fbpx
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT), Vantaa
Novida yhteistyössä Juju Works Oy:n kanssa järjestää nyt koulutuksen:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT), Vantaa

EUR

14.09.2023-24.10.2024, Vantaa , Vantaa 11 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Monipuolinen johtamiskoulutus muuttuvaan työelämään

Tervetuloa kokonaisvaltaiseen valmentavan johtamisen koulutukseen, jossa hiot johtamistaitojasi ja keräät itsellesi tehokkaan johtamisen työkalupakin!


Kenelle
Tuoreille ja kokeneille johtajille, jotka haluavat pitää johtamisosaamisensa ajan tasalla, lisätä valmentavaa otetta ja tulevaisuusajattelua omaan johtamiseen, sekä verkostoitua.


Hyödyt
Johtamisosaaminen vanhenee lähes 20 prosenttia vuodessa. Tämä Harvard Business Reviewn tutkimuksen luku on vuodelta 2018 – eli ennen pandemiaa ja sen tuomia muutoksia. Nykypäivänä johtamisen vaatimukset kasvavat vielä nopeammin, ja tarvittavat taidot muuttuvat aina työelämän uusiutumisen mukaan.

Muutosten ja kriisien keskellä johtajan horisontti on usein hyvin kapea – on osattava toimia ja reagoida hetkessä. Samalla täytyisi kuitenkin pystyä (ja osata) myös katsoa eteenpäin, ja nähdä nykyhetkeä ja reagointia pidemmälle. Tulevaisuusajattelulle ja kokonaisuuksien laajemmalle hahmottamiselle ja hallinnalle on kysyntää.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus valmentaa tuoreita ja kokeneita johtajia kokonaisvaltaisesti kohti osaavampaa johtamista. Noin vuoden kestävä koulutus yhdistää strategisen johtamisen peruspilareita ja tärkeimpiä johtamistyön trendejä – tehokkaan lean-ajattelun, tulevaisuusajattelun, sekä valmentavan ja vastuullisen johtamisen.

JYEAT-koulutus vie sinua käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti kohti parempaa johtajuutta. Moduleiden välissä pääset soveltamaan omaksumiasi taitoja omissa työtehtävissäsi, tutkinnon näytöt ja tehtävät tehdään suoraan omalle tiimille tai yritykselle.

Saat prosessin aikana tukea niin kouluttajilta kuin kanssaopiskelijoiltasi eli muilta esihenkilöiltä – verkostoitumista parhaimmillaan!

Novida vastaa koulutuksesta ja tutkintoon liittyvistä asioista. Juju Works Oy toimii kouluttajana.


Kouluttajat

Mirva Maine, johtamisen kouluttaja
Mirva Maine (koulutusvastaava)
Mirvalla on pitkä työkokemus vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä, useita palkittuja kehittämishankkeita sekä julkisyhteisöissä että yksityisissä yrityksissä. Mirva valmentaa, kouluttaa, ja innostuu tulevaisuusajattelusta sekä uuden oppimisesta.

Sara Vilander
Sara Vilander
Sara on psykologian maisteri, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Hänellä on laaja kokemus työelämän eri käänteistä ja hän on erittäin innostava työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtamisen kouluttaja.

Tuomas Mikkonen
Tuomas Mikkonen
Tuomas on kokenut lean-valmentaja ja organisaatioiden sekä prosessien sujuvoittaja. Hän on käytännönläheinen ja selkeä kouluttaja, ja lean-ajattelutapa näkyy myös hänen omassa tavassaan olla ja valmentaa.

Janne Kilpeläinen johtamisen kouluttaja
Janne Kilpeläinen
Jannella on vahva osaaminen tiimien rakentamisessa ja johtamisessa, pohjautuen pitkään kokemukseen hi-tech tutkimus- ja kehitystyössä. Janne on innostava kouluttaja, jolla on case-esimerkkejä alalta kuin alalta.

Liisa Leonsaari
Liisalla on pitkä kokemus palvelussuhteen ehtoasioiden neuvonnassa ja kouluttamisessa, sekä vaativien henkilöstötilanteiden hoitamisessa julkishallinnossa ja niiden kouluttamisesta. Liisa on selkeä, ammattimainen ja tarkka kouluttaja.

Anni Liukka
Anni on ammatiltaan varatuomari ja lakimies. Hän kouluttaa yritysjuridiikasta yksityiskohtaisesti ja innostavasti, aina ryhmän ja tilanteen vaatimalla tasolla.

Anna Strazdina johtamisen kouluttaja
Anna Strazdina
Annalla on monipuolinen kokemus mainosalalta, strategisesta suunnittelusta sekä viestintäsuunnittelusta. Hän ottaa koulutettavien tarpeet huomioon ja pyrkii tekemään sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä kannattavan työkalun.

Iina Haapasaari
Iina on toiminut usean suuren organisaation sisäisenä kouluttajana rahoitusraportoinnin ja kirjanpidon eri osa-alueilla.

Asiakaspalautteet
– ”Mirva on herkkävaistoinen, taitava, luovasti ajatteleva ja rohkeasti näkemyksensä sanoittava coach. Hänen valmennuksensa tuella olen luovinut onnistuneesti hyvin vaativien työvaiheiden läpi, taatusti ollut parempi johtaja ihmisilleni ja saanut merkityksellisiä ”eväitä” johtajuuteni tutkimiseen ja myös vahvistusta itsetuntemukseeni.”
– ”Mirva on vahva ammattilainen, joka osaa nähdä valmennettavien henkilökohtaiset vahvuudet inspiroivalla ja kannustavalla tavalla, samalla haastaen eteenpäin.”
– ”Koen saaneeni paljon vahvistusta valmentajalta omaan työhöni ja omaan ajattelutapaani. Jämpti ja rauhallinen ote mahdollisti oman ja koko ryhmän kehittymisen.”
– ”Pintaa syvemmälle menevä ote, jossa positiivinen palaute ja rohkaisu vuorottelevat haastamisen kanssa. Harvinaisen taitava valmentaja!”
– ”Valmennuksessa oli tarpeeksi tilaa myös ryhmän omille pohdinnoille, keskustelulle ja oivalluksille”
– ”Tunnelma oli rento ja lämmin, vaikka paljon asiaa käsiteltiinkin.”


Sisältö

14.9. Johdatus valmentavaan johtajuuteen (Mirva Maine, Anna Strazdina)
Koulutuspäivän jälkeen:
* Tunnistat paremmin johtamisen erilaiset roolit
* Osaat hyödyntää valmentavaa johtamista tavoitteiden asettamisessa ja osaamisen kehittämisessä
* Tiedostat vertaisarvionnin ja palautteen merkityksen kasvun tukena
* Hallitset GROW-mallin tehokkaan toiminnan varmistajana
* Omaat perusteet työskennellä coachaavaan tapaan

25.10. Hyvinvoivan työyhteisön johtaminen (Mirva Maine, Anna Strazdina)
Tiedostat, että vain hyvinvoiva johtaja voi onnistua
* Osaat hyödyntää organisaatiosi työilmapiirin tutkimus- ja arviointimenetelmiä valmentavasti
* Tunnistat työyhteisön ilmapiirin vaaran paikat
* Hyödynnät konflikteja osana organisaation oppimista ja osaat johtaa konfliktikompetenttia yhteisöä

23.11. Strategiatyön johtaminen (Tuomas Mikkonen)
Koulutuspäivän jälkeen:
* Osaat hyödyntää skenaariotyöskentelyä ja SWOT-analyysia toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tukena
* Osaat napakoittaa viestintääsi strategian osalta One pager-taktiikalla
* Tunnistat ja osaat perusteet OKR- mallista, jolla strategiaa viedään käytäntöön
* Tiedät, mitä tarkoittaa arvon luonnin kehittäminen Lean-menetelmää hyödyntäen

25.1.2024 Projektin ja tiimien johtaminen (Janne Kilpeläinen)
Koulutuspäivän jälkeen:
*Tiedostat mitä projekti tarvitsee onnistuakseen
*Tunnistat tiimin rakennuksen peruspilarit
*Osaat välttää tiimin johtamisen sudenkuopat
*Ymmärrät, miksi tiimien johtaminen on strategisesti ja operatiivisesti menestyksen edellytys

7.3.2024 Osaamisen johtamisen taito (Sara Vilander)
Koulutuspäivän jälkeen:
*Osaat hahmottaa strategiaan ja arvoihin kytkeytyvät osaamistarpeet ja osaamisen hallinnan
*Ymmärrät valmentavan johtamisen ja motivaation johtamisen synkronisaation
* Omaat keinoja johtaa oppimista tukevaa kulttuuria
* Saat työkaluja itsesi johtamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen

11.4.2024 Lean-toimintamallit (Tuomas Mikkonen)
Koulutuspäivän jälkeen:
*Omaat Lean-kehittämisen perusteet
*Hahmotat jatkuvan kehittämisen filosofian merkityksen johtajan työssä
*Osaat tunnistaa viiteympäristösi tärkeimmät arvoketjut ja -prosessit
*Osaat hyödyntää visuaalisia työkaluja johtamisesi tukena

23.5.2024 Tuotanto- ja palveluprosessien valmentava johtaminen (Tuomas Mikkonen)
Koulutuspäivän jälkeen:
* Tunnistat yrityksen tärkeimmät tuotanto- ja palveluprosessit
* Osaat johtaa prosesseja tukevia rooleja ja vastuualueita
* Hyödynnät ongelmanratkaisutyökaluja tehokkaasti
* Käytät valmentavaa johtamista osana prosessien kehittämistä

15.8.2024 Talouden johtaminen (Iina Haapasaari)
Koulutuspäivän jälkeen:
* Hahmotat selkeästi yritystoiminnassa keskeiset talouden osa-alueet ja prosessit
* Omaat perusteet laskentatoimen menetelmiin, joita operatiivinen johto tarvitsee päätöksenteon välineinä
* Hahmotat budjetoinnin merkityksen suunnittelun osana
* Saat muotoilla oman tiedolla johtamisen maantiekarttasi

19.9.2024 Työlainsäädäntö ja yritysjuridiikka Anni Liukka, Liisa Leonsaari
Koulutuspäivän jälkeen:
*Hahmotat työlainsäädännön keskeisimmät kulmakivet
*Opit ottamaan puheeksi työnteossa ilmeneviä haasteita
*Tunnistat oikeutesi ja velvollisuutesi johtajana epäasialliseen käytökseen puuttumisessa
* Saat esimerkkejä HR:n ja esihenkilön yhteistyömalleista puuttumista vaativissa tilanteissa
*Tiedostat varhaisen tuen mallit oma työsi tukena

24.10.2024 Kehittyvä ja kehittävä työyhteisö (Mirva Maine, Anna Strazdina)
Koulutuspäivän jälkeen:
*Tiedostat psykologisesti turvallisen työyhteisön merkityksen huipputiimin työskentelyssä
*Opit tehokkaita kommunikaatio- ja viestintätaktiikoita kestävään ja vastuulliseen kehittämiseen ja johtamiseen
*Ymmärrät inklusiivisen viestinnän perusperiaatteet
*Tunnistat yrityksen kulttuurin merkityksen osana ihmisten toimintaa sekä omaat keinoja vaikuttaa siihen


Bonus
Saat koulutuksen aikana henkilökohtaista coachausta, sekä valmiudet käyttää coaching-työkaluja omassa työyhteisössäsi.


Koulutuspaikka
Vantaa
– saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen

Ajankohta
14.9.2023 alkaen

Hinta
2 240 euroa
+ alv
Selvitä mahdollisuutesi opiskella oppisopimuksella, jolloin koulutus on maksuton. Kysy lisää tästä

Ryhmäalennus
Jos samasta organisaatiosta 2-5 osallistujaa, alennus 20 %
Jos samasta organisaatiosta 6 tai enemmän osallistujaa, alennus 30 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot
Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen voi perua 14 vrk ennen alkua kuluitta. Tämän jälkeen koulutuksesta veloitetaan 50 %. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tapahtunutta keskeytystä ei hyvitetä.


Jos aika ei sovi, katso myös tämä:  (JYEAT), Vantaa 24.5.2023 alkaen

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja