Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

IPMA C -sertifiointikoulutus (2 pv)

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi.


Kenelle?
Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys.

Esitiedot
Esilukemisena suositellaan kirjaa Artto Karlos – Martinsuo Miia – Kujala Jaakko: Projektiliiketoiminta, ISBN: 951-0-31482-X, 1. painos (2006). Luvut 1, 2, 4 ja 5. Myös esimerkiksi Risto Pelinin Projektinhallinnan käsikirja on sopivaa lukemista.

Tämän lisäksi suositellaan, että osallistujat tutustuvat IPMA C -tason sertifiointivaatimuksiin ja -hakemukseen, johon sisältyy Projektin johdon pätevyys -osaamisjäsentelyyn perustuva itsearviointi ja projektikokemusta painottava CV.

Sertifikaatti
Sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti, kts. hakuohjeet yllä.

Jos vastuullasi on laajoja projektikokonaisuuksia, on tuiki tärkeää saada oikeat menetelmät ja prosessit haltuun, jottei työnteko levähdä käsiin. Mutta kuinka säilyttää fokus, jos hallittava asiakokonaisuus on laaja? IPMAn (International Project Management Association) kehittämä C-tason sertifikaatti on suunniteltu osoittamaan, että sinulla on eväät vaativaan projektinhallintaan.

Tähän koulutukseen osallistujat saavat hyvät valmiudet IPMA C -tason sertifioinnin saamiseksi. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys (PRY). Sertifiointi edellyttää teoriakokeen ja workshopin hyväksyttyä suorittamista. Koska näiden kustannus on merkittävä, on läpipääsyä hyvä varmistaa sertifioitumiseen valmistavalla koulutuksella.OHJELMA

Koulutuspäivät ovat klo 9:00 – 16:00, aamukahvia tarjolla 8:30 alkaen.

IPMA C -tason teoriakokeen osiot muodostavat rungon tälle IPMA C koulutukselle:
– Tavoite- ja vaiheistusmääritys
– Ositusrakenne
– Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
– Riskit
– Resurssisuunnittelu ja -hallinta
– Kustannussuunnittelu ja -hallinta
– Tuloksen arvoanalyysi
– Projektinohjaus ja organisointi

Koulutus sisältää runsaasti harjoituksia olennaisimmista osuuksista sekä IPMA C -tason harjoituskokeen (ml. oikeiden vastauksien läpikäynti) koulutuksen päätteeksi.

1. päivä

Projektin asettaminen
projektin tavoitteet
tavoitemääritys

Projektityypit

Projektin laajuuden suunnittelu ja projektin osittaminen
– projektin lopputulosten ositus: Product Breakdown Structure (PBS)
– projektin osittaminen suunnitelmien pohjana
– työn ositus: Work Breakdown Structure (WBS)
– projektia jäsentävät rakenteet
– WBS:n tekoprosessi ja valmiustesti

Projektin vaiheistus ja karkea aikataulutus
– projektointi kehittämisprosessissa
– vaiheistettu vs. vaiheistamaton projekti
– hyvän tarkastuspisteen tuntomerkit

Projektin tehtävien keston ja työmäärien arviointi
– arviointiprosessi ja -menetelmiä
– tunnista tehtäväkokonaisuudet ja vaiheen tehtävät

Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
– toimintoverkkotekniikan lähtötiedot
– riippuvuuksien selvittäminen ja riippuvuustyypit
– toimintoverkkotekniikan prosessi
– toimintaverkon ratkaisu / laskenta
– kritiikkiä toimintoverkosta
– aikataulun hallinta
– Gantt-kaavio

Projektin resurssisuunnittelu, resurssikuormitus ja sen tasaaminen
– toimintoverkko resurssien suunnittelussa
– resurssiprofiilikaavio

Kustannussuunnittelu ja kustannustenhallinta

—-

2. päivä

Projektin seuranta ja ohjaus
– projektinhallinnan prosessit
– prosessien väliset linkit
– projektin kokonaisohjaus, mahdollistajana PBS ja WBS
– resurssoinnin ja kustannusten seuranta

Tuloksen arvo -menetelmä (Earned Value Method)
– termit, merkinnät, kaavat
– indeksien ja varianssien tulkinta
– laskentaesimerkkejä

Projektin riskien hallinta
– projektin riskikartta
– riskien hallinnan ajoitus
– riskien hallinnan teesit

Projektin organisointi ja projektit organisaatiossa
– organisaatiotyyppien vaikutus projektitoimintaan
– projektin vastuut

Projektin raportointijärjestelmä

IPMA C harjoituskoe
Itse sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti.

—————————-

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

Ajankohta:
22.–23.08.2019

Hinta:
1 550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.