Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.
 
Päivän aikana käydään läpi:

– hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet
– keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa
– miten sopimusehdot kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään:

– hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista
– onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella
– voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatit kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.
 

Kouluttajat:
OTK, asiantuntija Saila Eskola/
OTK, asiantuntija Minna Eskola,
PTCServices Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyyklo 16.00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

Sopimusehdot tarjouspyynnössä
Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?

Hyvän sopimuksen peruskivet

Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot
Hinnan muuttaminen
Bonukset ja sanktiot

Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen

Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
Sopimusrikkomusten seuraamukset
Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Sopimusmuutokset

Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?
———————

Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Aika:
22.05.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.