Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.
 
Päivän aikana käydään läpi:

– hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet
– keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa
– miten sopimusehdot kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään:

– hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista
– onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella
– voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatit kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.
 

Kouluttajat:
Varatuomari, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro /
OTK, asiantuntija Minna Eskola,
PTCServices Oy

OHJELMA
Ohjelma klo 9.00–16.00 +/- 15 min.

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

– Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
– Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

– Sopimusehdot tarjouspyynnössä
– Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?

Hyvän sopimuksen peruskivet

– Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
– Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

– Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
– Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
– Hintaan liittyvät sopimusehdot
– Hinnan muuttaminen
– Bonukset ja sanktiot

Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen

– Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
– Sopimusrikkomusten seuraamukset
– Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Sopimusmuutokset

– Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
– Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

———————

Koulutuspaikka:

Webinaari

Kaikki striimiin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.

Ajankohta:
tiistai 03.11.2020

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.