Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

ISO 9001 ja riskit (2 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Mitä ISO 9001:2015 tarkoittaa organisaatiollesi? Sertifikaatit vanhenevat pian ja jotain pitäisi tehdä? Useimmiten vaatimukset ISO 9001 -standardin toteuttamiselle tulevat asiakkaalta. Haluamme todistaa, että olemme omistautuneet laadunhallintaan. Mutta takaako sertifikaatti seinällä yhtään mitään tai mitä muutoksia uusi ISO 9001 on tuonut vaatimustasolla?

Tarjoamme
Kaksipäiväisen ISO 9001 -koulutuksen tarkoituksena on selventää itse standardin vaatimuksia organisaatiolle, sekä standardin taustalla olevaa ajattelua. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan käytännön harjoitteiden avulla riskiperusteiseen ajatteluun ja mm. FMEA:n (vika- ja vaikutusanalyysin) käyttöön työkaluna riskien kartoittamisessa. Riskiperusteinen päätöksenteko on yksi uudessa ISO 9001 -standardissa nousevista teemoista, jota organisaatiossa joudutaan mahdollisesti soveltamaan.

Hyödyt
Opit ymmärtämään mitä ISO 9001:2015 käyttöönotto tulee vaatimaan organisaatioltasi ja mitä asioita tulee huomioida. Tarkoituksena on hahmottaa standardin kokonaiskuva asiakasvaatimuksista omaan toimintaan ja soveltamiseen omassa toimintaympäristössä. Lisäksi saat käytännön työkaluja riskiperusteisen päätöksenteon tueksi.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu ISO 9001:2015 -standardista ja sen implementoinnista kiinnostuneille tai siihen sotkeutuneille päälliköille tai johtajille kaikenkokoisissa tuotanto- tai palveluorganisaatioissa. Aikaisempaa kokemusta standardien maailmasta ei kurssilla tarvita, mutta voit tulla myös päivittämään osaamistasi vastaamaan uusia vaatimuksia.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Lean Six Sigma Black Belt
KTM, Strateginen johtaminen
KTK, Johtaminen ja organisaatiot
– Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen -ja organisaatiotieteiden pääaineesta.
– Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen. Kokemusta koulutustoiminnasta Matilla on jo ennen Quality Knowhow Karjalaiselle siirtymistään.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE. Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua
– ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
– ”Matti on loistava kouluttaja!”


OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Laadun määrittäminen ja johtaminen
– Laadunhallintajärjestelmät (QMS)
– ISO 9000-standardiperhe
– Tausta ja historia

ISO 9001:2015
– Laadunhallinnan periaatteet
– Standardin vaatimukset
– Muutokset

12:00 Lounas

13:00 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen
– Laadun ymmärtäminen
– Organisaation kontekstin ymmärrys
– Vaatimukset johdolle
– Auditointi ja sertifikaatti

16:00 Yhteenveto ja keskustelu

—-

Päivä 2

8:15 Toisen päivän aloitus

Prosessiperustainen toiminta
– Prosessien määrittely ja ISO 9001:2015 vaatimukset

ISO 9001:2015 ja riskilähtöisyys
– Johdatus riskiperustaiseen ajatteluun
– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
– Poikkeamien hallinta

Riskien hallinnan työkalut

12:00 Lounas

12:30 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely
Johdatus vika- ja vaikutusanalyysiin (FMEA)
Harjoitus: FMEA:n laatiminen

FMEA:n soveltaminen
– Suunnittelu
– Prosessi

14:00 Kahvi

14:30 ISO 9001:2015 vaatimusten ylittäminen
– Parannuksen ja mittauksen ymmärtäminen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7 , 15140 Lahti
– koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä.

Ajankohta:
17.-18.02.2021

Hinta:
1 150
euroa /hlö + alv 24 %.
– hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.