fbpx
IPMA C -sertifiointikoulutus (2 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

IPMA C -sertifiointikoulutus (2 pv)

EUR

06.-07.04.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 16 kesäkuun, 2017 Sampo Korppoo

Projektinhallinta , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi.

Kohderyhmä
Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys, jonka sivulla oleviin IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin (mm. vaadittava työkokemus) ja hakemukseen on suositeltavaa tutustua etukäteen.

Esitiedot
Esilukemisena suositellaan kirjaa Artto Karlos – Martinsuo Miia – Kujala Jaakko: Projektiliiketoiminta, ISBN: 951-0-31482-X, 1. painos (2006). Luvut 1, 2, 4 ja 5. Myös esimerkiksi Risto Pelinin Projektinhallinnan käsikirja on sopivaa lukemista.

Tämän lisäksi suositellaan, että osallistujat tutustuvat IPMA C -tason sertifiointivaatimuksiin ja -hakemukseen, johon sisältyy Projektin johdon pätevyys -osaamisjäsentelyyn perustuva itsearviointi ja projektikokemusta painottava CV. Hakemuksen voi myös lähettää jo ennen koulutusta: lomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta.

Sertifikaatti
Sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti, kts. hakuohjeet yllä.

Jos vastuullasi on laajoja projektikokonaisuuksia, on tuiki tärkeää saada oikeat menetelmät ja prosessit haltuun, jottei työnteko levähdä käsiin. Mutta kuinka säilyttää fokus, jos hallittava asiakokonaisuus on laaja? IPMAn (International Project Management Association) kehittämä C-tason sertifikaatti on suunniteltu osoittamaan, että sinulla on eväät vaativaan projektinhallintaan.

Tähän koulutukseen osallistujat saavat hyvät valmiudet IPMA C -tason sertifioinnin saamiseksi. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys (PRY). Sertifiointi edellyttää teoriakokeen ja workshopin hyväksyttyä suorittamista. Koska näiden kustannus on merkittävä, on läpipääsyä hyvä varmistaa sertifioitumiseen valmistavalla koulutuksella.


Sisältö IPMA C -koulutuksessa

IPMA C -tason teoriakokeen osiot muodostavat rungon tälle IPMA C koulutukselle:

Tavoite- ja vaiheistusmääritys
Ositusrakenne
Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
Riskit
Resurssisuunnittelu ja -hallinta
Kustannussuunnittelu ja -hallinta
Tuloksen arvoanalyysi
Projektinohjaus ja organisointi

Koulutus sisältää runsaasti harjoituksia olennaisimmista osuuksista sekä IPMA C -tason harjoituskokeen (ml. oikeiden vastauksien läpikäynti) koulutuksen päätteeksi.

1. päivä

Projektin asettaminen

projektin tavoitteet
tavoitemääritys

Projektityypit

Projektin laajuuden suunnittelu ja projektin osittaminen

projektin lopputulosten ositus: Product Breakdown Structure (PBS)
projektin osittaminen suunnitelmien pohjana
työn ositus: Work Breakdown Structure (WBS)
projektia jäsentävät rakenteet
WBS:n tekoprosessi ja valmiustesti

Projektin vaiheistus ja karkea aikataulutus

projektointi kehittämisprosessissa
vaiheistettu vs. vaiheistamaton projekti
hyvän tarkastuspisteen tuntomerkit

Projektin tehtävien keston ja työmäärien arviointi

arviointiprosessi ja -menetelmiä
tunnista tehtäväkokonaisuudet ja vaiheen tehtävät

Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka

toimintoverkkotekniikan lähtötiedot
riippuvuuksien selvittäminen ja riippuvuustyypit
toimintoverkkotekniikan prosessi
toimintaverkon ratkaisu / laskenta
kritiikkiä toimintoverkosta
aikataulun hallinta
Gantt-kaavio

Projektin resurssisuunnittelu, resurssikuormitus ja sen tasaaminen

toimintoverkko resurssien suunnittelussa
resurssiprofiilikaavio

Kustannussuunnittelu ja kustannustenhallinta

2. päivä

Projektin seuranta ja ohjaus

projektinhallinnan prosessit
prosessien väliset linkit
projektin kokonaisohjaus, mahdollistajana PBS ja WBS
resurssoinnin ja kustannusten seuranta

Tuloksen arvo -menetelmä (Earned Value Method)

termit, merkinnät, kaavat
indeksien ja varianssien tulkinta
laskentaesimerkkejä

Projektin riskien hallinta

projektin riskikartta
riskien hallinnan ajoitus
riskien hallinnan teesit

Projektin organisointi ja projektit organisaatiossa

organisaatiotyyppien vaikutus projektitoimintaan
projektin vastuut

Projektin raportointijärjestelmä

IPMA C harjoituskoe

Itse sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti.

IPMA C koulutuksen aikataulu
Koulutuspäivät ovat klo 09:00 – 16:00, aamukahvia tarjolla 08:30 alkaen.


Koulutuspaikka:
Tieturi, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
06.-07.04.2017

Hinta:
1160 eur
(+ alv)

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja