Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Johtajan laatu (2 pv)

Mitä johtajien tulisi tietää laadusta ja sen johtamisesta? Mitä on moderni laatu (tai erinomaisuus) ja kuinka siihen on päädytty? Kurssi auttaa avaamaan laadun johtamisen merkitystä ja sen taustalla vaikuttavia universaaleja prosesseja, sekä ajattelua.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Organisaatioiden ja yritysten johdolle ja johtajille suunnatun koulutuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään mitä moderni laatu tarkoittaa organisaatioiden johtamisessa. Laatu on keino tehdä rahaa ja parantaa tulosta, mutta harvoin sen johtamista ymmärretään tai toteutetaan, vaikka se olisikin organisaation jatkuvuuden ja menestyksen kannalta erittäin keskeistä. Yksikään laadun tai erinomaisuuden avulla menestyvä yritys ei ole onnistunut ilman johdon ymmärrystä ja sitoutumista laatuun! Tähän tähtää myös ISO 9001:2015, jossa vastuu laadun johtamisesta on osoitettu organisaation ylimmälle johdolle – aivan oikeaan paikkaan.

Palvelumme
Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityis-ja normaalivaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six Sigma, sekä ISO 9001. Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päälliköille, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa tai laatua. Kurssi sopii myös henkilöille, jotka pohtivat ISO 9001:n päivittämistä uuteen ISO 9001:2015 järjestelmään ja haluavat saada yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja filosofioista.

Kouluttaja
Matti Pesonen

Sisältö
Kurssilla käsitellään yleispätevät, universaalit, konseptit, jotka johtajan on tiedettävä johtaakseen yritystä tai organisaatiota yhä korkeammalle laadussa. Keskeisiä johtajan mahdollistajia ja kysymyksiä erinomaiseen suorituskykyyn ovat:

1. Kuinka luon kulttuurin ja ilmapiirin, vireen, joka suuntautuu kohti erinomaisuutta?
2. Mitkä laatutavoitteet ja strategiat on valittava, jotta voitan kilpailun?
3. Kuinka tuoteinnovaatioita on johdettava? Miten saan uudet tuotteet ja palvelut onnistumaan?
4. Miten läpimurtoja (Lean ja Six Sigma) on johdettava, jotta ne hyödyntävät organisaatiota maksimaalisesti?
5. Miten saan päivittäisen toiminnan ohjaukseen? Miten vähennän sähläystä ja hukkaa?
6. Voiko laatua todella johtaa ja saavuttaa sen avulla erinomaisuuden? Onko laatu taloudellisesti mitattavissa oleva saavutettava ominaisuus?
7. Mitä uusi IS0 9001:2015 ”Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset” standardi vaatii johtajilta?

Miten yritys voidaan johtaa erinomaiseen suorituskykyyn? Onko olemassa ”kaiken” kattavat yleiset periaatteet, jotka toistuvat yhä uudelleen ja joita voi käyttää jokaisessa organisaatiossa vai onko jokaisen organisaation luotava ”oma vasara ja kirves”?

Markkinoille tulee yhä uusia laatutyökaluja, joiden menetelmät hämmentävät ja hämärtävät kokonaisnäkemystä. Toimivatko ne todella kaikissa olosuhteissa ja jos ei, niin missä olosuhteissa ne eivät toimi! Mitkä ovat universaalit, yleispätevät ja kaiken kattavat mallit laadun johtamisessa – suunnittelussa, ohjauksessa ja parannuksessa?


OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Avaus ja esittely

9:10 Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan

10:00 Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatukset

11:00 Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia

12:00 Lounas

13:00 Johtaminen ja laatukulttuuri – kestävä pohja toiminnalle

14:15 Kahvi

14:45 Laatutavoitteet ja strategia

15:45 Keskustelu

16:00 Päivä päättyy

Päivä 2

8:30 Päivän aloitus
Tuoteinnovaatio ja niiden johtaminen

9:30 Kahvi

10:00 Läpimurto ja suorituskyky

12:00 Lounas

13:00 Laadun ohjaus ja stabiilin tilan ylläpito

14:15 Kahvi

14:45 ISO 9001:2015, Lean ja Six Sigma konseptien keskeinen sisältö

15:45 Keskustelu

16:00Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Ajankohta:
12.-13.3.2018 klo 8.30 – 16.00

Hinta:
1150
euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.