fbpx
Johtajan laatu (2 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Johtajan laatu (2 pv)

1 150 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

16.-17.10.2024, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 6 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Kiitos. Sain paljon kurssilta ja suosittelen kurssia myös muille."

 • "Suosittelen koulutusta!"

  Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityis-ja normaalivaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six Sigma, sekä ISO 9001.

  Koulutuksessa käsitellään yleispätevät, universaalit, konseptit, jotka johtajan on tiedettävä johtaakseen yritystä tai organisaatiota yhä korkeammalle laadussa. Keskeisiä johtajan mahdollistajia ja kysymyksiä erinomaiseen suorituskykyyn ovat:

  1. Kuinka luon kulttuurin ja ilmapiirin, vireen, joka suuntautuu kohti erinomaisuutta?
  2. Mitkä laatutavoitteet ja strategiat on valittava, jotta voitan kilpailun?
  3. Kuinka tuoteinnovaatioita on johdettava? Miten saan uudet tuotteet ja palvelut onnistumaan?
  4. Miten läpimurtoja (Lean ja Six Sigma) on johdettava, jotta ne hyödyntävät organisaatiota maksimaalisesti?
  5. Miten saan päivittäisen toiminnan ohjaukseen? Miten vähennän sähläystä ja hukkaa?
  6. Voiko laatua todella johtaa ja saavuttaa sen avulla erinomaisuuden? Onko laatu taloudellisesti mitattavissa oleva saavutettava ominaisuus?
  7. Mitä uusi IS0 9001:2015 ”Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset” standardi vaatii johtajilta?

  Miten yritys voidaan johtaa erinomaiseen suorituskykyyn? Onko olemassa ”kaiken” kattavat yleiset periaatteet, jotka toistuvat yhä uudelleen ja joita voi käyttää jokaisessa organisaatiossa vai onko jokaisen organisaation luotava ”oma vasara ja kirves”?

  Markkinoille tulee yhä uusia laatutyökaluja, joiden menetelmät hämmentävät ja hämärtävät kokonaisnäkemystä. Toimivatko ne todella kaikissa olosuhteissa ja jos ei, niin missä olosuhteissa ne eivät toimi! Mitkä ovat universaalit, yleispätevät ja kaiken kattavat mallit laadun johtamisessa – suunnittelussa, ohjauksessa ja parannuksessa?


  Laatujohtamisen periaatteet haltuun
  Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä. Kurssi antaa yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja filosofioista.

  Kenelle?
  Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päälliköille, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa tai laatua.

  Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia kirja sisältyy kurssin hintaan
  Osallistujat saavat suomenkielisen kirjan: Lean Six Sigma 2.0. ja laatuteknologia. Kirjassa kuvataan, kuinka yhdistämällä laatuteknologian, Six Sigman ja Leanin parannusmenetelmät voidan viedä yrityksen suorituskyky uudelle tasolle.

  Monimuotoinen osallistumistapa
  Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

  Elämyksellinen koulutuspaikka
  Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

  Laadukkaat tarjoilut
  Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


  Kouluttaja:
  Matti Pesonen
  , Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
  Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

  KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
  – Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
  – Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
  – Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
  – Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

  Matista sanottua:
  ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
  ”Matti on loistava kouluttaja!”
  ”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”


  OHJELMA

  Päivä 1

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00 Avaus ja esittely
  Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan
  Mitä on moderni laatu?
  Vaihtelun käsite ja laatu
  Laadun vaikutukset ja huonon laadun kustannukset (COPQ)

  Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatuksensa
  Systeemin ymmärtäminen johtamisessa
  Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia
  Juranin laadun johtamisen trilogia

  12:00 Lounas

  13:00 Johtaminen ja laatukulttuuri – kestävä pohja toiminnalle
  Kuinka organisaation täytyy muuttua ja kuinka laatua johdetaan
  Juranin kulttuurin läpimurrot

  14:00 Kahvi

  14:30 Laatutavoitteet ja strategia
  Strategian ja tavoitteiden yhtäläisyys
  Asiakasnäkökulma
  Toimenpiteiden priorisointi ja Pareto-efekti

  Keskustelu

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2

  8:15 Tuoteinnovaatiot ja niiden johtaminen
  Laadun suunnittelun malli (QFD) ja merkitys
  Laadun ohjaus ja suorituskyky
  Prosessien ja liiketoiminnan ennustettavuus (SPC)
  Mitä on tilastollinen päätöksenteko ja analyysi?

  12:00 Lounas

  13:00 Läpimurto ja läpimurtojen valinta
  Kuinka läpimurtoja toteutetaan ja johdetaan
  Toiminnan parantaminen ja kilpailu

  14:00 Kahvi

  14:30 ISO 9001:2015, Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö
  ISO 9001:2015 – viitekehys systeemin rakenteelle
  Lean -filosofia organisaation oppimiseen
  Six Sigma – läpimurron menetelmä

  Keskustelu ja yhteenveto

  16:00 Koulutus päätty

  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

  Ajankohta:
  16.-17.10.2024

  Hinta:
  1 150
  euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja