Taloushallintoliitto järjestää nyt koulutuksen:

Johdatus taloushallinnon saloihin – maallikon ABC (1 pv)

Miksi?
Tällä kurssilla saat hyvän yleiskuvan kirjanpitäjän ja palkanlaskijan laajasta työn sisällöstä. Taloushallinnon manuaaliset työvaiheet vähenevät kirjanpidon digitalisoinnin ja automatisoinnin vaikutuksesta painopisteen siirtyessä kirjanpitojärjestelmissä syntyvien ongelmien ratkomiseen ja prosessien kontrollointiin.

Kurssi auttaa asiakkaan palvelukokonaisuuden hahmottamisessa. Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin kirjanpidon, verotuksen ja palkanlaskennan lainalaisuuksia, menetelmiä ja sitä, kuinka kirjanpitoprosessin toiminnot vaikuttavat toisiinsa. Opit puhumaan taloushallinnon ammattilaisten kanssa samaa ammattikieltä ja osaat hyödyntää oppimaasi omassa työympäristössäsi.

Kurssi sopii erinomaisesti myös taloushallinnon perehdytyskoulutukseksi.

Vaativuustaso: + Perustaso


Miten?
Kurssi on pienryhmämuotoinen – enintään 30 osallistujaa. Kurssilla asiat käydään läpi käytännönläheisesti esimerkkien ja harjoitusten avulla.
Luennoitsijoiksi on valittu kouluttajat, joilla on pitkä kokemus taloushallinnon eri osa-alueista ja tilitoimistojen parissa työskentelystä.


Kouluttajat:

Eija Männistö, PHT, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Eija Männistöllä on yli 15 vuoden tilitoimistokokemus. Hän on perehtynyt erityisesti palkkahallinnon tehtäviin ja alan kehittämiseen erilaisissa projekti- ja koulutustehtävissä.

Janne Fredman, Taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Taloushallinnon asiantuntija Janne Fredman on aikaisemmin toiminut taloushallintoprosessien asiantuntijana tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Hän on toiminut myös Kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeen valmistelleen työryhmän sihteerinä.

Johanna Vuorto-Honkala, Yrittäjä, Ecomill Oy
Johanna Vuorto-Honkala on laskentatoimen asiantuntija, KTM ja KLT-kirjanpitäjä. Johanna toimii tilitoimistoyrittäjänä Ecomill Oy:ssä ja kouluttaa taloushallinnon tekijöitä ulkoisen laskentatoimen kiemuroihin sekä yritysten toiminnan analysointiin.

Markku Ojala, Verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Markku Ojala toimii niin verotuksen neuvonanto- kuin edunvalvonta-asioissa liiton jäsenten hyväksi. Hän toimii myös liiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän sihteerinä sekä erilaisten hanke- ja muiden toimielinten jäsenenä.OHJELMA

8.45 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutus alkaa
12.00 – 13.00 Lounas
14.15 – 14.30 Iltapäiväkahvi
16.00 Koulutus päättyy


KIRJANPIDON SISÄLTÖ JA KÄYTÄNTÖ
Johanna Vuorto-Honkala
Kirjanpitäjän työ käytännössä
Päivätaso, kuukausitaso ja vuositaso
Viranomaisyhteydet
Tietojen haun haasteet
Käytännön haasteet

Kirjanpidon perusperiaatteet
Kahdenkertainen kirjanpito
– Suoriteperuste, maksuperuste, laskuperuste
– Taseen tilien erittelyt
Tilinpäätös
– Miten tuloslaskelmaa ja tasetta luetaan
KPL, EVL, AVL, OYL

Mitä asiakas saa tilitoimistolta
Tuloslaskelma, tase, kassavirta, muut raportit
Kirjanpitäjän ja asiakkaan väliset yhteydet
– Automatisointi?


KIRJANPIDON MENETELMÄT JA PROSESSIT
Janne Fredman
Mistä järjestelmistä kirjanpito koostuu

Työnjako ulkoistetussa taloushallinnossa asiakkaan ja tilitoimiston kesken
Etäkäyttö
Liittymät ja täsmäytykset
Prosessin dokumentointi – kuka tekee, koska tekee ja millä järjestelmällä

Mikä on tosite ja mitä siltä edellytetään
Audit trail, aineiston ja transaktioiden aukottomuus ja täydellisyys
Kontrollit
Tietosuoja ja salassapito
Toimeksiantosopimus toiminnan perustana
Taloushallintoliiton toimialastandardiVEROTUKSEN PERUSPERIAATTEET
Markku Ojala
Yrityksen tuloverotus eri yritysmuodoissa
Omistajayrittäjä ja eriytetty pääoma- ja ansiotuloverotus
Arvonlisäverotuksen perusteet yritysten verotuksessaPALKANLASKENNAN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNTÖ
Eija Männistö
Mihin palkanlaskenta perustuu?
Mitä palkanlaskennassa tapahtuu?
Mitä palkanlaskennasta raportoidaan?


Koulutuspaikka:
Taloushallintoliiton koulutustila
Salomonkatu 17 A, 11 krs
00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 21.05.2019

Hinta:
410 euroa
/hlö + alv 24 %.
Kurssihintaan sisältyy luentoaineisto, lounas sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Jäsenhinta Taloushallintoliiton jäsenille:
305 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
07.05.2019.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.