fbpx
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

31.05.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 7 maaliskuun, 2023 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus oli hyvä, johdonmukainen ja keskittyi oleellisiin asioihin. Kouluttaja oli pätevä!"

 • "Odotukseni olivat kohtalaisen suuret ja koulutus jopa ylitti ne. Tunnen saaneeni merkittävästi lisää valmiuksia alisuoriutumiseen puuttumiseen. Kiitos!"

 • "Hyvä ja selkeä koulutus, antoi välineet oikeanlaiseen tapaan käsitellä alisuoriutumista."

  Esihenkilöille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esihenkilö voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti.

  Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

  Hyödyt osallistujalle
  – Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
  – Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
  – Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
  – Saat rohkeutta puuttua ja opit antamaan vaikut­tavaa palau­tetta
  – Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esihenkilöille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


  Kouluttaja
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

  Palautetta aiemmista koulutuksista:
  Koulutus oli hyvä, johdonmukainen ja keskittyi oleellisiin asioihin. Kouluttaja oli pätevä!

  Odotukseni olivat kohtalaisen suuret ja koulutus jopa ylitti ne. Tunnen saaneeni merkittävästi lisää valmiuksia alisuoriutumiseen puuttumiseen. Kiitos!

  Hyvä ja selkeä koulutus, antoi välineet oikeanlaiseen tapaan käsitellä alisuoriutumista.



  OHJELMA

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa?

  09:30 Esihenkilön työn­johto-oikeus

  10:30 Tauko

  10:45 Esihenkilön työn­johto-oikeuden rajoi­tukset

  12:00 Lounas

  13:00 Alisuo­riu­tu­misen syiden selvit­tä­minen

  14:15 Kahvi

  14:30 Jämäkkä puut­tu­minen alisuo­riu­tu­miseen

  15:30 Yhteenveto

  16:00 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ke 31.5.2023, klo 8:30-16:00

  Hinta:
  890 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja