Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Juurisyyanalyysi – Root Cause Analysis (3 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Yritykset ovat investoineet huomattavia rahasummia ja aikaa ongelmien ratkaisemiseen. Tästä huolimatta samat ongelmat toistuvat uudestaan ja uudestaan. Ongelmien vaikutukset asiakkaille, loppukäyttäjille, työntekijöille, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn ovat huomattavia.

Yksi tekijä, joka tekee ongelmat näkyviksi on standardoitu johtamisjärjestelmä, esimerkiksi ISO 9001. Järjestelmät vaativat yrityksiä keräämään ja analysoimaan prosessiensa suorituskykyä auditointien, erilaisten sisäisten mittareiden ja asiakaspalautteen avulla. Ja löydetyille ongelmille edellytetään tehtäväksi korjaavia toimenpiteitä, jotta niiden uudelleenesiintyminen saadaan estettyä.

Valitettavasti riittävää tietoa ja osaamista kuinka ongelmat ratkaistaan ei ole ollut riittävästi tarjolla. Monesti organisaatiot ottavat käyttöön erilaisia ”purkkavirityksiä” ja toivovat niiden ratkaisevan esiin tulleen ongelman. Samaan aikaa ongelmiin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Kilpailu kaikilla aloilla kiristyy ja ongelmiin liittyvät rahalliset menetykset yleistyvät. Läpinäkyvyys on lisääntynyt internetin ja muiden sähköisten medioiden aikakaudella ja huonot uutiset tunnetusti leviävät nopeasti ja laajalle.

Ongelmat siis löytyvät nopeammin ja nopeammin, mutta niiden ratkaiseminen ei ole kehittynyt samaa tahtia. Tähän ongelmaan tämä kurssi pyrkii tarjoamaan ratkaisun. Kurssi tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun, keskittyen erityisesti ongelmien syiden analyyttiseen löytämiseen.

Ensisijaisen tavoitteena kurssilla on oppia ratkaisemaan toistuvia ongelmia, painopisteenä ongelman juurisyiden löytäminen. Juurisyyanalyysi on yleispätevä taito, jota voi käyttää lähestulkoon mihin tahansa ongelmaan.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivimman osallistumistavan. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäivään.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma
– Johdatus laatuun
– Vaihtelun ymmärtäminen
– Ongelmat ja parantaminen
– Ongelmanratkaisumallit
– 10-portainen ongelmanratkaisumalli

12:00 Lounas

13:00 10-portainen ongelmanratkaisu:
1. Ongelman määrittely
2. Prosessin ymmärtäminen

14:30 Kahvi
3. Mahdollisten syiden löytäminen

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

08:15 Päivän aloitus
– Kertaus
– 10-portainen ongelmanratkaisu:
4. Datan keräys
5. Datan analysointi

11:30 Lounas

12:30 10-portainen ongelmanratkaisu:
6. Mahdollisten ratkaisujen löytäminen
7. Toteutettavien ratkaisujen valinta
8. Ratkaisujen toteutus

14:00 Kahvi
9. Vaikutusten arviointi
10. Muutoksen vakiinnuttaminen

Välitöiden anto

16:00 Toinen päivä päättyy

—-

Päivä 3

9:00 Toinen jakso alkaa
– Kertaus
– Välitöiden esittely
– 8D- ja A3-menetelmien esittely

12:00 Lounas

13:00 Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen
– Matalan riskitason ongelmat

14:30 Kahvi
– Korkean riskitason ongelmat

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen Teamsin välityksellä.

Ajankohta:
1. jakso: 19.-20.5.2022
2. jakso: 13.6.2022

Hinta:
1 550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Juurisyyanalyysi – Root Cause Analysis (3 pv) -koulutukseen 19.05.-13.06.2022, Sibeliustalo, Lahti
Hlö(ä)