Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Jätelainsäädännön ajankohtaispäivä (1 pv)

Mitä uudistuksia ja haasteita jätesäädöspakettiin sisältyy? Miten jäte- ja pakkausdirektiivien tuottajavastuu muuttuu? Miten End of Waste -sääntelyä voidaan hyödyntää jätteen kierron edistämisessä?

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 jätesäädöspaketti, joka tulee implementoida Suomessakin 5.7.2020 mennessä. Jätesäädöspaketissa asetetaan uudet kunnianhimoiset tavoitteet kierrätykselle: yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 50 prosenttia vuonna 2020 ja tavoite kasvaa 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Säädöspaketissa myös harmonisoidaan tuottajavastuujärjestelmiä, sujuvoitetaan EoW- ja sivutuotemenettelyjä, tehostetaan seurantaa ja parannetaan jätetietojen vertailukelpoisuutta.

Ajankohtaispäivässä käsittelemme jätesäädöspaketin myötä tulevia muutoksia ja niiden vaikutusta yritysten jätteiden käsittelyyn. Koulutuksessa saat viimeisimmän tiedon jätelainsäädännön muutoksista ja tutustut alalla toimiviin kollegoihin!

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä muutoksia ja haasteita EU:n jätesäädöspaketti tuo?
– Miten muutokset implementoidaan Suomessa?
– Miten tuottajavastuu muuttuu mm. tilastoinnin sekä tuote vai jäte arvioinnin osalta?
– Miten kierrätyksen ohjauskeinoja voidaan hyödyntää kierrätystavoitteisiin pääsyyn?
– Mitä ongelmakohtia jätteiden tuotteistamiseen liittyy?


Kenelle?
Kaikille jätehuollon parissa työskenteleville, mm. jätevastaaville, tuotteista ja palveluista vastaaville, asiantuntijoille, konsulteille sekä johtajille.


Kouluttajat:
Tomi Rinne
, OTM, yo-merkonomi, oikeudenkäyntiavustaja, Ramboll Finland Oy
Tomi Rinne on erityisesti ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen sekä niihin liittyviin oikeudenkäynteihin erikoistunut kiinteistö- ja ympäristölakimies. Hän on tulkinnut jätealan direktiivejä myös EU-tuomioistuimessa ja hän on kirjoittanut jätealan yritysten rajat ylittävistä kaupoista. Tomi on järjestänyt tuottajavastuukilpailutuksia, laatinut tuottajayhteisöille hallinto- ja kuljetusselvityksiä ja viranomaisille tuottajavastuun tilastointiselvityksen. Tomi on laatinut selvityksen jätedirektiivin ja tuottajavastuudirektiivien uusien muutosten vaikutuksista muuhun toimintaympäristöön.

Topi Turunen, OTT, tutkija, Suomen ympäristökeskus
Topi Turunen on Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkija. Hänen tutkimuskohteensa ovat suurelta osin keskittyneet jätteiden ja kiertotalouden sääntelyyn Euroopan unionissa. Loppuvuodesta 2018 valmistuneessa väitöskirjassaan Turunen käsitteli jätteeksi ja ei-jätteeksi luokittelujen merkitystä kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tällä hetkellä hän työskentelee useissa kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa, joista suurin on Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama CICAT2025-hanke.

Jussi Kauppila, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Casper Herler, Managing Partner, Borenius Asianajotoimisto OyOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:05 Jätelainsäädännön keskeiset muutokset

– Mitä uudistuksia jätesäädöspakettiin sisältyy?
– Miten niitä on lähdetty implementoimaan Suomessa?
– Mitä haasteita uudistus tuo Suomelle?
Jussi Kauppila, ympäristöministeriö

10:35 Tauko

10:50 Kierrätyksen ohjauskeinot

11:50 Lounas

12:50 Tuottajavastuun muutokset

– Yleiskatsaus tuottajavastuusäännöksien kehityksestä EU:ssa ja Suomessa
– Tuote vai jäte tuottajavastuun rajapinnassa, materiaalin arvo, tuottajavastuujakeiden vienti
– Tilastointimuutokset ja kiertotalouden koodit
– Jäte- ja pakkausjätedirektiivien tuottajavastuumuutokset ja kansallinen harkintavalta täytäntöönpanossa
Tomi Rinne, Ramboll Oy

13:50 Puheenvuoron aihe täsmentyy myöhemmin

Casper Herler, Borenius Asianajotoimisto Oy

14:35 Tauko

14:40 Tasapuolinen pelikenttä? Tuotteistetut jätteet kemikaalisääntelyn piirissä

– Jätteen kierron edistäminen EoW-sääntelyn kautta
– Turvallisten jäteperäisten materiaalien varmistaminen
– REACH-asetuksen hyödyntämispoikkeus ja sen ongelmakohdat
– Jätteen tuotteistamisen muut ongelmakohdat
Topi Turunen, Suomen ympäristökeskus

15:40 Yhteenveto ja kysymyksiä

15:50 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

Ajankohta:
tiistai 26.11.2019

Webinaari:
690 euroa
/hlö + alv 24 %, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiosta edullisesti 200 euroa /hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.11.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.