fbpx
Juurisyyanalyysi (RCA) (6 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Juurisyyanalyysi (RCA) (6 pv)

3 200 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

11.10.-19.12.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 19 kesäkuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Kehittäminen

Ongelmien vaikutukset asiakkaille, loppukäyttäjille, työntekijöille, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn ovat huomattavia.

Yksi tekijä, joka tekee ongelmat näkyviksi ja yrittää korjata unohduksen on standardoitu johtamisjärjestelmä, esimerkiksi ISO 9001. Järjestelmät vaativat yrityksiä korjaamaan, keräämään ja analysoimaan tuotteiden ja prosessiensa virheitä ja suorituskykyä erilaisten auditointien, sisäisten mittareiden ja asiakaspalautteen avulla. Löydetyille ongelmille edellytetään tehtäväksi korjaavia toimenpiteitä, jotta niiden uudelleenesiintyminen saadaan estettyä.

Valitettavasti tietoa ja osaamista, kuinka toistuvat ongelmat ratkaistaan, ei ole ollut riittävästi tarjolla.

Monesti organisaatiot ottavat käyttöön erilaisia ”purkkavirityksiä korjaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteistä” ja toivovat niiden ratkaisevan esiin tulleen ongelman. Samaan aikaa ongelmiin liittyvät riskit kasvavat. Kilpailu kaikilla aloilla kiristyy ja ongelmiin liittyvät rahalliset menetykset yleistyvät. Läpinäkyvyys on lisääntynyt internetin ja muiden sähköisten medioiden aikakaudella ja huonot uutiset tunnetusti leviävät nopeasti ja laajalle.

Ongelmat siis löytyvät nopeammin ja nopeammin, mutta niiden ratkaiseminen ei ole kehittynyt samaa tahtia. Kurssi tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun, keskittyen erityisesti ongelmien syiden analyyttiseen löytämiseen.

Ensisijaisen tavoitteena kurssilla on oppia ratkaisemaan toistuvia ongelmia, painopisteenä ongelman juurisyiden löytäminen prosessista. Prosessi-käsite muuntaa toistuvan ongelman yhdeksi olemassa olevaksi ongelmaksi – nyt ja huomenna.

Juurisyyanalyysi (RCA) on yleispätevä taito, jota voi käyttää lähestulkoon mihin tahansa toistuvaan ongelmaan. RCA-analyysi on osa laajempaa laatuteorian kokonaisuutta ja pohjautuu siinä esitettyihin teorioihin.

Koulutuksen aikataulu:
1. jakso: 11.-13.10.2023
2. jakso: 14.-15.11.2023
3. jakso: 19.12.2023


Systemaattinen menetelmä juurisyyanalyyseihin
Kurssilla opit systemaattisen menetelmän juurisyyanalyysiin ja ongelmanratkaisun toteuttamiseen tehokkaasti.

Kenelle?
Kurssi soveltuu kaikille ongelmanratkaisuun vakavasti suhtautuville, työntekijöistä johtajiin.

Hyödyt
Kurssi tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun, keskittyen erityisesti ongelmien syiden analyyttiseen löytämiseen.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Päivä 1 / 1. jakso:

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Esittely, kurssin tavoite
Johdatus laatuun
Vaihtelun ymmärtäminen
Ongelmat ja parantaminen
Ongelmanratkaisu
Ongelmanratkaisumallit (yleisesittely)
Mitä mallia käytetään?

12:00 Lounas

13:00 10-portainen RCA ongelmanratkaisu
1. Ongelman määrittely
Mitä ongelmaa aletaan ratkaista
Ongelman rajaaminen hallittavan kokoiseksi
Ongelmankuvaus
5W2H-menetelmä
Demo ”Ongelman kuvaaminen”

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / 1. jakso:

9:00 Kertaus
Keskustelu ongelman määrittelystä
2. Prosessin ymmärtäminen
Prosessin kuvaaminen
Vuokaavio ja SIPOC
-Demo ”Prosessin kuvaaminen”

12:00 Lounas

13:00 3. Mahdollisten syiden löytäminen
Vuokaavioiden hyödyntäminen
Logiikkapuut
Syy- ja seurauskaavio, aivoriihi, 5Miksi
Muutoksen analysointi
-Demo ”Mahdollisten syiden löytäminen syy- ja seurauskaavion avulla”

16:00 Päivä päättyy


Päivä 3 / 1. jakso:

9:00 Kertaus
4. Datan keräys
Olemassaoleva data
Uuden datan keräys
Mittaussysteemin kyvykkyys
Multi-vari-menetelmä
-Demo ”Datan keräys”

12:00 Lounas

13:00 5. Datan analysointi
Minitab/Excel ja datan analysointi
Grafiset ja tilastolloset menetelmät
Histogrammi, aikasarjat, ohjauskortit
-Demo ”Datan analysointi”
Diagnostisen vaiheen päätös
Välityö ja sen ohjeet

16:00 Jakso päättyy


Päivä 4 / 2. jakso:

9:00 Kertaus RCA
Välitöiden purku
10-portainen RCA jatkuu…
6. Mahdollisten ratkaisujen löytäminen
Viisi tekniikkaa luoviin ratkaisuihin
Poka-Yoke, virheiden estimet
Triz-menetelmä

12:00 Lounas

13:00 7. Toteutettavien ratkaisujen valinta
Valintamatriisit
FMEA, vika- ja vaikutusanalyysi
-Demo ”Ratkaisujen löytäminen ja valinta”

16:00 Päivä päättyy


Päivä 5 / 2. jakso

9:00 8. Ratkaisujen toteutus
Muutoksenhallinta
Projektinhallinta
9. Vaikutusten arviointi
Erilaiset tavat testata vaikutusta
-Demo ”Ennen/jälkeen”

12:00 Lounas

13:00 Johdatus koesuunnitteluun
-1-muuttuja testit
-Monimuuttuja testit
-Demo ”Testaaminen”
10. Muutoksen vakiinnuttaminen
Välityö ja sen ohjeet

16:00 Jakso päättyy


Päivä 6 / 3. jakso
9:00
Kertaus
Välitöiden purku
Mitä olemme oppineet?

12:00 Lounas

13:00 8D, A3 ja Six Sigma menetelmien esittely
Juurisyypuut ja tapaturmien tutkinta
Yhteenveto ongelmanratkaisusta

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
1. jakso: 11.-13.10.2023
2. jakso: 14.-15.11.2023
3. jakso: 19.12.2023

Hinta:
3 200
euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja