Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (3 h)

Tässä koulutuksessa käymme läpi keinoja, joiden avulla esihenkilö voi tehok­kaasti ratkaista erilaisia alisuoriutumistilanteita. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia käsitellään raken­ta­vasti ja tuloksellisesti. Alisuoriutuminen on usein paitsi työntekijän, myös johtamisen ja työyhteisön yhteinen ongelma. Tästä syystä käsittelemme alisuo­riu­tu­mista paitsi työn­johto-oikeuden, myös onnistumisen edellytysten näkökulmasta. Lisäksi käymme läpi erilaisia keinoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille:
– Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden ja juri­diset mahdollisuudet puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
– Saat käyttöösi ratkaisukeskeisiä ­keinoja alisuoriutumis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
– Saat rohkeutta puuttua ongelmiin jämäkästi ja opit antamaan vaikuttavaa palau­tetta
– Opit haastamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja ratkaisemaan haas­tavia alisuoriutumistilanteita entistä tehokkaammin.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille, tiiminvetäjille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misesta aiheutuvia ongelmia.


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

1. Webinaari (3 tuntia), jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
– Puuttumiseen valmistautuminen
– Puheeksi ottaminen
– Suunnitelma ja seuranta alisuoriutumisen korjaamiseksi

2. Itsenäinen opiskelu (yhteensä noin 2 h)
– Videot, jotka syventävät webinaarin teemoja
– Harjoitustehtäviä
– Alisuoriutumiseen puuttumista helpottava suunnittelulomake, jonka avulla varmistetaan, että puuttumistilanteet hoituvat laadukkaasti
– Mahdollisuus esittää kysymyksiä valmentajalle

3. Ladattavat koulutusmateriaalit
– Koulutusmateriaalit jäävät sinulle talteen, jotta voit kerrata oppimaasi tarpeen tullen

4. Työntekijän vastuu ja työelämätaidot -kirja (2016)
– Kirja toimitetaan postitse

Koulutuksen itsenäiseen opiskeluun hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta on käytössäsi kuukauden ajan. Se avataan viikkoa ennen webinaaria.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
pe 9.12.2022, klo 09.00-12.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan posti­tettuna sinulle.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (3 h) -koulutukseen 09.12.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)