Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Intensiivinen Minitab-etäkoulutus (1 pv)

Tutustu tilastolliseen ajatteluun, datan analysointiin ja prosessien mallintamiseen Minitab-ohjelman avulla etänä!

Dataperusteinen päätöksenteko on nykyaikaisen johtamisen ja päätöksenteon perusoletus, mutta miten dataa pitää analysoida, jotta päätökset ovat tilastollisesti päteviä? Miten päätökset voidaan perustella graafisesti ja tilastollisesti ja miten ne esitetään ymmärrettävässä muodossa? Toimit sitten teollisuudessa, palvelusektorilla, terveydenhuollossa, tukku- ja vähittäiskaupassa tai vaikka pankki- ja rahoitusalalla, Minitab on tehokas työkalu datan analysointiin täysin toimialasta riippumatta.

Olet sitten aloittelija tai omaat jo jonkin verran kokemusta Minitabin käytöstä, aina on varaa parantaa. Kurssin tarkoitus on opettaa ohjelmiston käytön perusteet tehokkaasti ja nopeasti. Intensiivikurssilla keskitymme yleisimpien analyysityökalujen käyttöön reaalimaailman esimerkkien kautta. Painopiste on siis käytännön tekemisessä eikä teoriassa. Esimerkkien kautta osallistujien on helppo soveltaa oppimaansa omiin päivittäisiin ongelmiinsa, ja osallistujien on mahdollista lähettää etukäteen omaa dataansa käytettäväksi kurssilla tehtävissä analyyseissä.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

9:00 Aloitus ja johdanto
– Johdanto tilastollinen ajatteluun ja päätöksenteko datan avulla
– Minitab-ohjelmiston peruskäyttö
– Navigointi ja datan tuonti
– Graafien ja analyysien tekeminen
– Datatyypit ja vaadittava rakenne
– Assistantin mahdollisuudet
– Johdatus graafisiin datan analysoinnin menetelmiin
– Jakaumien kuvaaminen histogrammilla ja hajontakuvioilla
– Aikasarjat ja vaihtelun ymmärtäminen ohjauskorttien avulla

12:00 Lounastauko

13:00 Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) ja satunnaisuuden ymmärtäminen
– Demonstraatio ja datan keräys
– Ohjauskorttien yleisimmät tyypit ja niiden käyttö

14:00 Prosessien mallintaminen – miksi?
– Korrelaatio ja yksinkertainen lineaarinen regressio
– Usean muuttujan regressiomallin rakentaminen ja mallin ehdot
– Monimuuttujakokeet ja aktiivisen datankeruun rooli mallintamisessa

15:30 Kertaus, loppukeskustelu ja kysymykset

16:00 Tilaisuuden päätös

Koulutuspaikka:
Teams-etäkoulutus

Ajankohta:
7.4.2022

Hinta:
680 euroa
/hlö + alv 24 %.
– Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, joka postitetaan osallistujille.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.