 pv)
Vuorovaikutteinen online-koulutus
järjestää nyt koulutuksen:

Ilkka Kouri: Tehoa tuotekehitykseen Lean-periaatteilla (2x 1/2 pv)

597 euroa /hlö + alv 24 %

597 EUR

12.-19.11.2020, Etäkoulutus , Etäkoulutus 30 lokakuun, 2020 Sampo Korppoo

Kehittäminen , Liiketoiminnan kehittäminen , Toiminnan kehittäminen

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - "Kouluttajalla oli todella asiantuntemusta niin teoriasta kuin käytännöstäkin ja hän osasi selittää asiat selkokielellä."

 • - "Kokenut ja osaava vetäjä! Hallitsee ko. alan teoriat ja käytännön problematiikan suvereenisti."

 • - "Paljon käytännön esimerkkejä havainnollistamassa opetusta, selkeät kertaukset osioiden lopussa, rauhallinen opetustyyli."

 • - "Käytännön esimerkit olivat hyviä ja selkiyttävät omia ajatuksia paremmin, kuin teoriat."

 • - "Olin tyytyväinen koulutukseen ja sain siitä paljon virikkeitä ja ideoita työhöni."

  Huom. Joistakin ennakkotiedoista poiketen koulutus järjestetään kaksiosaisena etäkoulutuksena:

  1. osa: 12.11.2020 klo 13:00 – 15:30
  2. osa: 19.11.2020 klo 13:00 – 15:30  Kurssi tarjoaa käytännön tietoa tuotekehityksen konkreettisen tehostamisen mahdollisuuksista sekä kokemuksia suomalaisille organisaatioille käyttökelpoisista kehittämiskeinoista.

  Tehoa tuotekehitykseen Lean-periaatteilla -koulutuksessa käsitellään keskeiset tuotekehityksen tehokkuuden kehittämiskeinot. Menetelmät perustuvat Lean-tuotekehityksen periaatteisiin sekä kansainvälisten ja kotimaisten yritysten kokemuksiin tuotekehityksen tehostamisesta. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joilla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia lyhyessä ajassa. Lean-filosofiaa ja periaatteita käsitellään kurssilla vain rajallisesti, koska esiteltävien menetelmien soveltaminen ei edellytä erityistä Lean-osaamista tai Leanin soveltamista yrityksen muissa toiminnoissa.

  Yritysten kilpailukyky perustuu yhä suuremmassa määrin tehokkaasti toteutettuun tuotekehitykseen sekä uuden osaamisen kohdennettuun kehittämiseen. Tuotekehityksen onnistuminen pitkällä aikajänteellä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen sekä markkinaosuuteen merkittävämmin kuin mikään muu tekijä.

  Tuotekehityksen systemaattinen kehittäminen, huolimatta sen keskeisestä roolista, jää usein liian vähäiselle huomiolle yritysten keskittyessä tuotannon, hankintojen ja markkinoinnin haasteisiin. Tuotekehityksen tehokkuutta voidaan parantaa kohtalaisen helpoilla tuotekehityksen organisointiin, johtamiseen ja toteutukseen liittyvillä periaatteilla ja tekniikoilla.

  Kenelle?
  Kurssi soveltuu kaikille tuotekehityksen esimiestehtävissä toimiville sekä tuotekehityksen kehittämisestä kiinnostuneille.

  Kouluttaja
  Vastaavana kouluttajana kurssilla toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita Lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista Lean- ja tuotannonohjausosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean -yhdistys ry:n ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa ansiosta. Lean-tuotekehitys on ollut Ilkan mielenkiinnon kohteena jo kahdeksan vuoden ajan ja hän on ollut mukana tai seuraamassa Suomen ensimmäisiä Lean-tuotekehityshankkeita.


  OHJELMA

  Torstai 12.11.2020

  12:45 Zoom-tapahtuma avautuu, yhteyksien tarkistus ja ilmoittautuminen

  13:00 Koulutus alkaa

  Lean filosofia ja tekniikat tuotekehityksen näkökulmasta
  • Asiakasarvo ja hukka
  • Prosessien virtauttaminen ja vakiointi
  • Tuotekehityksen vaikutus Leanin toteuttamiseen

  Tuotekehityksen johtaminen
  • Kannattavan arvovirran kehittäminen
  • Osaamisen ja tietämyksen johtaminen
  • Set Based engineering
  • Tuotteiston määrittely
  • Tuotekehityshankkeiden arviointi ja valinta

  Tuotekehitysprosessin johtaminen
  • Tuotekehityshankkeiden organisointi
  • Visuaalinen johtaminen ja War Room
  • Projektien ja tehtävien johtaminen
  • Spesifikaation hallinta

  Aikaa kysymyksille

  15:30 Koulutuksen ensimmäinen osa päättyy  Torstai 19.11.2020

  12:45 Zoom-tapahtuma avautuu, yhteyksien tarkistus ja ilmoittautuminen

  13:00 Koulutus alkaa

  Integraation (Imu) tapahtumat
  • Integraatiotapahtuman sisältö
  • Oppimisen tehostaminen

  Riskienhallinta näkökulma tuotekehitykseen
  • Tuotekehityksen riskit ja niiden vähentäminen
  • Tuotekehityksen johtaminen riskien kautta

  3P Production process preparation
  • Valmistuksen, hankinnan ja toimittajien mukaanotto

  Valmistettavuuden suunnittelu
  • Tuotteiston rakenne
  • Arvoanalyysi
  • Kokoonpantavuuden suunnittelu DFA
  • Valmistettavuuden suunnittelu DFM

  Loppuyhteenveto

  Aikaa kysymyksille

  15:30 Koulutus päättyy
  Koulutuspaikka:
  Verkkoalustana toimii Zoom. Vuorovaikutteisen valmennuspäivän aikana on mahdollisuus keskustelulle ja kysymyksille. Voit osallistua tietokoneella tai mobiililaitteella internet-yhteyden äärestä. Jos et ehdi osallistua livewebinaariin, koulutuksen osiot ovat katsottavissa tallenteina viikon ajan aina kyseisen osion jälkeen. Saat lisätietoa ja ohjeet sähköpostilla ennen koulutusta.

  Ajankohta:
  1.osa torstaina 12.11.2020 klo 13.00 – 15.30
  2.osa torstaina 19.11.2020 klo 13.00 – 15.30

  Hinta:
  597 euroa
  /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy luentomateriaali sekä tallenne, joka on osallistujien katsottavissa viikon ajan.

  Ryhmäetuhinta:
  Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %
  kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja