fbpx
Johtajan laatu (2 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Johtajan laatu (2 pv)

1 150 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

07.-08.09.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 12 kesäkuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityis-ja normaalivaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six Sigma, sekä ISO 9001.

Koulutuksessa käsitellään yleispätevät, universaalit, konseptit, jotka johtajan on tiedettävä johtaakseen yritystä tai organisaatiota yhä korkeammalle laadussa. Keskeisiä johtajan mahdollistajia ja kysymyksiä erinomaiseen suorituskykyyn ovat:

1. Kuinka luon kulttuurin ja ilmapiirin, vireen, joka suuntautuu kohti erinomaisuutta?
2. Mitkä laatutavoitteet ja strategiat on valittava, jotta voitan kilpailun?
3. Kuinka tuoteinnovaatioita on johdettava? Miten saan uudet tuotteet ja palvelut onnistumaan?
4. Miten läpimurtoja (Lean ja Six Sigma) on johdettava, jotta ne hyödyntävät organisaatiota maksimaalisesti?
5. Miten saan päivittäisen toiminnan ohjaukseen? Miten vähennän sähläystä ja hukkaa?
6. Voiko laatua todella johtaa ja saavuttaa sen avulla erinomaisuuden? Onko laatu taloudellisesti mitattavissa oleva saavutettava ominaisuus?
7. Mitä uusi IS0 9001:2015 ”Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset” standardi vaatii johtajilta?

Miten yritys voidaan johtaa erinomaiseen suorituskykyyn? Onko olemassa ”kaiken” kattavat yleiset periaatteet, jotka toistuvat yhä uudelleen ja joita voi käyttää jokaisessa organisaatiossa vai onko jokaisen organisaation luotava ”oma vasara ja kirves”?

Markkinoille tulee yhä uusia laatutyökaluja, joiden menetelmät hämmentävät ja hämärtävät kokonaisnäkemystä. Toimivatko ne todella kaikissa olosuhteissa ja jos ei, niin missä olosuhteissa ne eivät toimi! Mitkä ovat universaalit, yleispätevät ja kaiken kattavat mallit laadun johtamisessa – suunnittelussa, ohjauksessa ja parannuksessa?


Laatujohtamisen periaatteet haltuun
Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä. Kurssi antaa yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja filosofioista.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päälliköille, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa tai laatua.

Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia kirja sisältyy kurssin hintaan
Osallistujat saavat suomenkielisen kirjan: Lean Six Sigma 2.0. ja laatuteknologia. Kirjassa kuvataan, kuinka yhdistämällä laatuteknologian, Six Sigman ja Leanin parannusmenetelmät voidan viedä yrityksen suorituskyky uudelle tasolle.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Avaus ja esittely
Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan
Mitä on moderni laatu?
Vaihtelun käsite ja laatu
Laadun vaikutukset ja huonon laadun kustannukset (COPQ)

Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatuksensa
Systeemin ymmärtäminen johtamisessa
Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia
Juranin laadun johtamisen trilogia

12:00 Lounas

13:00 Johtaminen ja laatukulttuuri – kestävä pohja toiminnalle
Kuinka organisaation täytyy muuttua ja kuinka laatua johdetaan
Juranin kulttuurin läpimurrot

14:00 Kahvi

14:30 Laatutavoitteet ja strategia
Strategian ja tavoitteiden yhtäläisyys
Asiakasnäkökulma
Toimenpiteiden priorisointi ja Pareto-efekti

Keskustelu

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2

8:15 Tuoteinnovaatiot ja niiden johtaminen
Laadun suunnittelun malli (QFD) ja merkitys

Laadun ohjaus ja suorituskyky
Prosessien ja liiketoiminnan ennustettavuus (SPC)
Mitä on tilastollinen päätöksenteko ja analyysi?

12:00 Lounas

13:00 Läpimurto ja läpimurtojen valinta
Kuinka läpimurtoja toteutetaan ja johdetaan
Toiminnan parantaminen ja kilpailu

14:00 Kahvi

14:30 ISO 9001:2015, Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö
ISO 9001:2015 – viitekehys systeemin rakenteelle
Lean -filosofia organisaation oppimiseen
Six Sigma – läpimurron menetelmä

Keskustelu ja yhteenveto

16:00 Koulutus päätty

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
07.-08.09.2023

Hinta:
1 150
euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja