Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi ja ilmoitusten riippumaton käsittely (1 pv)

Tulevan ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on luoda Suomeen järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Hallituksen esitys annettaneen viikolla 38 / 2022.

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.

Kenelle?
Koulutus on hyödyllinen yhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, talouden, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille.

Kouluttajat
JHTT, CGAP, CRMA, partner Markus Kiviaho
Markus on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator – yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on vastannut useiden vuosien ajan sisäisen ilmoituskanavan järjestämisestä ja lukuisien eri organisaatioiden väärinkäytöstutkintojen suorittamisesta. Sisäiset tarkastajat ry on nimittänyt hänet ”Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi”. Kouluttajana hän on toiminut useiden eri koulutuksenjärjestäjien tilaisuuksissa jo lähes 20 vuoden ajan.

OTL. erityisasiantuntija, rak.ins. Mikko Knuutinen, IA Insight Public Oy
Mikko on toiminut vaativissa sisäisen tarkastuksen tehtävissä vuodesta 2001 osaamisalueenaan hyvä hallinto, julkiset hankinnat sekä rakennus- ja infrahankkeet. Toimeksiantoihin on sisältynyt myös riita- ja rikosasioiden edellytysharkintaa sekä prosesseissa konsultointia. Knuutinen on työskennellyt Tampereen yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä (julkisoikeus, finanssihallinto-oikeus) useita jaksoja vuosina 1995–2021.

IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita ja riippumattomia hyvän hallinnon, sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita tuottava yritys.


OHJELMA

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
• Ilmoittajan suojelulain keskeiset velvoitteet ja niihin vastaaminen
• Lain tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät
• Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset ja ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus
sekä vastuutahon nimeäminen
• Ilmoituskanavaa koskevat vaatimukset, ilmoittaminen, tiedottamisvelvollisuus
• Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ja toimivaltaiset viranomaiset
• Ilmoitusten käsittely ja tarvittavat jatkotoimet
• Salassapitovelvollisuus ja henkilötietojen käsittely
• Ilmoitusten kirjaaminen
• Suojelutoimenpiteet kuten vastatoimien kielto, vastuuvapaus ja vahingonkorvaus
• Seuraamukset

MITEN MÄÄRITÄN, OHJEISTAN JA ORGANISOIN OMAN ORGANISAATION TOIMINTAMALLIN?
• Ohjeistuksen keskeiset näkökulmat
o Vastuutahon nimeäminen, tehtävien ja toimintavastuiden määrittely
o Ilmoituskanavan erilaisia järjestämistapoja
o Vaikutustenarvioinnin suorittaminen ja seloste käsittelytoimista
o Toimintamallin viestintä ja kouluttaminen

MITEN JÄRJESTÄN ILMOITUSTEN RIIPPUMATTOMAN KÄSITTELYN JA TUTKINNAN?
• Toimivalta ja vastuu
• Riippumattomuus ja objektiivisuus
• Ammattitaito ja ammatillinen huolellisuus
• Tutkinnan suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi
• Tietojen analysointi ja arviointi
• Tulosten raportointi

————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
2.2.2023, klo 9:00-15:30

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi ja ilmoitusten riippumaton käsittely (1 pv) -koulutukseen 02.02.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)