Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

ISO 9001 ja riskit (2 pv)

Mitä ISO 9001:2015 tarkoittaa organisaatiollesi? Sertifikaatit vanhenevat pian ja jotain pitäisi tehdä? Useimmiten vaatimukset ISO 9001 -standardin toteuttamiselle tulevat asiakkaalta. Haluamme todistaa, että olemme omistautuneet laadunhallintaan. Mutta takaako sertifikaatti seinällä yhtään mitään tai mitä muutoksia uusi ISO 9001 on tuonut vaatimustasolla?

Tarjoamme
Kaksipäiväisen ISO 9001 -koulutuksen tarkoituksena on selventää itse standardin vaatimuksia organisaatiolle, sekä standardin taustalla olevaa ajattelua. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan käytännön harjoitteiden avulla riskiperusteiseen ajatteluun ja mm. FMEA:n (vika- ja vaikutusanalyysin) käyttöön työkaluna riskien kartoittamisessa. Riskiperusteinen päätöksenteko on yksi uudessa ISO 9001 -standardissa nousevista teemoista, jota organisaatiossa joudutaan mahdollisesti soveltamaan.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Opit ymmärtämään mitä ISO 9001:2015 käyttöönotto tulee vaatimaan organisaatioltasi ja mitä asioita tulee huomioida. Tarkoituksena on hahmottaa standardin kokonaiskuva asiakasvaatimuksista omaan toimintaan ja soveltamiseen omassa toimintaympäristössä. Lisäksi saat käytännön työkaluja riskiperusteisen päätöksenteon tueksi.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu ISO 9001:2015 -standardista ja sen implementoinnista kiinnostuneille tai siihen sotkeutuneille päälliköille tai johtajille kaikenkokoisissa tuotanto- tai palveluorganisaatioissa. Aikaisempaa kokemusta standardien maailmasta ei kurssilla tarvita, mutta voit tulla myös päivittämään osaamistasi vastaamaan uusia vaatimuksia.

Kouluttaja
Matti Pesonen


OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
Laadun määrittäminen ja johtaminen
– Laadunhallintajärjestelmät (QMS)
– ISO 9000-standardiperhe
– Tausta ja historia

ISO 9001:2015
– Laadunhallinnan periaatteet
– Standardin vaatimukset
– Muutokset

12:00 Lounas
Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen
– Laadun ymmärtäminen
– Organisaation kontekstin ymmärrys
– Vaatimukset johdolle
– Auditointi ja sertifikaatti

16:00 Yhteenveto ja keskustelu

Päivä 2

9:00 Toisen päivän aloitus

Prosessiperustainen toiminta
– Prosessien määrittely ja ISO 9001:2015 vaatimukset

ISO 9001:2015 ja riskilähtöisyys
– Johdatus riskiperustaiseen ajatteluun
– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
– Poikkeamien hallinta

Riskien hallinnan työkalut

12:00 Lounas

Riskien ja mahdollisuuksien käsittely
Johdatus vika- ja vaikutusanalyysiin (FMEA)
Harjoitus: FMEA:n laatiminen

FMEA:n soveltaminen
– Suunnittelu
– Prosessi

ISO 9001:2015 vaatimusten ylittäminen
– Parannuksen ja mittauksen ymmärtäminen

16:00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Ajankohta:
31.10.-01.11.2018 klo 8.30 – 16.00

Hinta:
1150
euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.