fbpx
ISO 9001:2015 Muutokset, riskienhallinta ja toimintajärjestelmän päivittäminen – rakenteet, dokumentoitu informaatio ja IT:n rooli (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

ISO 9001:2015 Muutokset, riskienhallinta ja toimintajärjestelmän päivittäminen – rakenteet, dokumentoitu informaatio ja IT:n rooli (1 pv)

EUR

29.08.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 10 heinäkuun, 2016 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Tuotanto ja logistiikka

Tule hakemaan konkreettista ja soveltavaa tietoa ISO 9001:2015 muutoksista, rakenteesta ja vaatimuksista. Muutokset edellyttävät organisaation liiketoimintaympäristön ymmärtämistä. Järjestelmä, strategia, tavoitteet ja prosessit tulee toimia jatkossa paremmin yhteen. Riskit tulee tunnistaa ja hallita kaikessa toiminnassa niin johtamisessa kuin operatiivisessa toiminnassa sekä tavoitteet ja muutokset suunnitella ja hallita. Riskienhallintamenettely on yksi keskeisimmistä toteutettavista muutoksista.

Päivän aikana muutokset käydään läpi käytäntöön soveltaen. Mitä muuttuu? Mitä lisää? Miten soveltaa muutoksia käytännössä? Mikä on soveltamislaajuus? Miten päivittää toimintajärjestelmä? Millaisia ratkaisuja ja malleja on jo olemassa? Miten hyödyntää muutokset tehokkaasti ja järkevästi?

Koulutuksen tavoitteena on:
– avata ISO 9001:2015 keskeiset muutokset,
– tulkita vaatimusten soveltamisessa,
– auttaa vaatimusten käytännön toteutuksessa,
– antaa hyvät vinkit laadunhallinta- ja toimintajärjestelmien päivityksiin sekä
– antaa valmiuksia riskienhallinnan menettelyiden luomiseen.

Koulutus on tarkoitettu organisaation johdolle, laatu-, kehitys- ja ympäristöpäälliköille, peruslaatuinsinööreille, prosessinomistajille, esimiehille, sisäisille auditoijille, toimittajien arvioinnista ja valinnasta vastaaville sekä toimintajärjestelmien kehittäjille.
Koulutus koostuu muutosten läpikäynnistä, merkityksen avauksesta ja käytäntöön soveltavista esimerkeistä. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen ISO 9001:2015 muutostöiden tueksi.

Asiantuntija:
Kouluttajana toimii DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Kouluttajalla on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Kouluttaja on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Kouluttaja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana.

Kouluttaja on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.


OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma
– tavoitteet

09:10 Millainen on ISO 9001:2015 rakenne ja sisältö?
– standardin rakenne
– laadunhallinnan periaatteet
– termit ja määritelmät
– PDCA

Mitä ovat ISO 9001:2015 muutokset ja lisäykset?
– organisaation toimintaympäristö
– laadunhallintajärjestelmän prosessit
– riskien ja mahdollisuuksien hallinta
– laatutavoitteet ja toimintasuunnitelmat
– muutosten suunnittelu ja hallinta
– tietämys, tietoisuus ja osaaminen
– ulkopuoliset palvelut
– dokumentoitu informaatio

Mitä ovat ISO 9001:2015 tarkemmat vaatimukset?
– yksityiskohtaisempi esitys

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

12:00 LOUNAS

13:00 Miten soveltaa käytäntöön ISO 9001:2015 keskeisiä kohtia?
– kontekstin ymmärtäminen – soveltamisen laajuus
– sidosryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaaminen
– velvoittavat vaatimukset
– riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, arvottaminen ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
– tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
– prosessien ja tukitoimintojen kuvaus toimintajärjestelmän osana
– tietämys, tietoisuus ja osaaminen
– mittarit, raportointi ja tulosten hyödyntäminen
– palautteet ja arvioinnit
– tietojen analysointi
– parantaminen

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua.

Miten toteuttaa päivitysprojekti?
– projektisuunnitelma
– vaiheet ja kriittiset kohdat
– vinkit ja parhaat käytännöt

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuksen päätös

Koulutusaika ja -paikka:
29.08.2016, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja