Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Kansainvälisen kaupan sopimukset (1 pv)

Tule hakemaan olennainen tieto kansainvälisen kaupan sopimuksista:
– Millaisia ovat oikeanlaiset kansainvälisen kaupan sopimukset?
– Miten tehdään jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset?


Haluatko välttää kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä organisaatiossasi?
– Onko yritykselläsi puutteita sopimuskäytännöissä?
– Hoidetaanko yrityksessäsi merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla?
– Onko organisaatiollasi tarvetta kehittää kansainväliseen kauppaan liittyviä sopimuskäytäntöjä?


Tällä kurssilla saat käytännöllisiä ratkaisuja kysymyksiin:
– Opit tunnistamaan ongelmatilanteet, jotka yrityksesi voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia ulkomaankaupassa
– Saat tietoa oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämisestä kansainvälisessä kaupassa
– Opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet
– Saat taitoja sopimusten tärkeimpien ehtojen lukemiseen ja tulkitsemiseen
– Opit välttämään kansainvälisen kaupan sudenkuopat.


Mitä muita hyötyjä saat?
Yritykset saavat mallikokoelman ulkomaankaupan sopimusmalleista ja neljän kuukauden ajan help desk -tyyppisen maksuttoman puhelinneuvonnan kansainvälisen kaupan sopimuksiin liittyen. Neuvontapalvelulla on tarkoitus auttaa yrityksiä eteenpäin koulutuksen aikana esiin nousseiden kysymysten ratkaisemisessa. Puhelinneuvonta on tyypiltään tukevaa ja kartoittavaa (ei sisällä asiakirjojen analysointia tai muuta erillistä toimeksiantoa edellyttävää juridista työtä tai perehtymistä).


Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa: esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.


Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen sekä lakimies Paul Herring Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He ovat avustaneet menestyksekkäästi satoja suomalaisia yrityksiä vientikaupan sopimusasioissa.


Kurssi on osittain englanninkielinen.


OHJELMA
Torstaina 14.9.2017

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 Päivän ohjelman esittely

09.45 Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki
– Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
– Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen

10.45 Tauko

11.00 Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset
– Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
– Yleiset myynti- ja ostoehdot

11.30 Lounas

12.15 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus
– Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
– Hankintasopimukset
– Salassapitosopimus (NDA)

12.45 Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö ja riitojen ratkaisu
– Yleisten sopimusehtojen käyttö
– Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainvälisen kaupan case-harjoitus
– Osiossa käydään läpi viisi käytännön oikeustapausta, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa

14.00 Kahvi

14.15 Lisenssisopimukset ja neuvottelustrategia Yhdysvaltojen kauppasopimuksissa (esitys englanniksi)
– Yleisesti huomioitavia sopimusehtoja
– Neuvottelustrategia ja kulttuurierot
– Lisenssisopimukset
– Vastuut ja vastuunrajoitukset
– Oikeuspaikka ja sovellettava laki

15:15 Päätöskeskustelu

15:30 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Hinta:
597,00 /hlö
(+ alv 24 %). Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 497,00 /hlö (+ alv 24 %).

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.