fbpx
Johdon ja esihenkilön vastuut tiedonhallinnassa (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Johdon ja esihenkilön vastuut tiedonhallinnassa (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

19.09.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto

Tieto on julkiselle kuin yksityissektorille elintärkeä resurssi. Miten tiedonhallintaa oikeasti johdetaan, minkälaiset vastuut johdolla pitäisi olla? Tiedolla johtaminen ei ole pelkästään taloushallintoa ja johtoa koskevaa asiaa.

Lisäksi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta tiedonhallinnassa mm tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Tämän koulutuksen tarkoituksena on opastaa johtoa tiedonhallinnan järjestämisessä mm. lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Mistä tiedonhallintalaissa ja lain vaatimusten mukaan johdon ja esimiesten on huolehdittava?

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja päättäjille, kehittämisen parissa toimiville, it-hallinnolle ja -asiantuntijoille. Asiakirja- ja tiedonhallinnan parissa toimivat.

Kouluttaja
Jarkko Koivuniemi
, tieto- ja teknologia-arkkitehti, Suomen Ammattipuhujat Oy / Mediabot Oy
Jarkon tausta on vahvasti teknologiassa ja koulutuksessa. Hän on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä on monialaosaaja mm. yritysarkkitehtuurin puolella, tietoturva ja -suoja-asiantuntijuudessa. Jarkolla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajuudesta ja teknologiasta, kumppaneinaan mm. Microsoft ja Adobe.

Jarkko omin sanoin pitää uusista toimintamalleista ja teknologian tuomista innovaatioista, mutta ihmiset ja yleisö ensin. Yrittäjä isolla yyllä. Intohimona erityisesti golf, amerikkalainen jalkapallo, perhe ja kokkaus.

Jarkko toimii kouluttajana YritysAkatemian koulutuksissa: Tiedonhallinnan perusteet, Sähköisen arkistoinnin perusteet, Tietosuoja update, Strategian kuvaaminen, Taloushallinnon prosessien kehittäminen, Saavutettavat dokumentit käytännössä, sekä Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja ylläpito.


OHJELMA

Koulutuksen sisältö:

Johdon vastuiden toteuttaminen tiedonhallinnassa
Lainsäädäntö
Tiedonhallintayksikön johto
Tiedonhallinnan vastuiden määrittely

Ajantasaiset ohjeet ja tarkastuspisteet
– Tiedonhallintamallin muutokset

Koulutuksesta huolehtiminen
Asianmukaiset työvälineet ja ympäristö
– Päätelaitteet ja ohjelmistot
– Hankinnat ja tietoturvallisuusvaatimukset
– Testaus ja käytettävyys
– Rajapinnat

Valvonta
– Määräykset ja ohjeet
– Tietosuojalainsäädäntö
– Yleinen valvonta ja esihenkilöt
– Sisäinen tarkastus
– Valvontasuunnitelma

Riskien hallinta ja tietoturvallisuus
Raportointi ja viestintä


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
19.09.2023, klo 13.00-16.00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaali sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja