Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan (3 pv)

Koulutusjakso auttaa ymmärtämään, millaisia teemoja vastuulliseen liiketoimintaan yleisesti liitetään ja miksi. Jaksossa käsitellään organisaation vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita, joiden perusteella voidaan arvioida vastuullisuuden mahdollisuuksia, menestystekijöitä, riskejä ja vastuita. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri osa-alueiden yhdistämisen problematiikkaan. Oman organisaation vastuullisuus asetetaan globaaliin mittakaavaan ja arvioidaan kestävän kehityksen haasteiden vaikutusta omaan organisaatioon.

Suunnitelmallinen vastuullisuuden johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota pääsemään vastuullisen liiketoiminnan päämääriin sekä hyödyntämään vastuullisuutta strategisena välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi.


Kenelle?
Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Koulutus on osa Kilpailuetua vastuullisuudesta -kokonaisuutta
Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.


Kouluttajat:

Aija Bärlund
Konsultti, hallitusammattilainen, Senior Advisor Bering & Company


Samuli Patala
Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluOHJELMA

Koulutuspäivät:

04.05.2020
Yritysvastuu strategian ja innovaatioiden ytimessä

Yritysvastuun taloudellinen kannattavuus: kuinka luodaan arvoa sidosryhmille?

Sidosryhmät yritysvastuun kehittäjinä

Triple bottom line
– Olennaisuuden periaate
– Ympäristö + talous + sosiaalinen vastuu
– Raportoinnin hyödyt ja epäkohdat
– Riskien hallinta
– Ympäristö
– Sosiaalinen ulottuvuus
– Vastuullisuuden viestiminen ja raportointi – tulevaisuuden trendit

—-

05.05.2020
Vastuullisuus ja innovaatiot

– Vastuullisuusstrategia ja kilpailukyky
– Johtamista vastuullisesti
– Disruptio
– Innovaatioprosessit
– Avoin innovointi
– Liiketoimintamallit

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki

Ajankohta:
04.–05.05.2020

Hinta:
1 640 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 20.04.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.