fbpx
Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

590 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

13.09.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto , Osto- ja hankintatoimi

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna. Koulutus on suunnattu hankintayksiköiden edustajille ja julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta
Varatuomari, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro, PTCServices Oy


OHJELMA

TILAISUUDEN AVAUS JA TAVOITTEET

HANKINTASOPIMUS JULKISISSA HANKINNOISSA
• Hankintalain reunaehdot – Milloin ja miten hankintasopimus syntyy
• Neuvotteluvara

JULKISHALLINNON KÄYTTÄMÄT SOPIMUSEHDOT
• Käydään läpi julkisissa hankinnoissa
useimmiten käytetyt sopimusehdot

KESKEISET SOPIMUSEHDOT KÄYTÄNNÖSSÄ
• Sopimuksen kohteen määrittely
• Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
• Laatutason määritteleminen, miksi se on niin vaikeaa vai onko?
o Bonukset ja sanktiot

• Hintaan liittyvät sopimusehdot
o Hinnan muuttamisehdot

SOPIMUKSEN SEURANTA, SOPIMUSRIKKOMUKSET JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
• Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?
• Sopimusrikkomusten seuraamukset
o Vahingonkorvaus

SOPIMUSMUUTOKSET
• Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
• Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
• Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

TILAISUUDEN YHTEENVETO JA PÄÄTTÄMINEN


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
13.09.2023, klo 9:00-16:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja