Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Ilkka Kouri: Tehoa tuotekehitykseen Lean-periaatteilla (2x 1/2 pv)

Huom. Joistakin ennakkotiedoista poiketen koulutus järjestetään kaksiosaisena etäkoulutuksena:

1. osa: 12.11.2020 klo 13:00 – 15:30
2. osa: 19.11.2020 klo 13:00 – 15:30Kurssi tarjoaa käytännön tietoa tuotekehityksen konkreettisen tehostamisen mahdollisuuksista sekä kokemuksia suomalaisille organisaatioille käyttökelpoisista kehittämiskeinoista.

Tehoa tuotekehitykseen Lean-periaatteilla -koulutuksessa käsitellään keskeiset tuotekehityksen tehokkuuden kehittämiskeinot. Menetelmät perustuvat Lean-tuotekehityksen periaatteisiin sekä kansainvälisten ja kotimaisten yritysten kokemuksiin tuotekehityksen tehostamisesta. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joilla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia lyhyessä ajassa. Lean-filosofiaa ja periaatteita käsitellään kurssilla vain rajallisesti, koska esiteltävien menetelmien soveltaminen ei edellytä erityistä Lean-osaamista tai Leanin soveltamista yrityksen muissa toiminnoissa.

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä suuremmassa määrin tehokkaasti toteutettuun tuotekehitykseen sekä uuden osaamisen kohdennettuun kehittämiseen. Tuotekehityksen onnistuminen pitkällä aikajänteellä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen sekä markkinaosuuteen merkittävämmin kuin mikään muu tekijä.

Tuotekehityksen systemaattinen kehittäminen, huolimatta sen keskeisestä roolista, jää usein liian vähäiselle huomiolle yritysten keskittyessä tuotannon, hankintojen ja markkinoinnin haasteisiin. Tuotekehityksen tehokkuutta voidaan parantaa kohtalaisen helpoilla tuotekehityksen organisointiin, johtamiseen ja toteutukseen liittyvillä periaatteilla ja tekniikoilla.

Kenelle?
Kurssi soveltuu kaikille tuotekehityksen esimiestehtävissä toimiville sekä tuotekehityksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kouluttaja
Vastaavana kouluttajana kurssilla toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita Lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista Lean- ja tuotannonohjausosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean -yhdistys ry:n ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa ansiosta. Lean-tuotekehitys on ollut Ilkan mielenkiinnon kohteena jo kahdeksan vuoden ajan ja hän on ollut mukana tai seuraamassa Suomen ensimmäisiä Lean-tuotekehityshankkeita.


OHJELMA

Torstai 12.11.2020

12:45 Zoom-tapahtuma avautuu, yhteyksien tarkistus ja ilmoittautuminen

13:00 Koulutus alkaa

Lean filosofia ja tekniikat tuotekehityksen näkökulmasta
• Asiakasarvo ja hukka
• Prosessien virtauttaminen ja vakiointi
• Tuotekehityksen vaikutus Leanin toteuttamiseen

Tuotekehityksen johtaminen
• Kannattavan arvovirran kehittäminen
• Osaamisen ja tietämyksen johtaminen
• Set Based engineering
• Tuotteiston määrittely
• Tuotekehityshankkeiden arviointi ja valinta

Tuotekehitysprosessin johtaminen
• Tuotekehityshankkeiden organisointi
• Visuaalinen johtaminen ja War Room
• Projektien ja tehtävien johtaminen
• Spesifikaation hallinta

Aikaa kysymyksille

15:30 Koulutuksen ensimmäinen osa päättyy

——–

Torstai 19.11.2020

12:45 Zoom-tapahtuma avautuu, yhteyksien tarkistus ja ilmoittautuminen

13:00 Koulutus alkaa

Integraation (Imu) tapahtumat
• Integraatiotapahtuman sisältö
• Oppimisen tehostaminen

Riskienhallinta näkökulma tuotekehitykseen
• Tuotekehityksen riskit ja niiden vähentäminen
• Tuotekehityksen johtaminen riskien kautta

3P Production process preparation
• Valmistuksen, hankinnan ja toimittajien mukaanotto

Valmistettavuuden suunnittelu
• Tuotteiston rakenne
• Arvoanalyysi
• Kokoonpantavuuden suunnittelu DFA
• Valmistettavuuden suunnittelu DFM

Loppuyhteenveto

Aikaa kysymyksille

15:30 Koulutus päättyy

————————-

Koulutuspaikka:
Verkkoalustana toimii Zoom. Vuorovaikutteisen valmennuspäivän aikana on mahdollisuus keskustelulle ja kysymyksille. Voit osallistua tietokoneella tai mobiililaitteella internet-yhteyden äärestä. Jos et ehdi osallistua livewebinaariin, koulutuksen osiot ovat katsottavissa tallenteina viikon ajan aina kyseisen osion jälkeen. Saat lisätietoa ja ohjeet sähköpostilla ennen koulutusta.

Ajankohta:
1.osa torstaina 12.11.2020 klo 13.00 – 15.30
2.osa torstaina 19.11.2020 klo 13.00 – 15.30

Hinta:
597 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy luentomateriaali sekä tallenne, joka on osallistujien katsottavissa viikon ajan.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.