fbpx
Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

690 euroa /hlö + alv 24 %

690 EUR

17.09.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto , Osto- ja hankintatoimi

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna. Koulutus on suunnattu hankintayksiköiden edustajille ja julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kenelle?
Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.

Kouluttajat
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta
OTK, asiantuntija Pilvi Takala
Varatuomari, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro, PTCServices Oy


OHJELMA

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Julkishallinnon käyttämät sopimusehdot
• Käydään läpi julkisissa hankinnoissa useimmiten käytetyt sopimusehdot

Keskeiset sopimusehdot käytännössä
• Sopimuksen kohteen määrittely
• Palveluita koskevat erityispiirteet
• Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiokaudet
• Palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö
• Yhteistyömalli sopimuskaudella
• Esimerkki
• Laatutason määritteleminen, miksi se on niin vaikeaa vai onko?
• Bonukset ja sanktiot, esimerkkejä sopimussakoista ja bonus- sanktiomalleista
• Hintaan liittyvät sopimusehdot
• Hinnantarkistusehdot
• Alihankinta

Sopimuksen seuranta ja raportointi
• Miten ja miksi sopimusta kannattaa seurata?
• Laadun valvonta ja tarkastusoikeus
• Raportointi tukemaan laadun valvontaa

Immateriaalioikeudet
• Tekijänoikeus, käyttöoikeus
• Mitä oikeuksia tilaaja yleensä tarvitsee ja mihin?

Salassapitoon, turvallisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot
• Milloin henkilötietojen käsittely tulee huomioida sopimuksessa?
• Salassapitoa koskevat ehdot

Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
• Viivästyminen
• Virhe
• Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?
• Sopimusrikkomusten seuraamukset
• Vahingonkorvaus
• Sopimussakko
• Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen päättäminen
• Tyypilliset sopimuksen päättämistä koskevat ehdot
• Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa

Avustamisvelvollisuus sopimuksen päättyessä
• Miten varmistat palvelutuotannon seuraavan kilpailutuksen päättymiseen saakka
• Toimittajalta saatava kilpailutuksen edellyttämä dokumentaatio

Ennen sopimuksen allekirjoittamista
• Sopimuksen koostaminen tarjouspyyntödokumentaatiosta
• Tarkastettavat asiakirjat
• Palvelun aloituskokous

Sopimusmuutokset
• Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
• Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
• Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
17.9.2024, klo 9:00-16:00

Hinta:
690 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja